החוק מסמיך בית משפט אשר מצא כי נאשם ביצע עבירה, להימנע מהרשעתו. החלופה העונשית של הימנעות מהרשעה מהווה חריג לכלל הרחב הנטוע בתורת הענישה לפיו, מקום שהוכחה אשמתו של אדם, יש להרשיעו בדין.

הרשעה בעקבות קביעת האשמה, מממשת את תכלית ההליך הפלילי, היא מגשימה את ערך השוויון בין נאשמים, ומונעת הפלייה. ברם, עשויים להיווצר מצבים קיצוניים שאינם מתאימים להחלת עקרון עונשי רחב המחייב הרשעה בעקבות קביעת אשמה. במצבים חריגים, מיוחדים ויוצאי דופן, כאשר עלול להיווצר פער בלתי נסבל בין עוצמת פגיעתה של ההרשעה בנאשם לבין תועלתה של ההרשעה מבחינת האינטרס הציבורי-החברתי הכללי, נתונה בידי בית המשפט הסמכות להחליט כי חרף אשמתו של הנאשם, הוא לא יורשע בדין.

הימנעות מהרשעה נועדה למקרים חריגים בהם במאזן שבין האינטרס הציבורי בהרשעה כחוליה מהותית בהליך הפלילי, לבין חשיבות הערך השיקומי של הפרט, מכריע בבירור ההיבט האחרון.

אף לאחר שהרשיע בית המשפט את הנאשם, מסמכותו, בטרם מתן גזר הדין לבטל את ההרשעה וליתן צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור.

חשיבותה של אי הרשעה

סוגיה זו רלוונטית בעיקר לנאשמים נורמטיביים ללא עבר פלילי שעצם הרשעתם תגרום להם לנזק בלתי הפיך, שכן הרשעה בפלילים יכולה למנוע ולהגביל עיסוק במקצועות מסוימים הטעונים רישוי, כמו גם האפשרות לכהן כנבחר ציבור, לטרפד קידום מקצועי, לסכל אפשרות להחזקת נשק או קבלת אשרת כניסה לארצות מסוימות ועוד.

הרשעתו של אדם בדין נרשמת במרשם הפלילי שמנוהל ע"י משטרת ישראל. הרשעתו של בגיר תמחק מהמרשם הפלילי, לכל הפחות, רק לאחר שחלפו 17 שנים מיום מתן פסק הדין (אם הוטל עונש מאסר עד שנה אחת) ואילו הליך פלילי שהסתיים באי הרשעה יימחק מהמרשם הפלילי כעבור 5 שנים בלבד.

אשר על כן, נודעת חשיבות רבה למניעת הרשעה בפלילים.

עורך דין פלילי אילן מזרחי המייצג, בין היתר, אזרחים נורמטיביים ללא עבר פלילי, עושה כל שניתן בנחישות ומסירות בכדי לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורכי דין פליליים?  – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי ברמת הגולןעורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לעבירות מין  |