הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית והינה פעולה שמטרתה הסתרת הזהות ו/או היעד של הכסף. בדרך זו ניתן להפוך כסף שמקורו בפעילות פלילית ("הון שחור") לכסף שאינו מעורר חשד.

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 פורסם ביום 17.8.2000.

איסור הלבנת הון

בהתאם לחוק העושה פעולה ברכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו, או עשיית פעולה בו, דינו- 10 שנות מאסר.

רכוש אסור מוגדר כאחד מאלה:

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאפשר ביצוע עבירה.

איסור עשיית פעולה ברכוש אסור

בהתאם לחוק העושה פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השנייה לחוק, ובשווי שנקבע בה, דינו- 7 שנות מאסר.

ע"פ החוק מוטלות חובות על נותני שירותים פיננסיים, חובת דיווח על כספים בעת הכניסה והיציאה מישראל, חובות על נותני שירותי מטבע ועוד, וסנקציות פליליות וכספיות לעובר על החוק.

חילוט רכוש בהליך פלילי

בהתאם לחוק, לאחר הרשעתו של אדם בעבירה של איסור הלבנת הון או בעבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, יצווה בית משפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים, כי נוסף לכל עונש, יחולט רכש מתוך רכושו של הנידון (כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו) בשווי של רכוש שהוא:

(1) רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאיפשר ביצועה או שיועד לכך;

(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

 לעניין זה יצויין כי בית המשפט רשאי לצוות על מימושו של הצו מתוך רכושו של אדם אחר, שהנידון מימן את רכישתו או שהעבירו לאותו אדם בלא תמורה.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בהלבנת הון ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |