עד מדינה

החוק מגדיר עד מדינה כשותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או שהובטחה לו טובת הנאה.

הפיכתו של שותף לעבירה לעד מדינה תהיה רק במקרים בהם יש להעדיף את האינטרס הציבורי של הבאתו של עבריין אחר לדין- פעולה שהתביעה תתקשה לעשותה בלא שימוש בעד מדינה.

בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בבוא רשויות אכיפת החוק לשקול אם יש מקום להעניק לחשוד / נאשם מעמד של עד מדינה, עליהן לשקול, בין היתר את השיקולים הבאים: מיצוי אפיקי חקירה אלטרנטיביים טרם חתימת ההסכם עם עד המדינה, דיות הראיות הקיימות, אישיותו של עד המדינה ובחינת אמינותו, מעמד העד ומרכזיותו, פוטנציאל הראיות שבידי העד לספק, חומרת העבירות והאינטרס הציבורי בהוכחתה ובחתימת ההסכם, אבטחת עד המדינה ועוד.

באופן עקרוני, לא ייחתם הסכם עד מדינה עם העבריין העיקרי בפרשה, או עם ראש הכנופיה העבריינית, קרי מי שמוגדר כ"מנהיג מובהק".

ככלל הסכם עד מדינה ייערך בכתב ובאישור פרקליט מחוז.

ההסכם עם עד המדינה מחייב את הצדדים ועל המדינה לעמוד בהסכם כבכל הבטחה מינהלית. היה ועד המדינה לא הפר את ההסכם רשאית התביעה לבטלו רק בנסיבות בהן האינטרס הציבורי מחייב זאת. ככל שהעד שינה מצבו לרעה בפעלו על פי ההסכם, לא תוכל המדינה לחזור בה באופן חד צדדי מההסכם.

במקרה המתאים עשויה הפרת ההסכם ע"י עד המדינה להצדיק את ביטולו או דרישה לשינוי ההסכם מטעם המדינה.

החוק קובע כי עדותו של עד מדינה טעונה סיוע ומשכך לא ייחתם הסכם עם אדם אם אין בצד עדותו ראיה שיהא בה כדי לשמש סיוע.

האם בתיק בו יש עד מדינה ניתן לסיים את ההליך בזיכוי? או שמא מדובר בסוף הסיפור?

התשובה לכך הינה חיובית. עדותו של עד מדינה בתיק מסויים אינה סותמת את הגולל על הנאשם. על מנת להרשיע נאשם על סמך עדות של עד מדינה ישנו צורך בראיה נוספת מסוג סיוע. ללא ראיה מסוג זה לא ניתן להרשיע את הנאשם. כמו כן, לא אחת נמצא כי עד המדינה הינה אישיות מפוקפקת שלא ניתן ליתן בו אמון וכי עדותו נמסרה לאור טובות ההנאה שהובטחו לו.

הוגש נגדך כתב אישום ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית בתיק בו ישנו עד מדינה? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | הפללה ע"י עד מדינה | הפללה ע"י סוכן סמוי | עורך דין לכתב אישום עבירות סמים | כתב אישום עבירות סמים | כתב אישום עבירות נשק |