כחלק מהמלחמה באלימות הגואה, לרבות זו הנפוצה בקרב בני הנוער, והדאגה לבטחון ושלום הציבור, מדיניות הענישה לעניין זה הינה מחמירה ביותר.

אנשים נורמטיביים נוטים לחשוב כי החזקת סכין / החזקת אולר / החזקת אגרופן ברכב אינה עבירה פלילית וכי לא ייגרם כל נזק במידה ותמצא סכין ברכב. הלכה למעשה, היה וייערך חיפוש אקראי ברכב (חיפוש אשר יוגדר שנערך כדין) יצטרך הנוהג ברכב לתת הסבר מניח את הדעת כי הסכין / אולר וכדומה אשר הוחזק על ידו ברכבו הוחזק למטרה כשרה. היה ולא יינתן הסבר המניח את הדעת כי הסכין / אולר הוחזק למטרה כשרה (כגון סכין לצרכי עבודה וכיו"ב) צפוי המחזיק להיחקר במשטרה בחקירה תחת אזהרה ואף לכדי הגשת כתב אישום כנגדו.

מדיניות הענישה

העוסק בסחר, ייצור, או ייבוא סכין שלא נועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצרכי בית או למטרה כשרה אחרת, דינו- 7 שנות מאסר.

החוק מגביל מפורשות בעלי עסק במכירת סכין או אגרופן לקטינים והעונש הקבוע לעובר עבירה זו הינו 7 שנות מאסר.

המחזיק סכין או אגרופן מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו- 5 שנות מאסר.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה של החזקת סכין ? הוגש נגדך כתב אישום בעבירה של החזקת סכין / אגרופן? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | כתב אישום החזקת סכין | עורך דין לכתב אישום החזקת סכין | החזקת סכין למטרה כשרה | עורך דין פלילי לכת באישום |