העלבת עובד ציבור

בעקבות התגברות מעשי האלימות המכוונים כלפי עובדי ציבור הונחו יחידות החקירה להגביר את האכיפה בטיפול בתלונות על אלימות כלפי עובדי ציבור. בקרב עובדי ציבור נכללים, בין היתר, ראשי ערים ורשויות מקומיות ועובדי הרשויות, רופאים, מורים, פרקליטים, סוהרים, מפקחים של משרדי ממשלה, צוותי מד"א, פקחים של רשויות שונות וכיוצ"ב. המטרה בהגברת האכיפה הינה בכדי למגר את התופעה.

בית המשפט העליון קבע בהרכב מורחב (11.7.11), כי מעשה "העלבה" על פי האיסור הפלילי הקבוע בעבירת "העלבת עובד ציבור" אינו מותנה בשאלה אם דברי העלבון משקפים אמת או שקר, שכן ההגנות מתחום דיני איסור לשון הרע אינן חלות בנדון.

כן נקבע כי עבירת העלבת עובד ציבור היא עבירה התנהגותית, המעניקה הגנה מיוחדת לעובד ציבור במילוי תפקידו. העבירה נועדה למנוע מאדם לבטא מסר שלילי שיש בו משום השפלה, ביזוי ופגיעה בליבת כבודו האישי של עובד הציבור בקשר עם מילוי תפקידו. היסוד העובדתי של העבירה בנוי ממעשה העלבה הנעשה בתנועות, במילים או מעשים; היסוד הנסיבתי מחייב כי ההעלבה תופנה כלפי עובד הציבור בעת שהוא ממלא את תפקידו, או בנוגע למילוי תפקידו; היסוד הנפשי של העבירה מחייב מודעות לטיב המעשה ולהתקיימות הנסיבות. לא נדרשת כוונה מיוחדת להעליב את עובד הציבור או לפגוע בו לצורך קיום העבירה.

"העלבה" מתקיימת כאשר היא מכוונת כלפי ליבת כבודו האישי של העובד; אין די בביטוי של אלימות מילולית בוטה, אלא נדרשת פגיעה עמוקה בשמו הטוב של העובד שיש בה כדי לבזותו בעיני אחרים.

בהתאם לחוק העונשין המעליב בתנועות, במילים או במעשים, עובד ציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדו חקירה, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו- מאסר 6 חודשים.

הפרעה לעובד ציבור

העונש לעושה אחת מאלה, הינו- שנת מאסר:

1)מפריע ביודעין לעובד הציבור או למי שהוסמך למלא תפקיד של עובד הציבור במילוי תפקידו על פי דין;

2) אינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי חיקוק למסור ידיעה או מסמך.

תקיפת עובד ציבור

התוקף עובד ציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו- 5 שנות מאסר.

עו"ד פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות של העלבת עובד ציבור / תקיפת עובד ציבור / הפרעה לעובד ציבור.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה של העלבת עובד ציבור ? אתה חשוד בביצוע עבירה של הפרעה לעובד ציבור ? הוגש נגדך כתב אישום בעבירה של תקיפת עובד ציבור ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בראש פינה | עורך דין פלילי בעמק הירדןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | כתב אישום העלבת עובד ציבור | כתב אישום הפרעה לעובד ציבור | כתב אישום תקיפת עובד ציבור | עורך דין לכתב אישום תקיפת עובד ציבור |