יודגש, עו"ד אילן מזרחי לא ייצג בפסקי הדין שמובאים להלן

דחיית ערעור אב שהורשע בביצוע עבירות מין בבתו

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אב אשר הורשע בביצוע עבירות מין בבתו בהיותה בגילאים 12-16. בית המשפט קבע כי אין כל בסיס להתערבות בממצאי בית המשפט המחוזי אשר נתן אמון במתלוננת. כן נקבע כי העונש של 12 שנות מאסר שהוטל על המערער אינו חורג ממדיניות הענישה המקובלת בעבירות מסוג זה ומשכך נדחה גם הערעור על חומרת העונש (13.10.15).

עונש של 17 שנות מאסר בגין ביצוע עבירת הריגה ועבירות נוספות

בית המשפט המחוזי מרכז גזר על קטין אשר הורשע בביצוע עבירות של הריגה, קשירת קשר לפשע של פגיעה במנוח והפרת הוראה חוקית (הפרת תנאי מעצר בית) עונש של 17 שנות מאסר (7.7.15).

 החמרת ענישה בביצוע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה של בת משפחה

בית המשפט העליון החמיר את עונשו של נאשם אשר הורשעו ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב בביצוע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה של בת משפחה שטרם מלאו לה 16 שנים. בית המשפט קבע שהואיל ואין זה מדרכה של ערכאת הערעור למצות עונשו של הנאשם והעמיד את העונש על 9 שנות מאסר חלף 7 שנות מאסר שנגזרו בבית המשפט המחוזי (2.7.15).

דחיית ערעור בעבירות אלימות כלפי בת זוג

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מערער אשר הורשע על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע בביצוע עבירה של חבלה בכוונה מחמירה של גרושתו שהתבטאה בהטחת אבן בראשה ודקירות בגופה ונגזר עליו עונש של 10 שנות מאסר. (26.3.15).

 דחיית ערעור בביצוע עבירות מין בקטינים

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מערער אשר הורשע על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בביצוע עבירות מין בשלושה קטינים הכוללים מעשה מגונה וגרם מעשי סדום ונגזר עליו עונש של 8.5 שנות מאסר. בית המשפט העליון קבע כי העונש שהוטל על המערער משקף נאמנה את חומרת מעשיו הרעים, כאשר מסכת האירועים שפורטה מלמדת על ניצול מתמשך ושיטתי של המערער את קרבתו לקטינים ולמשפחותיהם (9.3.15).

23 שנות מאסר בגין אינוס קשישה

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על נאשם אשר הורשע בביצוע עבירות של אינוס תוך גרימת חבלה גופנית והתעללות ובעבירה של מעשה סדום בנסיבות אינוס עונש של 23 שנות מאסר. בגזר הדין צוין כי מדובר במעשה מזעזע בחומרתו שלא בכל יום מגיע כדוגמתו לפתחו של בית המשפט (19.2.15).

8 שנות מאסר בגין חבלה בכוונה מחמירה

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר על נאשם אשר הורשע בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה לאחר שתקף, ביחד עם אחר את המתלונן וגרם לו לחבלות רבות, עונש של 8 שנות מאסר (19.1.15).

8 שנות מאסר בגין ביצוע עבירות מין בקשישה

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר על נאשם אשר הורשע בביצוע עבירות של מעשה סדום שלא בהסכמה חופשית וביצוע מעשה מגונה בכח בלא הסכמה כלפי קשישה עונש של 8 שנות מאסר. בגזר הדין נאמר כי עונש המאסר במקרה זה מקל במיוחד וזאת בשל מצבו השכלי של הנאשם הסובל מליקוי בכושר השכלי (12.1.15).

דחיית בקשת משה קצב למשפט חוזר

בית המשפט העליון דחה את בקשתו של משה קצב לעריכת משפט חוזר מן הטעם כי נגרם לו עיוות דין בגין ביצוע מעשה אינוס במי שכונתה א' ממשרד התיירות בית המשפט דחה את טענת קצב לפיה הממצאים אשר עולים מהראיות- הופכים את אירוע האונס הנטען לבלתי אפשרי. בית המשפט קבע כי הטענות שמעלה קצב הינן טענות ערעוריות וכי בית המשפט המחוזי וביהמ"ש העליון בחנו לעומק את טענתיו אלו, לרבות טענת האליבי, ודחו אותן אחת לאחת (19.5.14).

עונש של 15 שנות מאסר בגין ביצוע עבירת הריגה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר על נאשם אשר הורשע בביצוע הריגה והיה בעת ביצוע העבירה בגיל 21.5 עונש של 15 שנות מאסר (30.4.14).

דחיית ערעור בעבירות מין במשפחה

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מערער על חומרת העונש אשר הורשע על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בביצוע עבירות מין הכוללים מעשי סדום בנסיבות אינוס ומעשים מגונים בפני קטין בן משפחה ב-5 ילדיו במשך כשני עשורים ונגזר עליו עונש של 20 שנות מאסר. בית המשפט קבע כי כאשר מדובר בעבירות מין, ובמיוחד כאלה המבוצעות כלפי קטינים בתוך התא המשפחתי, יש לנקוט בענישה שתבטא את חומרת המעשים. עוד צוין כי השיקולים לקולא לזכותו של המערער מתגמדים אל מול עומק החומרה שבמעשיו ואין בהם להצדיק הקלה בעונשו (27.4.14).

עונש של  74חודשי מאסר בגין סיכון חיי אדם ועבירות נוספות

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר על נאשם אשר הורשע בביצוע עבירות של סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה, חבלה בכוונה מחמירה, הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, נהיגה בפסילה, נהיגה ללא פוליסת ביטוח ורשיון רכב, נהיגה בניגוד לכיוון התנועה, גרימת נזק לרכוש ואדם ונהיגה בשכרות (סמים), עונש של 74 חודשי מאסר תוך הפעלת מאסר מותנים בחופף ובמצטבר (27.4.14).

דחיית ערעור בעבירות אלימות, ניסיון לרצח ונשק

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מערער אשר הורשע על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בביצוע עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נשק, נשיאת נשק ללא היתר כדין, איומים, יריות באזור מגורים ותקיפה ונגזר עליו עונש של 17 שנות מאסר. בית המשפט העליון דחה את הערעור על הכרעת הדין אשר התבססה, בין היתר, על עדותו של השותף לביצוע העבירות וחיזוקים למכביר לעדות זו (28.4.14).

דחיית ערעור בעבירות אלימות, ניסיון לרצח ונשק

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מערער אשר הורשע על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעבירה של שוד קשישה ונגזר עליו עונש של 5 שנות מאסר. בית המשפט קבע כי החומרה המיוחסת לנסיבות השוד-ובראשן ביצועו כלפי קשישה- אינו מצדיק את המתקת העונש (24.4.14).

עונש של  19שנות מאסר בגין ביצוע עבירות מין ועבירות נלוות

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על נאשם אשר הורשע בביצוע התפרצות לבית מגורים בכוונה לבצע פשע, אונס, ובמעשה סדום באיומי נשק קר בנסיבות מחמירות, מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, שוד והדחה בנסיבות מחמירות וכן בעבירות של נסיון תקיפה, איומים והטרדה מינית, עונש של 19 שנות מאסר. בית המשפט קבע כי מעשי הנאשם כלפי אחת המתלוננות כה חמורים וזועקים להחמרה בשל טיבם ולכך גם מתווסף הנימוק של הרתעת הרבים מפני ביצוע עבירות דומות (9.4.14).

דחיית ערעור בביצוע עבירות שוד, תקיפת שוטרים ושיבוש מהלכי משפט

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מערער, אשר הורשע על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בביצוע עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, תקיפת שוטרים ושיבוש מהלכי משפט ונגזר עליו עונש של 5 שנות מאסר תוך הפעלת עונש מאסר מותנה בן 8 חודשים. בית המשפט העליון קבע כי העונש שהוטל על המערער אומנם חמור אולם אין מקום להיעתר לערעור שכן למערער עבר פלילי מכביד, הוא ריצה מספר עונשי מאסר ורק שבועיים עובר לביצוע העבירות שוחרר ממאסר (8.4.14).

עונש של 4 שנות מאסר בגין ביצוע עבירות מין דרך האינטרנט

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר על נאשם אשר הורשע בביצוע עבירות מין כנגד קטינות (בצוע מעשים מגונים והטרדה מינית) באמצעות האינטרנט 42 חודשי מאסר וזאת תוך הפעלת עונש מאסר על תנאי בן 6 חודשים. בית המשפט ציין כי הענישה בעבירות מין צריכה לבטא את סלידת החברה הנורמטיבית מפגיעה מינית בכלל, ובמיוחד הסלידה מעבירות המבוצעות כלפי קטינים וקטינות החשופים למעשים מיניים והטרדות ברשת האינטרנט (18.3.14).

החמרת ענישה בביצוע עבירה של מעשה סדום

בית המשפט העליון החמיר את עונשו של נאשם אשר הורשעו ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים בביצוע עבירה של מעשה סדום. בית המשפט קבע שבית המשפט המחוזי הקל עם הנאשם יתר על המידה, אולם הואיל וערכאת הערעור נוהגת שלא למצות את מלוא חומרת הדין עם הנאשמים בשלב הערעור להעמיד את העונש על 6.5 שנות מאסר (17.3.14).

עונש של 25 שנות מאסר בגין נסיון לרצח ועבירות נוספות

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על הנאשם אשר פוצץ מטען חבלה באוטובוס בתל אביב וגרם לפציעתם של 24 נוסעים והורשע בעבירות של עשיית מעשה המגלה כוונה לסייע לאויב, ניסיון לרצח וגרם התפוצצות חומר נפיץ וחבלה חמורה, עונש של 25 שנות מאסר (10.3.14).

עונש של 16 שנות מאסר בגין אונס וחבלה מחמירה

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על נאשם אשר הורשע בביצוע עבירת אינוס בנסיבות מחמירות וחבלה מחמירה של הנאנסת עונש של 16 שנות מאסר. בית המשפט קבע כי האכזריות אשר נלוותה לעבירת האינוס הינה מפליגה בחומרתה ומצמררת, וכי בהתאם להערכת המסוכנות שנערכה לנאשם מסוכנותו לטווח הארוך הינה גבוהה (10.3.14).

דחיית ערעור בביצוע עבירות מין

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של מערער, תושב אריתריאה, אשר הורשע על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בביצוע מעשה מגונה תוך שימוש בכוח, אינוס בנסיבות מחמירות, בניסיון אינוס בנסיבות מחמירות ובמעשים מגונים בנסיבות מחמירות ונגזר עליו עונש של 19 שנות מאסר. בית המשפט העליון דחה את הערעור קבע כי העונש שהוטל על המערער, אף שאינו מן הקלים, הולם את שורת המעשים הקשים שבהם הורשע ואין הצדקה להתערב בו (6.3.14).