עבירת ה- אונס / אינוס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין כבעילת אשה במספר מצבים. העונש הקבוע בחוק בגין עבירת האונס הינו 16 שנות מאסר. כאשר האונס בוצע באחת מהנסיבות המחמירות הקבועות בחוק, דין האונס הינו 20 שנות מאסר:

"בועל"- מוגדר בחוק כמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה.

בהתאם להגדרה הקבועה בחוק הרי שמדובר בהחדרה של איבר או חפץ לאיבר המין של האישה. משכך, עבירת האונס יכולה להתבצע רק באשה / ילדה ולא יכולה להתבצע כלפי גבר / ילד. זאת להבדיל מעבירה של מעשה סדום שיכולה להתבצע הן כלפי גבר והן כלפי אישה. עבירת האונס יכולה להתבצע גם כאשר מדובר בהחדרה של אצבע, או חפץ לאיבר מינה של האישה.

אחת החלופות לעבירת האונס הינה העדר הסכמה חופשית של האישה. בהתאם לפסיקה הרווחת כיום העדר הסכמה חופשית אינה חייבת להתבטא בהתנגדות פיזית של האישה למעשה והיא יכולה להתבטא בחוסר שיתוף פעולה של האישה, בפאסיביות, בבלבול ומבוכה, ב"קפיאה", באמירה קצרה וכדומה. הנטייה לחשוב כי היה והאישה לא הביעה התנגדות פיזית למעשה ומשכך המעשים בוצעו בהסכמתה החופשית, הינה מוטעית.

למעשה, גם בעל המקיים יחסי מין עם בת זוגו באופן קבוע במשך שנים יכול למצוא את עצמו, ביום בהיר אחד, חשוד בביצוע עבירת אונס של בת זוגו, לאחר שבת הזוג התלוננה כי יחסי המין בוצעו לאחר שטענה כי "אין לה חשק" ולאחר שהבעל המשיך במעשיו היא הייתה פאסיבית.

גם כאשר הבעילה נעשתה בהסכמתה החופשית של האישה עדיין המעשה יכול להיחשב כאונס וזאת כאשר הסכמת האישה הושגה במרמה לגבי מיהות העושה (התחזות לגניקולוג, אדם מפורסם וכדומה) או מהות המעשה (החדרת אצבעות לאיבר המין לשם ביצוע בדיקה רפואית).

כאשר מדובר בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים הרי שבעילה שלה גם אם נעשתה בהסכמתה החופשית והמלאה, אף כאשר הקטינה הייתה זו אשר יזמה ושכנעה את הגבר לקיום היחסים (ולצערנו יש לא מעט מקרים כאלו), הרי שמדובר באונס. לעניין זה ראה המחוקק להדגיש כי הסכמה של קטינה מתחת לגיל 14 לקיום יחסי מין אינה יכולה להיחשב כ"הסכמה".

בעילה של אישה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה היא, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית, כגון במצב בו האישה תשושה, מעורפלת חושים, תחת השפעת אלכוהול או סמים, ייחשב אף הוא כאונס. מקרים מעין אלו מתרחשים לא אחת בין אנשים צעירים המבלים ושותים עד כדי ערפול חושים ומקיימים יחסי מין. למחרת בבוקר כשהבחורה מתפכחת מהשתייה היא טוענת כי קיום יחסי המין נעשה תוך ניצול מצבה שמנע ממנה לתת הסכמה חופשית, ומאידך הגבר טוען כי קיום יחסי המין נעשה בהסכמה מלאה וכי הבחורה אף "זרמה" איתו.

כאשר ישנה היכרות מוקדמת בין הנאשם לבין המתלוננת (בני זוג, חבר וחברה, זוג מכרים, ידידים וכדומה) הרי שמרבית התלונות בעניין האונס עניינן האם המעשים בוצעו בהסכמה חופשית אם לאו, או שמא מדובר בעלילה.

באשר להסכמה החופשית יכולה להתעורר הסוגיה כאשר תחילת המעשים שכללו נשיקות, התגפפות, התפשטות וכדומה נעשו בהסכמה חופשית של האישה שעל כך היא אינה חולקת, ואילו בעניין קיום יחסי המין המלאים ישנה סתירה בין הגרסאות, כאשר הגבר מחד טוען להסכמה חופשית ומלאה של האישה כפי שהיה מלכתחילה עת התגפפו והתנשקו כאשר האישה לא הביעה כלל את התנגדותה, ואילו האישה מאידך טוענת כי הסכמתה החופשית הייתה רק לשלב ההתגפפות ולא לשלב של קיום יחסי המין המלאים בו היא הייתה נבוכה ממעשיו של הגבר ולמעשה "קפאה".

היה ואין היכרות מוקדמת בין הנאשם למתלוננת על עבירת האונס / או עבירת מין אחרת, השאלה העיקרית המתעוררת בד"כ הינה לגבי זהות מבצע העבירה.

האם ניתן להרשיע אדם בעבירת אונס על סמך עדות יחידה של מתלוננת?

לצערי הרב התשובה לכך הינה חיובית וניתן להרשיע אדם בעבירת אונס על סמך עדות יחידה של המתלוננת בלבד.

הכלל במשפט הישראלי הינו כי אין כל מניעה להרשיע אדם, תהא העבירה חמורה ככל שתהא, על סמך עדותו של עד יחיד. יחד עם זאת בפסיקה נקבע כי כאשר מדובר בהרשעה על סמך עדות יחידה ישנו צורך ב"אזהרה עצמית" של השופט כי בפניו עדות יחידה וכי יש לבחון ולשקול בקפידה יתרה האם ניתן להסתפק בעדות יחידה זו כבסיס להרשעה. חובה זו של בית המשפט אינה חובה פורמאלית כי אם חובה עניינית.

כאשר בית המשפט מרשיע נאשם בעבירת אונס על פי עדות יחידה של הנפגע מחובתו לפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. קרי בהכרעת הדין תובא הנמקה העומדת בבסיס אימוצה של עדות שכזו.

עבירת האונס מבוצעת, בדרך כלל, במקום מוצנע, בנוכחות העבריין וקורבנו בלבד והרחק מעיניהם של אחרים. בתי המשפט ערים לכך כי מצב זה חושף גם את מי שלא חטא, לסכנה כי יהיה קורבן לעלילת שווא ונוצר מצב שהקורבן הפעם הינו הנאשם אשר נדרש להוכיח את חפותו מאותו טעם של היעדר עדי ראיה. לפיכך נקבע בפסיקה כי הדבר מחייב לנהוג בתיקים אלה (בהם יש את עדות קורבן עבירת המין אל מול עדות הנאשם) בזהירות כפולה ומכופלת, ולא להסתפק בתלונת הקורבן, אלא לבחון אם יש בראיות הנוספות כדי לבסס את הרשעת הנאשם מעבר לספק סביר.

הקושי הרב של נאשם הינו כאשר התלונה בגין עבירת האונס הינה על עבירה שבוצעה לפני שנים רבות, דבר שמקשה על הנאשם לאסוף ראיות להוכחת חפותו. לפיכך, הכרחי ביותר כאשר מדובר בחשד לביצוע עבירות מין להתייעץ בהקדם עם עורך דין פלילי המתמחה בתחום עבירות המין.

בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מין ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום הפלילי בכלל ובעבירות מין בפרט, שכן ניתן וחשוב, כבר בשלבי החקירה והמעצר הראשוניים, להציג בפני המשטרה את המניע לעלילה על ידי המתלונן . עדות על מניע לנקמה שתועלה בשלב מאוחר יותר יכולה להיחשב כעדות כבושה. משכך, ייצוג ע"י עורך דין פלילי בחשד לביצוע עבירת אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה ועבירות מין אחרות הינו הכרחי ביותר.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות מין ולזכותו הצלחות מרובות בתחום. עורך דין אילן מזרחי הצליח להוכיח, לא אחת, כי התלונות בגין ביצוע עבירות מין היו תלונות שקריות בעלות מניע מובהק:

כך כאשר ילדה קטנה שחששה שחבר משפחה יספר לאמה על הצעותיה המיניות אליו, העלילה עליו כי ביצע כלפיה במשך כשנתיים מעשים מגונים, מעשי סדום וניסיון אינוס;

כאשר שלוש בנות ואם ניסו להרחיק את האב האלים ולהשתלט על דירתו העלילו עליו כי פגע בהן מינית וביצע כלפיהן עבירות של אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, הדחה בחקירה ועוד;

כאשר קרובת משפחה התלוננה כי גיסה ביצע עבירות מין חמורות בשני ילדיה וכן ביצע בעבר כלפיה וכלפי קרובת משפחה אחרת עבירות של מעשי סדום, אינוס ומעשים מגונים;

כאשר בת זוג שלא הייתה שבעת רצון מכך שבן זוגה לשעבר מצר את צעדיה טפלה נגדו תלונות שווא בגין שני מקרי אונס;

כאשר בחורה אשר נפגעה מחוסר יחסו של בן זוגה העלילה עליו כי אנס אותה כאשר יחסי המין קוימו בהסכמה מלאה;

כאשר מאהבת ניסתה לשחרר את בן זוגה שנעצר לאחר שהיכה את המאהב העלילה כי המאהב אנס אותה והסתירה את הרומן שהיה ביניהם;

כאשר בת זוג שהייתה בהליכי גירושין העלילה על בן הזוג כי ביצע בה מעשה מגונה;

כאשר בת זוג ניסתה להעליל על בן זוגה לשעבר על ביצוע עבירות מין בבנה והכל במטרה לסחוט ממנו כספים;

כאשר אב שמסוכסך עם נהג הסעות ניסה להעליל על הנהג כי ביצע מעשים מגונים בבתו הקטנה,

כאשר קטין שנפגע לאחר שבן זוגו בעבר יצא עם אחר טען כי בן הזוג ביצע כלפיו מעשה סדום כאשר יחסי המין עם בן הזוג בוצעו בהסכמה מלאה ולאורך תקופה, ועוד.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירת אונס ? קיימת יחסי מין בהסכמה ואתה חשוד בביצוע עבירת אונס? מעלילים עליך כי אנסת בעבר את בת זוגך? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירת אונס? מחפש עורך דין פלילי לייצוג בחשד לביצוע עבירות מין? – צור קשר עם עורך דין פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע מומלץ לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עו"ד שחרור ממעצרעורך דין לעבירות מין | עורך דין לעבירות מין בצפוןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה סדום | הטרדה מינית | עבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוג | איומים | עורך דין פלילי לכתב אישום | עורך דין שחרור ממעצר בצפון | עורך דין חקירה במשטרה | עורך דין עבירות חמורות | עורכי דין לעבירות מין |