הגנה עצמית

הגנה עצמית הינה פעולה המתבטאת בהפעלת כוח ע"י אדם לשם הגנה על חייו, חירותו, גופו או רכושו.

ההגנה העצמית מוגדרת כסייג לפליליות המעשה בהתאם לסעיף 34י. לחוק העונשין:

החוק קובע כדלקמן:

"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו…".

התנאים לקיומה של הגנה עצמית

הראשון: תקיפה שלא כדין. יש לדרוש כי הסתברות התממשותה של הסכנה לא תהיה ערטילאית, שאם לא כן עלולה תגובתו של המותקף לגלוש מתחום ההתנהגות שעמה החוק מוכן להשלים, לתחום של התנהגות אסורה.

השני: קיומה של "סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו".

השלישי: המידיות. ההגנה העצמית תהא מופעלת רק כאשר הסכנה ממשמשת ובאה ולא לפני כן, עם זאת אין לדרוש מהמותקף שימתין לתקיפתו ורק אז יפעל כנגד התוקף, ויש להכיר בנסיבות שבהן יבצע המותקף פעולת הגנה מוקדמת. על ההגנה להיפסק מרגע שלא נדרש עוד מעשה התגוננות על מנת להדוף את התקיפה.

הרביעי: האדם לא נכנס למצב בהתנהגות פסולה.

החמישי: הנחיצות. על המותקף להראות כי פעולותיו היו נחוצות לשם הדיפת התוקף. מדובר בנחיצות איכותית, כאשר על המותקף להראות כי פנה לשימוש בכוח רק משנוכח כי לא היה ניתן להדוף את התוקף באמצעות שימוש בחלופות אחרות, פוגעניות פחות, כגון פנייה לרשויות השלטון או נסיגה. עם זאת יש לתת את הדעת על המצוקה שבה שרוי המתגונן במהלך התקיפה, ועל כן יש להיזהר מגלישה לפרשנות דווקנית של דרישת הנחיצות האיכותית, שעלולה לרוקן את ההגנה העצמית מתוכן.

השישי: הפרופורציה. נדרש יחס ראוי בין הנזק הצפוי מפעולת המגן לנזק הצפוי מן התקיפה. הגנה זו לא תחול כאשר המעשה לא היה סביר בנסיבות העניין לשם מניעת הפגיעה, ובמסגרתה יש לשקול את חומרת הסכנה שיוצר התוקף מול מידת הכוח שהפעיל המותקף. רק משהוכח כי התקיים מיתאם סביר בדרכי הפעולה של השניים, יזכה המותקף להגנת החוק.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית וטוען להגנה עצמית ? הוגש נגדך כתב אישום ואתה טוען להגנה עצמית ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורכי דין פליליים? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריה |  עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | טענת הגנה עצמית | זיכוי בטענת הגנה עצמית |