איסור מכירת אלכוהול לקטין

בהתאם לסקרים שונים נתברר כי מצב הקטינים בישראל המגיעים למצב של שכרות עולה בהתמדה עם השנים.

על מנת להתמודד עם תופעת השכרות חוקק חוק המאבק בתופעת השכרות שמטרתו למזער את התופעות השליליות הנלוות לשכרות. חוק זה מקנה לשוטר סמכות לתפוס ולהשמיד משקה אלכוהולי.

כמו כן הוכנס סעיף 193א. לחוק העונשין הקובע איסור על מכירת משקאות משכרים לקטין ואת הסנקציות הפליליות בגין הפרת החוק כדלקמן:

193א.

(א) המעודד או משדל קטין לשתות משקה משכר, דינו- מאסר שלושה חודשים.

(א1) המוכר משקה משכר לקטין, דינו- מאסר שישה חודשים.

(א2) המספק משקה משכר לקטין או הרוכש משקה משכר בעבור קטין, במקום ציבורי, שלא בנוכחות האחראי על הקטין ובהסכמתו או שלא בחוג משפחתו, דינו- מאסר שישה חודשים; בסעיף קטן זה, "אחראי על קטין"- הורה, הורה חורג, אפוטרופוס, או מי שהקטין נתון במשמורתו או בהשגחתו, לפי דין או לפי הסכמה של הורהו, הורהו החורג או אפוטרופסו.

(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים לשם שתיה במקום, לא ימכור ולא יגיש משקה משכר לקטין ולא יעודד אדם כאמור לשתות משקה משכר; העובר על הוראה זו, דינו- מאסר 6 חודשים.

(ג) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו משקה משכר, שיציג לו תעודה בה ניתן לוודא את גילו.

(ג1) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, אשר מכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א1) עד (ב), חזקה כי היה מודע לכך שמכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין, אלא אם כן הוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף קטן (ג), ולפיה הוא אינו קטין.

(ד) בעל עסק שבו נמכרים משקאות משכרים, יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שייקבע שר המשטרה בתקנות, הודעה המפרטת את הוראת סעיף זה ואת הוראת סעיף 193 (ג).

(ה) מי שלא קיים הוראות סעיף קטן (ד) רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

מדיניות המשטרה

על מנת לוודא את אכיפת החוק מבצעת המשטרה מבצעים בשילוב סוכנים סמויים שהינם קטינים. כנגד בתי עסק/ עובדים המפרים את החוק ומוכרים משקאות משכרים לקטינים מוגשים לא אחת כתבי אישום פליליים.

במידה וזומנת לחקירה בעניין מכירת משקה משכר לקטין או הוגש נגדך כתב אישום בעניין מכירת משקה משכר לקטין, ישנה חשיבות רבה על היוועצות עם עורך דין פלילי .

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה של מכירת משקה משכר לקטין ? הוגש נגדך כתב אישום בגין מכירת משקה משכר לקטין ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין לשחרור ממעצרעורך דין לעבירות מיןעורך דין פלילי בטבריה |  עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה |עורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקצרין | כתב אישום מכירת אלכוהול לקטין |