הפצת תמונות וסרטונים אינטימיים

על מנת להילחם ולמגר את התופעה של הפצת סרטונים או תצלומים אינטימיים, שיכולים לגרום להרס חייהם של המצולמים, באמצעות הרשת או אפליקציות להעברת מסרים כגון וואטס-אפ וכדומה, חוקק "חוק הסרטונים" המהווה למעשה תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית.

בהתאם לתיקון לחוק למניעת הטרדה מינית הרי שפרסום תצלום, סרט או הקלטה (לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם) של אדם, בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, כאשר לא ניתנה הסכמתו של האדם לפרסום מהווה הטרדה מינית שהעונש בגינה הינו 5 שנות מאסר.

למפרסם כאמור תהא הגנה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

א.הפרסום נעשה בתום לב, בשם לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו.

ב.הפרסום נעשה למטרה כשרה.

ג.יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו.

מה קורה אם קיבלתי תצלום או סרטון אינטימי בוואטסאפ?

באופן טבעי אינכם יכולים לשלוט על תוכן שנשלח אליכם לטלפון הנייד. אולם השליטה על הפצת התוכן הינה בידכם בלבד. ההמלצה הינה שלא לפרסם ולהפיץ את התצלום או הסרטון האינטימי שנשלח אליכם שכן, סביר להניח שאינכם עומדים בהגנות שנקבעו בחוק, ומשכך מדובר בעבירה על החוק למניעת הטרדה מינית.

מה קורה אם העברתי תצלום או סרטון אינטימי שנשלח אליי בוואטסאפ?

גם אם אינך המקור להפצת הסרטון או התמונה האינטימית וגם אם קיים קושי לא מבוטל לאתר את מפיץ הסרטון בוואטסאפ הרי שהפצת סרטון אינטימי או הפצת תמונה אינטימית כאשר לא ניתנה הסכמתו של האדם המצולם לפרסום מהווה הטרדה מינית שהעונש בגינה הינו 5 שנות מאסר, אלא אם כן עומדת למפרסם אחת ההגנות הקבועות בחוק כמפורט לעיל.

במידה ואתה חשוד בהפצת סרטון אינטימי או תמונה אינטימית  / הוגש נגדך כתב אישום בגין הפצת סרטון אינטימי או תמונה אינטימית פנה לעורך דין המתמחה בפלילים בהקדם.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע הפצת סרטון אינטימי או תמונה אינטימית? הוגש נגדך כתב אישום בגין הפצת סרטון אינטימי בוואטסאפ ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לעבירה של פרסום סרטון אינטימי | עורך דין לכתב אישום | כתב אישום הפצת תמונות | כתב אישום הפצת סרטונים | הפצת תמונות בוואטס אפ |