עבירת בעילה אסורה בהסכמה מוגדרת בסעיף 346 לחוק העונשין כ:

(1) בעילת קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לבועל, או בעילת קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין;

לעניין סעיף זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שהתחזה לאחד מאלה, שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

העונש הקבוע בחוק בגין בעילה אסורה בהסכמה בנסיבות כמפורט לעיל הינו- 5 שנות מאסר.

(2) בעילת אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי;

העונש הקבוע בחוק בגין בעילה אסורה בהסכמה בנסיבות כמפורט לעיל הינו- 3 שנות מאסר.

"בועל"- מוגדר בחוק כמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האשה.

בהתאם להגדרה הקבועה בחוק עבירת בעילה אסורה בהסכמה יכולה להתבצע רק באשה / ילדה ולא יכולה להתבצע כלפי גבר / ילד וזאת להבדיל מעבירה של מעשה סדום שיכולה להתבצע הן כלפי גבר והן כלפי אשה.

האם ניתן להרשיע אדם בעבירת בעילה אסורה בהסכמה על סמך עדות יחידה של מתלוננת?

לצערי הרב התשובה לכך הינה חיובית וניתן להרשיע אדם בעבירת בעילה אסורה בהסכמה על סמך עדות יחידה של המתלוננת בלבד.

הכלל במשפט הישראלי הינו כי אין כל מניעה להרשיע אדם, תהא העבירה חמורה ככל שתהא, על סמך עדותו של עד יחיד.

יחד עם זאת בפסיקה נקבע כי כאשר מדובר בהרשעה על סמך עדות יחידה ישנו צורך ב"אזהרה עצמית" של השופט כי בפניו עדות יחידה וכי יש לבחון ולשקול בקפידה יתרה האם ניתן להסתפק בעדות יחידה זו כבסיס להרשעה. חובה זו של בית המשפט אינה חובה פורמאלית כי אם חובה עניינית.

כאשר בית המשפט מרשיע נאשם בעבירת בעילה אסורה בהסכמה על פי עדות יחידה של הנפגע מחובתו לפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. קרי בהכרעת הדין תובא הנמקה העומדת בבסיס אימוצה של עדות שכזו.

עבירות מין מבוצעות, בדרך כלל, במקום מוצנע, בנוכחות העבריין וקורבנו בלבד והרחק מעיניהם של אחרים. בתי המשפט ערים לכך כי מצב זה חושף גם את מי שלא חטא, לסכנה כי יהיה קורבן לעלילת שווא ונוצר מצב שהקורבן הפעם הינו הנאשם אשר נדרש להוכיח את חפותו מאותו טעם של היעדר עדי ראיה. לפיכך נקבע ע"י בית המשפט העליון כי הדבר מחייב לנהוג בתיקים אלה (בהם יש את עדות קורבן עבירות המין אל מול עדות הנאשם) בזהירות כפולה ומכופלת, ולא להסתפק בתלונתו של הקורבן, אלא לבחון אם יש בראיות הנוספות כדי לבסס את הרשעת הנאשם מעבר לספק סביר.

הקושי הרב של נאשם הינו כאשר התלונה בגין עבירת הבעילה האסורה בהסכמה הינה על עבירה שבוצעה לפני שנים רבות, דבר שמקשה על הנאשם לאסוף ראיות להוכחת חפותו.

בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מין ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום הפלילי בכלל ובעבירות מין בפרט, שכן ניתן וחשוב, כבר בשלבי החקירה והמעצר הראשוניים, להציג בפני המשטרה את המניע לעלילה על ידי המתלונן/ת. עדות על מניע לנקמה שתועלה בשלב מאוחר יותר יכולה להיחשב כעדות כבושה. משכך, ייצוג ע"י עורך דין פלילי בחשד לביצוע עבירת בעילה אסורה בהסכמה, אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה ועבירות מין אחרות הינו הכרחי ביותר.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות מין ולזכותו הצלחות מרובות בתחום.

עורך דין אילן מזרחי הצליח להוכיח, לא אחת, כי התלונות בגין ביצוע עבירות מין היו תלונות שקריות בעלות מניע מובהק:

כך כאשר חברה אשר נפגעה מחוסר יחסו של בן זוגה העלילה עליו כי אנס אותה כאשר יחסי המין קוימו בהסכמה מלאה;

כאשר מאהבת ניסתה לשחרר את בן זוגה שנעצר לאחר שהיכה את המאהב העלילה על אונס שבוצע ע"י המאהב והסתירה את הרומן שהיה ביניהם ואת יחסי המין שבוצעו בהסכמה מלאה;

כאשר ילדה קטנה שחששה שחבר משפחה יספר לאמה על הצעותיה המיניות אליו, העלילה עליו כי ביצע כלפיה במשך כשנתיים מעשים מגונים, מעשי סדום וניסיון אינוס;

כאשר שלוש בנות ואם ניסו להרחיק את האב האלים ולהשתלט על דירתו העלילו עליו כי פגע בהן מינית וביצע כלפיהן עבירות מין חמורות הכוללות אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, הדחה בחקירה ועוד;

כאשר בן זוג נפגע מיחסו של בן זוגו העליל עליו כי ביצע כלפיו מעשה סדום, כאשר בפועל היחסים בוצעו בהסכמה מלאה;

כאשר קרובת משפחה התלוננה כי גיסה ביצע עבירות מין חמורות בשני ילדיה וכן ביצע בעבר הרחוק כלפיה וכלפי קרובת משפחה אחרת עבירות של מעשי סדום, אינוס ומעשים מגונים;

כאשר בת זוג שלא הייתה שבעת רצון מכך שבן זוגה לשעבר מצר את צעדיה טפלה נגדו תלונות שווא בגין שני מקרי אונס;

כאשר בת זוג ניסתה להעליל על בן זוגה לשעבר על ביצוע עבירות מין בבנה והכל במטרה לסחוט ממנו כספים; כאשר בת זוג שנמצאת בהליכי גירושין העלילה על בן הזוג כי ביצע בה מעשה מגונה;

כאשר קטין שנפגע לאחר שבן זוגו בעבר יצא עם אחר טען כי בן הזוג ביצע כלפיו מעשה סדום כאשר יחסי המין עם בן הזוג בוצעו בהסכמה מלאה ולאורך תקופה;

כאשר אב שמסוכסך עם נהג הסעות ניסה להעליל על הנהג כי ביצע מעשים מגונים בבתו הקטנה, ועוד.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה? מעלילים עליך כי ביצעת עבירה של בעילה אסורה בהסכמה? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה? מחפש עורך דין פלילי לייצוג בחשד לביצוע עבירות מין? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע מומלץ לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריה |  עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לעבירות מין | עורך דין בעילה אסורה בהסכמה | כתב אישום בגין בעילה אסורה בהסכמה | עורך דין מומחה לעבירות מין |