כעורך דין המתמחה בתחום הפלילי מבחינתי מדובר בדיני נפשות ממש. אני רואה בעבודתי כסניגור המגן ושומר על זכויות חשודים / נאשמים שליחות לשמה.  על מעצר שווא של אדם חף מפשע לא ניתן יהיה להשיב לעולם. משכך, אני חרטתי על דגלי וזו משנתי: לעשות לילות כימים בכדי שחלילה אף אחד מלקוחותיי לא ייעצר ולא יורשע לשווא.

להלן מקבץ חלקי מהצלחותיי המשפטיות בתחום הפלילי.

עבירות מין

זיכוי מביצוע עבירות מין בקטינה במשך תקופה של כשנתיים

כנגד נאשם בן 69 הוגשו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים בגין ביצוע בקטינה, במשך כשנתיים, במספר רב של הזדמנויות, מעשי סדום, מעשים מגונים וניסיון אינוס.

עורך דין פלילי אילן מזרחי הביא בפני בית המשפט המחוזי ראיות ואסמכתאות לפיהן יש להורות על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית, וכך היה.

באמצעות ניהול מושכל ונבון של המשפט וחקירות נגדיות של עדי התביעה שכנע עו"ד אילן מזרחי את הרכב השופטים כי קיים ספק במהימנות עדותה של הקטינה, כי עדויותיהם של שני מתנדבים במשטרה, שלטענתם הנאשם התוודה בפניהם כי פגע מינית בקטינה, מעוררים קשיים ותמיהות ולא ניתן לתת בהם אמון, כי יש ספק באמיתות גרסת אמה של הקטינה, כי גרסת הנאשם לפיה לא היו דברים מעולם היא גרסה עקבית וכי ההגנה סיפקה הסברים אפשריים לתלונת המתלוננת וכי נפגעו זכויותיו של הנאשם במהלך חקירתו במשטרה.

לאחר ניהול הוכחות ממושך זוכה הנאשם מכל המיוחס לו בכתב האישום (ש.ס)

דחיית ערעור המדינה בגין זיכוי בביצוע עבירות מין בקטינה

בית המשפט העליון קיבל את טענותיו של עורך דין אילן מזרחי כי לא הוכחה מעבר לכל ספק סביר אשמתו של המשיב ויש לדחות את ערעור המדינה ולהותיר על כנה את הכרעת הדין של בית המשפט המחוזי מרכז שזיכתה את המשיב, פה אחד, מחמת הספק.

בית המשפט העליון קבל, בין היתר, את טענת עורך דין פלילי אילן מזרחי כי לאחר צפייה בדיסק המתעד את חקירת הקטינה, כי לא ניתן להתרשם באופן נחרץ מעדותה כי היא עברה את האירועים המיניים הטראומטיים שבביצועם הואשם המשיב.

בפסק הדין ציינו שופטי הרוב, כבוד השופטים סולברג ודנציגר, כי אין זה מובן מאליו שעל זיכוי שכזה יש זכות לערער והפנו לדין בארה"ב אשר אינו מאפשר לתביעה לערער על פסק דין של זיכוי ואף רואה בכך משום פגיעה בתיקון החמישי לחוקה.

מחיקת עבירות אינוס מכתב האישום- וסיום תיק ללא הרשעה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בגין ביצוע 2 עבירות של ניסיון לאינוס כלפי בת הזוג, תקיפה סתם, תקיפת בת זוג ואיומים.

עורך דין אילן מזרחי הביא בפני הפרקליטות ראיות כי יש מקום לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר בית חלקי ובהמשך כי יש לתקן את כתב האישום ולמחוק את עבירות האינוס. לאחר שתוקן כתב האישום ונמחקו העבירות של ניסיון האינוס הביא עורך דין אילן מזרחי בפני הרכב השופטים ראיות כי יש להימנע מהרשעת הנאשם. בסופו של הליך, ולאחר קבלת תסקיר חיובי של שרות המבחן אודות הנאשם, קבל בית המשפט המחוזי את טיעוני עו"ד מזרחי ונמנע מהרשעת הנאשם. (ח.ב)

סגירת תיק בחשד לביצוע עבירת אינוס

כנגד חשוד נפתחה חקירה בחשד לאונס של מי שהייתה בת זוגו. במסגרת הליכי השימוע הוכח לפרקליטות כי יחסי המין של החשוד עם המתלוננת היו בהסכמה מלאה וכי אין כל מקום להגיש כנגד החשוד כתב אישום. הפרקליטות אימצה את עמדתו של עו"ד אילן מזרחי ותיק החקירה כנגד החשוד נסגר  מחוסר ראיות. (י.כ).

סגירת תיק בחשד לביצוע עבירה של מעשה סדום

כנגד חשוד הוגשו בקשות להארכת מעצרו לצרכי חקירה בחשד לביצוע עבירה של מעשה סדום כנגד אחר. במהלך הליכי המעצר הצליח עו"ד מזרחי לשכנע את הפרקליטות כי המדובר בבני זוג אשר המעשים ביניהם בוצעו בהסכמה מלאה. בסופם של הליכי המעצר לצרכי חקירה החשוד שוחרר ותיק החקירה נגדו נסגר מחוסר ראיות (ר.כ).

שחרור ממעצר בעבירות של אונס, מעשה סדום ותקיפה

כנגד חשוד הוגשה בקשה ראשונה להארכת מעצרו לצרכי חקירה למשך 4 ימים בחשד כי ביצע כלפי המתלוננת עבירות של בעילה שלא בהסכמה חופשית- אונס, תוך כדי שהוא תוקף אותה ומשתמש נגדה בכוח ואף ביצע בה מעשה סדום. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית המשפט כי על אף שמדובר בהארכת מעצר ראשונה לצרכי חקירה יש להורות על שחרורו של החשוד מהטעם שהמעשים שנעשו עם המתלוננת בוצעו בהסכמה חופשית ומרצונה וכי מדובר בתלונה שקרית של המתלוננת שנפגעה מיחסו של החשוד. בית המשפט קבל את הטענות והורה על שחרורו של החשוד לחלופת מעצר.

שחרור ממעצר בעבירות של מעשה מגונה בכוח, מעשה מגונה בחבלה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש וסגירת התיק 

כנגד חשוד הוגשה בקשה שניה להארכת מעצרו לצרכי חקירה בחשד לביצוע עבירות של מעשה מגונה בכוח, מעשה מגונה בחבלה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. במהלך הדיון שכנע עו"ד אילן מזרחי את בית המשפט כי מדובר במעשים שנעשו בהסכמה מלאה של המתלוננת וכי לא הופעל על המתלוננת כל כוח. בית המשפט הורה על שחרור החשוד ותיק החקירה נגדו נסגר מחוסר ראיות (נ.ב.ס).

סגירת תיק בחשד לביצוע מעשה מגונה

כנגד נהג מונית נפתחה חקירה פלילית בגין ביצוע מעשה מגונה בנוסעת קטינה. במסגרת הליכי השימוע טען עו"ד מזרחי כי על אף שנהג המונית הודה בביצוע ליטוף וניסיון נישוק של הקטינה בכף ידה הרי שמדובר בהתנהגות חברית אשר לא הובנה כך ע"י המתלוננת וכי מכל מקום הגשת כתב אישום כנגד נהג המונית תגרום לו לנזק בלתי הפיך בעליל ולאיבוד פרנסתו וכי ניתן לסיים את ההליך במסלול של צדק מאחה הכולל פיצוי למתלוננת ללא הגשת כתב אישום כנגד נהג המונית. בסופו של הליך השימוע הוסכם כי המתלוננת תפוצה ולא יוגש כנגד נהג המונית כתב אישום (ש.ג).

סגירת תיק בחשד לביצוע מעשים מגונים

כנגד חשוד, מהנדס במקצועו, נפתחה חקירה פלילית בגין ביצוע מעשים מגונים בבנה של בת זוגו לשעבר. במסגרת השימוע שנערך לחשוד הוכיח עו"ד מזרחי כי לא בוצעה כל עבירה ע"י החשוד וכי סכום הכסף הגבוה שניתן לבת הזוג לשעבר ניתן במטרה לקנות שקט נפשי ופגיעה בשם הטוב, ולא לשם מניעת הגשת תלונה. טענות אלו נתקבלו ותיק החקירה כנגד החשוד נסגר מחוסר ראיות (ו.כ).

סגירת תיק בעבירה של מעשה מגונה בקטינה

כנגד נהג הסעות נפתחה חקירה פלילית בחשד לביצוע מעשים מגונים באחת מן הילדות אותה הסיע. במסגרת השימוע טען עו"ד מזרחי כי ליטוף הקטינה והרגעתה נעשה לאחר שהילדה בכת, כי אין מדובר במעשה מגונים וכי מדובר בתלונה שקרית של אבי הקטינה. תיק החקירה כנגד החשוד נסגר מחוסר ראיות.

סגירת תיק בחשד לביצוע מעשה מגונה בקטין בן משפחה

כנגד חשוד נפתחה חקירה פלילית בחשד לביצוע מעשה מגונה בקטין בן משפחה וכן הטרדה והתנכלות מינית. בהליכי השימוע טען עו"ד מזרחי כי התלונה נגד מרשו נולדה לאחר שהתכוון לתבוע את מי שהייתה חברתו בגין ניצולו. לאחר בחינת מכלול הראיות הוחלט על סגירת התיק כנגד החשוד מחוסר ראיות (א.ת).

סגירת תיק בחשד לביצוע עבירות של מעשים מגונים בקטינה

כנגד חשוד נפתחה חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירות של מעשים מגונים בקטינה מתחת לגיל 14 ומעשים מגונים בקטינה עד גיל 16. בהליכי השימוע טען עו"ד מזרחי כי הרקע להגשת התלונה הינו ניסיון לסחוט ממנו כספים. לאחר בחינת מכלול הראיות והטענות הוחלט בפרקליטות מחוז הצפון לסגור את התיק כנגד החשוד מחוסר ראיות (נ.ט).

מחיקת עבירות אינוס, מעשים מגונים, תקיפת בת זוג והדחה בחקירה מכתב האישום

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו כי במספר רב של הזדמנויות אנס את בת זוגו ותקף אותה, ביצע בבתו א' עבירת אינוס קטינה שהיא בת משפחה, מעשה מגונה בקטינה שהיא בת משפחה והדחה בחקירה בנסיבות מחמירות, ביצע כלפי בתו ר' אינוס, וכלפי בתו ש' מעשה מגונה בקטינה שהיא בת משפחה. העונש המצטבר בגין העבירות שיוחסו לנאשם בכתב האישום הינו עשרות שנות מאסר.

לאחר ניהול פרשת התביעה וחקירת המתלוננות, שהינן בת הזוג ושלושת בנותיו של הנאשם, על דוכן העדים ועוד בטרם החלה פרשת ההגנה הסכימה הפרקליטות, לבקשת עורך דין אילן מזרחי לאחר שהוכיח את חוסר אמינותן של המתלוננות, לשנות מהותית את כתב האישום. בכתב האישום המתוקן נמחקו כל עבירות המין, התקיפה וההדחה בחקירה שיוחסו לנאשם. לפי כתב האישום המתוקן הנאשם הודה בביצוע תקיפה בנסיבות מחמירות של קטינים אחרים. (י.פ)

שחרור ממעצר בעבירה של ניסיון לרצח

כנגד נאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירה של ניסיון לרצח של אמה. בית המשפט המחוזי הורה על מעצרה של הנאשמת עד תום ההליכים המשפטיים נגדה. בערר שהגיש עו"ד אילן מזרחי נטען כי בנסיבות העניין יש מקום להורות על שחרורה של הנאשמת לחלופת מעצר. בהחלטת בית המשפט העליון נקבע כי לאחר שיוגש תסקיר משלים יוכל עו"ד מזרחי להגיש בקשה לעיון חוזר וכך היה. לאחר שהגיש עו"ד מזרחי בקשה לעיון חוזר הורה בית המשפט המחוזי על חלופת מעצר בפיקוח אלקטרוני (ב.ש.א)

שחרור ממעצר של חשוד בביצוע עבירות של אונס קטינה מתחת לגיל 14 ומעשה סדום בקטין 

כנגד חשוד הוגשה בקשה שלישית להארכת מעצרו לצרכי חקירה בגין חשד כי ביצע מעשים מגונים ומעשי סדום ב-2 קטינים ילדיה של גיסתו ובקרובת משפחה נוספת וכמו כן ביצע מעשי סדום, מעשים מגונים ואינוס בגיסתו ובקרובת משפחה נוספת לפני כ-27 שנים בעת ילדותן.

עורך דין אילן מזרחי הבהיר לבית המשפט כי מדובר בתלונות שקריות וכבושות שאין בהן כל אמת המונעות מצידה של הגיסה אשר כל מטרתה לסחוט כספים מהחשוד. ביהמ"ש השתכנע כי אין מקום להמשיך ולהחזיק את החשוד במעצר לצורך השלמת הליכי החקירה והורה לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים. (ש.ב.ש)

שחרור ממעצר בבצוע עבירות של מעשה סדום, בעילת אישה תוך ניצולה ובמצב המונע הסכמה חופשית

כנגד חשוד הוגשה בקשה להארכת מעצרו של חשוד בביצוע עבירות של מעשה סדום בבן 18 תוך ניצול מרות, בעילת אשה מעל גיל 18 תוך ניצול, בעילת אשה במצב המונע הסכמה חופשית ותקיפה הגורמת חבלה ממש. לגרסת המתלוננת החשוד הטריד אותה מינית, ניצל אותה ואף שכב עמה מספר פעמים תוך כדי הבטחות. כן נטען כי החשוד תקף את הבעל והבן של המתלוננת כשביקשו לשוחח עימו.

עורך דין פלילי אילן מזרחי הוכיח למשטרה כי המדובר היה ברומן בהסכמה בין החשוד למתלוננת וכי מדובר בתלונה שקרית של המתלוננת לאחר שהחשוד עצמו היה זה שהותקף לאחר שנתגלה הרומן שהיה בינו לבין המתלוננת ע"י בעלה של המתלוננת. בהסכמת עורך דין אילן מזרחי הוארך מעצרו של החשוד לצרכי חקירה למשך יומיים בלבד והוא שוחרר לאחר מכן בתחנת המשטרה לאחר שנתקבלה טענת עו"ד מזרחי בדבר הרומן בין החשוד למתלוננת.

שחרור ממעצר בעבירות של מעשה סדום ומעשים מגונים

כנגד נאשם מורה לשעבר בבית ספר הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של מעשה סדום ומעשים מגונים ב-4 מתלמידיו שעה שהיו בגילאי 12 לערך. המאשימה הגישה בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים של המורה. עו"ד אילן מזרחי טען כי בנסיבות ביצוע העבירות, היעדר עבר פלילי של הנאשם, ריחוק הזמן מעת ביצוע העבירות ועוד, יש להורות על שחרורו של המורה לחלופת מעצר בית בתנאים מגבילים. בית המשפט המחוזי קבל את טיעוניו של עו"ד מזרחי והורה על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית. (י.ל)

שחרור ממעצר בעבירות מין במשפחה (אינוס) ומעשים מגונים

כנגד נאשם- בן זוג של האם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של אינוס ומעשים מגונים כלפי בנותיה של בת זוגו. בד בבד עם הגשת כתב האישום הגישה המדינה גם בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. עו"ד אילן מזרחי טען כי בנסיבותיו של הנאשם וחלופת המעצר המוצעת יש להורות על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר. בית המשפט המחוזי קיבל את טיעוני עו"ד מזרחי והורה על שחרור הנאשם לחלופת מעצר.

שחרור ממעצר בעבירות של מעשה מגונה, תקיפה של בת הזוג ואיומים

כנגד בעל הוגשה בקשה להארכת מעצרו בגין חשד לביצוע עבירה של מעשה מגונה, תקיפה ואיומים כלפי בת הזוג. עו"ד אילן מזרחי הביא בפני בית המשפט ראיות כי המתלוננת שהינה בת הזוג ושכל תלונתה מונעת ממניעים נקמניים לאור רצונו של הבעל לסיים את מערכת היחסים בין בני הזוג. בית המשפט קבל את הטענה כי לא ניתן לעיין במכלול הראיות במנותק מהקונטקסט של סכסוך הגירושין בו נמצאים בני הזוג והורה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים. (מ.ע)

כנגד אותו חשוד, הוגשה, חצי שנה לאחר מכן, תלונה נוספת ע"י בת הזוג בחשד לביצוע עבירת איומים כלפיה. עו"ד אילן מזרחי הבהיר לבית המשפט כי כל חטאו של החשוד התבטא בכך שפגש במתלוננת באקראי עם אחר וצלם אותם יחדיו והכל במטרה להביא ראיות לבית הדין הרבני במסגרת בקשתו של הבעל להתגרש מבת הזוג, וכי כל התלונה הינה עלילה שמעלילה בת הזוג כלפי החשוד. בית המשפט הורה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים תוך מתיחת ביקורת כלפי התנהלות המשטרה הנוקטת עמדה נוקשה כלפי הבעל במקרים של תלונת אשה בגין אלימות במשפחה.

לאחר פניה של עו"ד אילן מזרחי לרשויות התביעה נסגרו שני תיקי החקירה כנגד הבעל מחוסר ראיות.

מאסר על תנאי ושירות לתועלת הציבור בגין ביצוע מעשה מגונה בקטינה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנה.

לאחר מו"מ ממושך עם המאשימה והבאת ראיות לגבי הנאשם ונסיבות ביצוע העבירה, הגיע עו"ד אילן מזרחי להסדר טיעון לפיו הענישה אשר תוטל על הנאשם לא תכלול רכיב של מאסר בפועל. העונש שהוטל על הנאשם במסגרת הסדר הטיעון הינו מאסר על תנאי, שירות לתועלת הציבור ופיצוי בסך 3,000 ₪ למתלוננת.

מאסר על תנאי וצו מבחן בגין ביצוע מעשה מגונה בקטינה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של מעשה מגונה בכוח כנגד קטינה מתחת לגיל 16. לאחר מו"מ עם המאשימה והבאת ראיות לגבי ביצוע העבירה תוקן כתב האישום ונמחק ועובדות בגין שימוש בכוח. עמדת הפרקליטות בתיק הייתה החלטית ודרשה עונש של מאסר בפועל. עו"ד אילן מזרחי הביא בפני ביהמ"ש ראיות כי אין להטיל על הנאשם עונש של מאסר בפועל. העונש שהוטל ע"י ביהמ"ש הנכבד כלל מאסר על תנאי, חתימה על התחייבות כספית, פיצוי למתלוננת וצו מבחן לנאשם.

עבודות שירות בגין ביצוע מעשי סדום, מעשים מגונים ואיומים

כנגד נאשם, קטין, ואחרים הוגש כתב אישום המייחס להם ביצוע מעשים רבים של מעשה סדום, מעשה מגונה ואיומים כלפי קטינה.

לאחר ניהול מו"מ ארוך מול הפרקליטות והבאת ראיות לגבי ביצוע העבירות, תוקן כתב האישום המקורי ונמחקו ממנו העבירות של מעשה סדום. לאחר הבאת ראיות לגבי הקטין ונסיבות ביצוע העבירות גזר בית המשפט המחוזי על הנאשם עונש של 6 חודשי עבודות שירות.

3 חודשי עבודות שירות בין ביצוע מעשים מגונים ב-5 מתלוננות

כנגד נאשם, הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע מעשים מגונים ב-5 תלמידות בית ספר בו עבד.

לאחר ניהול מו"מ ארוך מול הפרקליטות והבאת ראיות , תוקן כתב האישום המקורי ונמחקה ממנו אחת המתלוננות. כמו כן הוסכם כי העונש שיוטל על הנאשם יעמוד על 3 חודשי עבודות שירות. בית המשפט אשר את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים (א.א)

5 חודשי עבודות שירות בגין התכתבויות מיניות עם ילדה בת 12.5

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו הטרדה מינית של ילדה בת 12.5. כתב האישום ייחס לנאשם התכתבויות בעלות אופי מיני וכלל תכנים בעלי אופן מיני בוטה ותיאור כיצד הנאשם היה מעוניין לקיים עם הילדה יחסי  מין. במהלך ההתכתבות הנאשם שב ובקש מהקטינה להיפגש עימה על מנת לקיים עימה יחסי מין. עמדת הפרליטות הייתה נחרצת ולפיה יש להטיל על הנאשם, שהינו בעל עבר פלילי, עונש מאסר בפועל. לאחר מו"מ ממושך שכנע עו"ד אילן מזרחי את הפרקליטות כי יש מקום לתקן את כתב האישום. בנסיבות תיק זה הפרקליטות לא הסכימה לעונש שאינו מאסר מאחורי סורג ובריח. בטיעוניו לעונש הצליח עו"ד מזרחי לשכנע את בית המשפט כי בנסיבות העניין אין כל מקום להטיל על הנאשם לרצות עונש מאסר מאחורי סורג ובריח. עמדה זו התקבלה ע"י בית המשפט והעונש שנגזר על הנאשם הינו 5 חודשי עבודות שירות בלבד (מ.ט).

9 חודשי עבודות שירות בגין התכתבויות מיניות עם סוכנת 

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו הטרדה עבירות מין רבות שבוצעו כלפי סוכנת משטרתית שהתחזתה לקטינה בת 13. בד בבד הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. בניהול נכון של ההליך הנאשם שוחרר לחלופת מעצר בית. בהמשך ההליכים, ולאחר מו"מ ארוך עם הפרקליטות, תוקן משמעותית כתב האישום שהוגש כנגד הנאשם. בטיעונים לעונש עתרה הפרקליטות כי לנוכח ריבוי המעשים ומשכם יש להשית על הנאשם עונש מאסר מאחורי סורג ובריח. בית המשפט השתכנע מטיעוני עו"ד מזרחי כי בנסיבות ביצוע העבירות ונסיבותיו האישיות של הנאשם, אין להטיל עליו עונש מאסר ולהסתפק בהטלת עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות (א.צ).

אשור התייחדות לאסיר עם בת הזוג שהינה אמה של המתלוננת

שרות בתי הסוהר דחה את בקשתו של אסיר אשר הורשע בבצוע שורה של עבירות מין כלפי המתלוננת שהינה בתה של בת זוגו, להתייחד עם בת הזוג.

עו"ד אילן מזרחי עתר כנגד החלטת שירות בתי הסוהר למנוע את מפגשי ההתייחדות עם בת הזוג של האסיר בטענה כי העובדה כי האסיר מכחיש את ביצוע העבירות וטוען לחפותו אינה צריכה לעמוד לו לרועץ ומשכך החלטת שירות בתי הסוהר, אשר נסמכת על עמדת הועדה לגילוי עריות לפיה היענות לבקשה משמעה פגיעה נוספת בקורבן העבירה, אינה מטעמים רלוונטיים וענייניים, היא מהווה פגיעה בזכויותיו הבסיסיות של האסיר, היא בלתי סבירה באופן קיצוני ויש להתערב בה.

בית המשפט לעניינים מינהליים בפתח תקווה קיבל את העתירה והורה לשירות בתי הסוהר להתיר לאסיר לקיים מפגשי התייחדות עם בת הזוג.

עבירות אלימות במשפחה- תקיפת בן זוג

ביטול כתב אישום בעבירות של תקיפת בת זוג ואיומים

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפת בת זוג ואיומים. לאחר מו"מ של עו"ד מזרחי עם המאשימה והבאת ראיות כי אין כל עניין לציבור בניהול התיק הסכימה האחרונה לבטל את כתב האישום כנגד הנאשם.

חזרה מכתב אישום- תקיפת בן זוג

כנגד נאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש כנגד בן הזוג. לאחר מו"מ של עו"ד מזרחי עם המאשימה, והבאת ראיות כי אין כל עניין לציבור בניהול התיק, החליטה המאשימה לחזור בה מכתב האישום.

שחרור ממעצר בעבירת תקיפת בת זוג

כנגד חשוד הוגשה בקשה להארכת מעצרו ב-5 ימים לצרכי חקירה בחשד לבצוע עבירה של תקיפת בת זוג. לטענת היחידה החוקרת העבירה צולמה במצלמה ע"י שוטר. בית המשפט, לאחר שצפה בסרטונים, השתכנע מטיעוני עו"ד אילן מזרחי כי מדובר בתלונת סרק של שוטר וכי אין חשד סביר לבצוע העבירה והורה על שחרור החשוד לאלתר. בקשה לעיכוב בצוע השחרור נדחתה ע"י בית המשפט (פ.ג').

שחרור ממעצר בעבירת איומים ברצח כנגד בת זוג

כנגד חשוד הוגשה בקשה להארכת מעצרו ב-5 ימים תוך הגשת הצהרת תובע לפיה יש בכוונת המאשימה להגיש כנגד החשוד כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית המשפט כי בנסיבות העניין, ועל אף עברו הפלילי של החשוד, ניתן להורות על שחרורו של החשוד גם בשלב זה בו מוגשת הצהרת תובע (א.ש).

אי הרשעה בעבירות אלימות במשפחה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפת בת זוג, תקיפה, נהיגה רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם וחבלה במזיד ברכב. לאחר ניהול מו"מ עם המאשימה נמחקו מכתב האישום המקורי העבירות של תקיפה וחבלה במזיד ברכב. במסגרת הסדר טיעון שגיבש עו"ד אילן מזרחי עם המאשימה ולאחר קבלת תסקיר חיובי אודות הנאשם התיק הסתיים באי הרשעת הנאשם.

אי הרשעה בעבירות איומים אלימות במשפחה ותקיפת קטין ע"י אחראי

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של איומים, תקיפת בת זוג ותקיפת קטין ע"י אחראי. לאחר מו"מ עם המאשימה והבאת ראיות שכנע עו"ד מזרחי את המאשימה כי יש לתקן את כתב האישום לרבות מחיקת העבירה של תקיפת קטין ע"י אחראי. לאחר הליך משפטי ארוך קיבל בית המשפט את עתירת עו"ד מזרחי לסיום ההליך הפלילי כנגד הנאשם ללא הרשעה (ל.מ).

סגירת תיק בעבירות אלימות במשפחה כנגד קטינות

כנגד לקוח המשרד נפתח תיק חקירה בחשד כי נקט באלימות כלפי בנותיה הקטינות של בת זוגו. עו"ד אילן מזרחי הביא בפני הפרקליטות ראיות כי מדובר בתלונה שקרית וזדונית של גרושה של בת הזוג וכי לא נפל כל פגם בהתנהגותו של מרשו עם הקטינות. טענותיו של עו"ד מזרחי התקבלו ותיק החקירה כנגד החשוד נסגר מחוסר ראיות.

שחרור ממעצר בעבירות של אלימות כלפי בת הזוג והבת 

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפת בת הזוג, גרימת חבלה לבת הזוג ותקיפה של בתו. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית המשפט כי גם אם קיימת עילת מעצר סטטוטורית ע"פ החוק הרי שבנסיבות העניין יש מקום להורות על שחרור הנאשם לחלופת מעצר גם מבלי להיזקק לתסקיר של שרות המבחן. בית המשפט קיבל את טיעוני עו"ד מזרחי והורה על שחרור הנאשם בתנאים מגבילים (א.א)

שחרור ממעצר בעבירות איומים ברצח כלפי בת הזוג והילדים  

כנגד חשוד הוגשה הצהרת תובע ובקשה להארכת מעצרו לשם הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו וזאת בגין ביצוע עבירות איומים ברצח כלפי בת הזוג והילדים. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית המשפט כי גם אם קיימת ראיות לכאורה, ואף שלחשוד ישנן הרשעות קודמות לרבות בעבירת אלימות, הרי שניתן להורות על שחרור החשוד כבר בשלב דיוני זה ולא להמתין להגשת כתב האישום והבקשה למעצר עד תום ההליכים. בית המשפט הנכבד השתכנע והורה על שחרור החשוד לחלופת מעצר בית. המדינה לא השלימה עם החלטה חריגה זו (שניתנה ביום הבינלאומי לאלימות נגד נשים) והגישה ערר לבית המשפט המחוזי. טיעוניו של עו"ד מזרחי התקבלו גם בערר והערר נדחה (א.ש).

שחרור ממעצר בעבירות של איומים ברצח כלפי בת הזוג 

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של איומים ברצח כלפי בת הזוג. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים. בית המשפט השלום הורה על הכנת תסקיר מעצר בעניינו של הנאשם שלו הרשעה קודמת בעבירת איומים ברצח כנגד אותה בת זוג. עו"ד אילן מזרחי לא השלים עם החלטה זו וערר לבית המשפט המחוזי אשר קיבל את טיעוניו והורה על שחרור החשוד לחלופת מעצר באיזוק אלקטרוני (צ.א)

עבירות סמים

חזרה מכתב אישום בעבירות סמים

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג חשיש לצריכה עצמית. לאחר מו"מ של עו"ד אילן מזרחי והבאת ראיות כי אין עניין לציבור בניהול התיק חזרה בה המדינה מכתב האישום כנגד הנאשם.

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג חשיש לצריכה עצמית. לאחר מו"מ של עו"ד אילן מזרחי והבאת ראיות כי אין עניין לציבור בניהול התיק חזרה בה המדינה מכתב האישום כנגד הנאשם.

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של שימוש והחזקה בסם מסוכן מסוג קנאביס. לאחר מו"מ ארוך שניהל עו"ד מזרחי, והבאת ראיות לגבי הנאשם ומשפחתו, חזרה בה המדינה מכתב האישום כנגד הנאשם.

סחר בסם מסוכן- סיום תיק באי הרשעה

כנגד נאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירה של סחר בסם מסוכן. עו"ד אילן מזרחי הביא בפני המאשימה ראיות כי יש לשנות את כתב האישום להחזקה ושימוש בסם מסוכן. לאחר ששונה כתב האישום, הוצג הסדר הטיעון לבית המשפט ונתקבל תסקיר שרות המבחן לעניין העונש, התיק הסתיים באי הרשעת הנאשמת.

החזקת סם והחזקת תחמושת- סיום תיק באי הרשעה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו החזקת סמים לשימוש עצמי וכן החזקת תחמושת, לאחר ניהול מו"מ עם המאשימה הגיע עו"ד מזרחי להסדר טיעון לפיו ההליכים כנגד הנאשם יסתיימו באי הרשעה. בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון (ש.ב).

החזקת סם שלא לצריכה עצמית- אי הרשעה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג קאנביס שלא לצריכה עצמית. העונש הקבוע בגין עבירה זו הינו 20 שנות מאסר. לאחר מו"מ של עו"ד אילן מזרחי עם המאשימה והצגת הסדר טיעון בפני בית המשפט התיק הסתיים באי הרשעת הנאשם.

שירות לתועלת הציבור בעבירות של סחר בסם מסוכן

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו מספר אישומים של סחר בסם מסוכן. לאחר מו"מ ארוך של עו"ד מזרחי הסכימה המאשימה כי יש לאמץ את המלצות תסקיר שירות המבחן. התיק הסתיים בעונש של שירות לתועלת הציבור וצו מבחן (ש.מ).

חזקת סם מסוג קוקאין שלא לצריכה עצמית- מע"ת

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג קוקאין בכמות של כ-10 גרם וקנאביס לשימוש עצמי. העונש הקבוע בגין עבירה זו הינו 20 שנות מאסר. המאשימה עמדה על כך כי הנאשם ירצה עונש מאסר מאחורי סורג ובריח. לאחר מו"מ עקש של עו"ד אילן מזרחי עם המאשימה והצגת הכשלים הרבים בתיק החקירה הגיעו הצדדים להסדר טיעון שאף בית המשפט הנכבד ציין לגביו שהוא מפליג בקלותו לטובת הנאשם, ולפיו יוטל על הנאשם עונש מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס בלבד (ב.ל).

עבודות שירות בעבירה של סחר בסם מסוכן

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו, ביחד עם אחר, עבירה של סחר בסם מסוכן מסוג חשיש במשקל של למעלה מ-3 ק"ג. לאחר מו"מ ארוך עם המאשימה הוצג לבית המשפט הסדר טיעון לעונש לפיו יוטלו על הנאשם 6 חודשי עבודות שירות. בית המשפט אשר את הסדר הטיעון.

עבודות שירות בעבירות של ייבוא סמים, גידול סמים ושימוש בסמים 

כנגד נאשם הוגשו שני כתבי אישום כאשר האחד מייחס לו, עבירות של ייבוא סמים מחו"ל, גידול, ייצור והכנת סמים והחזקה/ שימוש בסמים לצריכה עצמית והאחר מייחס לו החזקה/ שימוש בסמים לצריכה עצמית. כנגד הנאשם היה תלוי ועומד עונש מאסר על תנאי. לאחר מו"מ עם המאשימה הוצג לביהמ"ש הסדר טיעון לעונש לפיו יוטלו על הנאשם 6 חודשי עבודות שירות. (א.ב).

שחרור ממעצר בעבירות סחר בסמים באמצעות אפליקצייה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות רבות של סחר בסמים באמצעות אפליקצייה. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית המשפט הנכבד כי בנסיבות העניין ניתן להורות על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית מבלי צורך להידרש לתסקיר מעצר בעניינו של הנאשם (מ.ב.ש).

שחרור ממעצר בעבירות סחר בסמים באמצעות אפליקציית טלגרס

כנגד נאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של סחר בסמים באמצעות אפליקציית טלגרסה. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשמים בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית המשפט הנכבד כי בנסיבות העניין ניתן להורות על שחרורו של הנאשם השני לחלופת מעצר בית מבלי צורך להידרש לתסקיר מעצר בעניינו של נאשם זה.

שחרור ממעצר בעבירות של גידול סמים

כנגד חשוד הוגשה בקשה להארכת מעצרו לצרכי חקירה בחשד לגידול סמים והחזקת סמים שלא לשימוש עצמי. במהלך הדיון להארכת מעצרו של החשוד שכנע עו"ד אילן מזרחי את בית המשפט כי מדובר בחשוד נורמטיבי אשר החזיק וגידל את הסמים לשימוש עצמי בלבד ובית המשפט הורה על שחרורו של החשוד ממעצר (ע.ג).

שחרור ממעצר בעבירות של גידול סמים במעבדת סמים

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו גידול של סמים מסוכנים במעבדה שהכילה כלים ואביזרים רבים לצורך גידול סמים, כמו כן בחזקתו של הנאשם נתפסו סמים מסוכנים מסוג חשיש בכמות גדולה שאינה לשימוש עצמי. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. לאחר מו"מ ארוך עם האשימה הוסכם על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית (ל.י).

כנגד נאשם אחר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של גידול סמים מסוג קנבוס במשקל של 2.6 ק"ג במעבדה. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. במהלך הדיון בבית המשפט נעתרה המאשימה לבקשת עו"ד מזרחי להורות על שחרור הנאשם למעצר בית בתנאים מגבילים (צ.ר).

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו גידול של סם מסוכן מסוג קנביס בביתו והחזקת כלים לגידול סם מסוכן. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו. לאחר מו"מ עם האשימה הוסכם על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית חלקי (ע.ר.ה).

אי הרשעה בעבירות של גידול סמים, החזקת סמים והספקת סם לאחר

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של גידול סם מסוג קנאביס במשקל של 605 גרם, החזקת סמים מסוג קנאביס במשקל של 865 גרם, 24 גרם ו-950 גרם והחזקת משקל אלקטרוני. כן יוחס לנאשם הספקת סם לאחר. לאחר מו"מ של עו"ד מזרחי עם המאשימה תוקן כתב האישום באופן מהותי כך שנמחקה העבירה של החזקת סם במשקל של 865 גרם וכן נמחק סעיף העבירה של אספקת סם לאחר. המאשימה עתרה להטיל על הנאשם עונש מאסר שיכול וירוצה בעבודות שירות. עו"ד מזרחי שכנע את בית המשפט כי בנסיבות העניין ונסיבותיו האישיות של הנאשם יש להורות על ביטול ההרשעה. בית המשפט ביטל את הרשעת הנאשם (ש.פ).

עבודות שירות בעבירות של גידול סמים במעבדה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו גידול של סמים מסוכנים במעבדה שהכילה כלים ואביזרים רבים לצורך גידול סמים, כמו כן בחזקתו של הנאשם נתפסו סמים מסוכנים מסוג חשיש בכמות גדולה שאינה לשימוש עצמי. לאחר מו"מ ארוך עם המאשימה הוצג לביהמ"ש הסדר טיעון לפיו העונש שיוטל על הנאשם בגין גידול סמים במעבדה הינו 6 חודשי עבודות שירות. בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון (ל.י)

כנגד נאשם אחר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של גידול סמים מסוג קנבוס במשקל של 2.6 ק"ג במעבדה. לאחר טיעונים לעונש והבאת אסמכתאות וראיות מתאימות הורה בית המשפט כי הנאשם ירצה עונש של עבודות שירות בלבד וזאת על אף עמדת המאשימה לעונש מאסר בפועל (צ.ר).

שחרור ממעצר בעבירות של סחר בסם מסוכן מסוג חשיש וסיום תיק בעבודות שירות

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו 2 עבירות של סחר בסם מסוכן מסוג חשיש לסוכן סמוי וכן עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג חשיש לשימוש עצמי. בית משפט שלום הורה על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. עו"ד אילן מזרחי הגיש ערר על החלטת בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי קיבל את הערר והורה על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית. במהלך ניהול מו"מ עם המאשימה, במסגרת התיק העיקרי, הגיע עו"ד מזרחי להסדר טיעון לפיה העונש שיוטל על הנאשם יעמוד על 3 חודשי עבודות שירות בלבד. בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון (נ.ט).

שחרור ממעצר בעבירות של סחר בסם מסוכן והחזקת סם מסוכן

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של סחר בסם מסוכן מסוג MDMA לסוכן, קשירת קשר לביצוע פשע והחזקת סם מסוכן. בד בבד הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. עו"ד אילן מזרחי הצליח לשכנע את בית המשפט הנכבד כי יש מקום להורות על שחרור הנאשם בתנאים מגבילים, ובית המשפט הורה על שחרור הנאשם לחלופת מעצר בית (ד.א).

שחרור ממעצר בעבירות של הדחת קטינות לשימוש בסם, סחר בסם ושימוש בסם

כנגד חשוד הוגשה בקשה להארכת מעצר בחשד לביצוע עבירות של סחר בסם מסוכן, הדחת קטינות לשימוש בסם ושימוש בסם. בדיון הראשון להארכת מעצרו של החשוד נטען ע"י עו"ד אילן מזרחי כי החומר בו השתמש החשוד אינו מוגדר בפקודת הסמים המסוכנים וכי אין מדובר כלל בהדחת קטינות לשימוש בסם. בית המשפט קצר משמעותית את תקופת המעצר שנתבקשה ע"י המשטרה ובדיון נוסף קיבל את טענותיו של עו"ד מזרחי והורה על שחרור של החשוד בתנאים.

שחרור ממעצר בעבירות של החזקת קוקאין ו-MDMA בכמות מסחרית

כנגד חשוד הוגשה בקשה להארכת מעצרו ב-7 ימים בחשד לביצוע עבירות של החזקת סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל של כ-50 גרם וכן סם מסוכן מסוג MDMA. בית המשפט שוכנע מטיעוני עו"ד מזרחי על כך שמדובר בסם שנמצא בחצר פתוחה והורה על הארכת מעצרו של החשוד ביומיים בלבד. לאחר יומיים שוחרר החשוד בהסכמה בתנאים מגבילים (ב.ל).

עבירות אלימות

שחרור ממעצר בעבירות של תקיפת קטין חסר ישע- תקיפת ילדים בגן

כנגד חשודה, גננת במקצועה, הוגשה בקשה להארכת מעצרה לצרכי חקירה בחשד כי התעללה בילדים קטינים בגן אותו היא מנהלת. בית משפט השלום קיבל את טענות עו"ד אילן מזרחי כי בנסיבות העניין יש מקום להורות על שחרור הגננת בתנאים מגבילים וכך הורה. המשטרה לא הסכימה עם החלטה זו בקשה עיכוב על החלטת השחרור והגישה ערר לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי קיבל את טענות עו"ד מזרחי ודחה את הערר תוך עיבוי תנאי השחרור בערובה (ג.ד).

סגירת תיק בעבירות של תקיפת קטין חסר ישע- תקיפת ילדים ע"י גננת

כנגד חשודה נפתח תיק חקירה בחשד כי תקפה והתעללה בילדים קטינים בגן אותו היא מנהלת. לאחר שימוע ארוך וממושך שנערך אל מול הפרקליטות, שלאחריו בוצעה השלמת חקירה והשלמת טיעוני הסניגוריה, קיבלה הפרקליטות את טענות עו"ד מזרחי לפיהן בנסיבות העניין ולנוכח, בין היתר, ראיות שנאספו, מחדלי חקירה, נסיבות אישיות וחלוף הזמן, יש להורות על סגירת תיק החקירה (ג.ד).

6 חודשי עבודות שירות בעבירה של ניסיון לרצח

כנגד נאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירה של ניסיון לרצח של אמה (התיק נידון בפני הרכב של 3 שופטים). לאחר מו"מ ארוך עם הפרקליטות והבאת ראיות משמעותיות ע"י עו"ד אילן מזרחי השתכנעה הפרקליטות לתקן את עובדות כתב האישום כך שנמחקה העבירה של ניסיון לרצח לעבירה של תקיפת זקן ועבירה של ניסיון לחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. הפרקליטות טענה כי יש להטיל על הנאשמת עונש שנע בין 20 ל-40 חודשי מאסר בפועל. בית המשפט המחוזי קבע כי מתחם העונש ההולם בעבירות שיוחסו לנאשמת נע בין 15 ל-36 חודשי מאסר בפועל. לאחר ראיות וטיעונים לעונש שהוצגו ע"י עו"ד מזרחי קיבל בית המשפט המחוזי את טענתו כי העבירות לא היו מתוכננות וכי אין מקום להטיל על הנאשמת עונש מאחורי סורג ובריח והטי על הנאשמת עונש של 6 חודשי עבודות שרות (ב.ש.א).

זיכוי מביצוע עבירות אלימות חמורות והדחת עד

כנגד נאשם הוגש לבית המשפט המחוזי כתב אישום המייחס לו עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות, ועבירה של הדחה בחקירה. לאחר ניהול הוכחות ארוך הצליח עו"ד אילן מזרחי לשכנע את בית המשפט כי אין לתת אמון בגרסת המתלוננים. בסופו של הליך הורה  בית המשפט המחוזי על זיכוי הנאשם מכל המיוחס לו בכתב האישום (י.ו).

סגירת תיק בעבירה של תקיפת זקן

כנגד חשוד ששמש כמאבטח נפתחה חקירה פלילית בגין תקיפת זקן וגרימת חבלה חמורה- עבירה שהעונש הקבוע בצידה הינו 7 שנות מאסר. בשימוע שנערך לחשוד הוכיח עו"ד מזרחי כי היה זה הקשיש אשר תקף את החשוד וכי כל פעולתו של המאבטח הייתה הגנה עצמית והרחקת הקשיש. תיק החקירה כנגד החשוד נסגר מחוסר ראיות. (ח.ב.נ)

סגירת תיק בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

כנגד שלושה בני משפחה נפתחה חקירה פלילית בחשד כי תקפו את קרוב משפחתם. תיק החקירה נגדם נסגר מחוסר ראיות. בערר שהגיש עו"ד אילן מזרחי על עילת סגירת התיק הוכח כי תלונת המתלונן הייתה על מנת שיוכל למלט את עצמו מתלונה שהוגשה נגדו בחשד לביצוע עבירה של מעשה מגונה בפומבי. הערר התקבל ועילת סגירת התיק שונתה לחוסר אשמה. (ח.ח)

אי הרשעה בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. לאחר הבאת ראיות בפני המאשימה לפיה מדובר בתיק בעייתי ראייתית הוסכם כי ההליך הפלילי כנגד הנאשם יסתיים באי הרשעת הנאשם. (ח.ח)

אי הרשעה בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות

כנגד נאשם, קטין, ואחרים הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בגין ביצוע עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות.

באמצעות ייצוג מקצועי הצליח עו"ד אילן מזרחי לשכנע את המאשימה כי יש מקום להורות על שחרורו של הנאשם למעצר בית. לאחר הבאת ראיות לגבי נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות של הנאשם, וקבלת תסקיר חיובי אודות הנאשם, הסתיים התיק ללא הרשעת הנאשם.

שחרור לחלופת מעצר בעבירה של פציעה כשהעבריין מזוין ואיומים

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של איומים ברצח ופציעה כשהעבריין מצוין. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. עו"ד אילן מזרחי טען כי בנסיבות העניין, ועל אף עברו הפלילי של הנאשם הרי שיש להורות על שחרורו לחלופת מעצר בתנאים מגבילים מבלי להידרש להכנת תסקיר של שירות המבחן. בית המשפט הנכבד קיבל את טיעוני עו"ד מזרחי והורה על שחרור המבקש לחלופת מעצר בית בתנאים מגבילים (מ.א).

שחרור לחלופת מעצר בעבירה של תקיפה בצוותא וגרימת חבלה של ממש

כנגד 3 חשודים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירה של תקיפה בצוותא וגרימת חבלה של ממש כנגד מתלונן. עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשמים גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים. טענותיו של עו"ד מזרחי בדבר נסיבות ביצוע העבירות ונסיבותיהם האישיות של הנאשמים התקבלו והנאשמים שוחררו לחלופת מעצר (ג.א.א.ש).

שחרור לחלופת מעצר בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממש ופציעה בנסיבות מחמירות 

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ופציעה בנסיבות מחמירות. עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. בית משפט השלום הורה על הפניית הנאשם לעריכת תסקיר מעצר. בערר שהגיש עו"ד מזרחי טען, בין היתר, להגנה עצמית ואכיפה בררנית וכי בנסיבות העניין יש מקום להורות על שחרור של הנאשם ללא עריכת תסקיר מעצר. בית המשפט המחוזי קיבל את הערר והורה על שחרור הנאשם בתנאים מגבילים ללא צורך בעריכת תסקיר.(ר.ס).

אי הרשעה בעבירה של תקיפה בצוותא וגרימת חבלה של ממש

כנגד נאשם, עובד ציבור, ושני אחיו הוגש כתב אישום המייחס להם עבירה של תקיפה בצוותא וגרימת חבלה של ממש כנגד מתלונן. עו"ד מזרחי הביא ראיות כי בנסיבות העניין הרשעתו של עובד הציבור תהווה פגיעה לא מידתית וכי הנאשם עומד באמות המידה והקריטריונים שנקבעו לאי הרשעה. בית המשפט קיבל את עמדת עו"ד מזרחי והתיק הסתיים ללא הרשעה (ג.ש).

מאסר על תנאי בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממש ופציעה בנסיבות מחמירות

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ופציעה בנסיבות מחמירות. הנאשם אף תועד בסרט ממצלמות אבטחה כאשר הוא חובט 3 פעמים באלה בראשו של המתלונן וגורם לו לחבלה ממשית. עו"ד אילן מזרחי טען כי מדובר בהגנה עצמית של הנאשם. לאחר תחילת שמיעת פרשת התביעה הגיעו הצדדים להסדר טיעון ולפיו כתב האישום יתוקן משמעותית והעבירה שתיוחס לנאשם הינה תגרה בלבד והעונש שיוטל עליו הינו מאסר על והתחייבות להימנע מעבירה. (ר.ס).

עבירת שוד

שחרור ממעצר בניסיון ל"שוד הבנק הגדול בעולם" וסגירת התיק

כנגד חשוד הוגשה בקשה לפיה ניסה יחד עם אחרים להעביר במרמה 219 מיליון אירו מבנק באנגליה ל-10 חשבונות בנק בעולם. הפרשה סוקרה בתקשורת העולמית וכונתה בישראל "ניסיון לשוד הבנק הגדול בעולם".

לאורך כל ימי המעצר הבהיר עו"ד אילן מזרחי לחוקרי היחב"ל כי לחשוד אין כל קשר לביצוע העבירות שיוחסו לו והביא ראיות תומכות לכך. לאחר מספר ימי מעצר בודדים החשוד שוחרר, בהסכמת היחב"ל. בסופו של יום תיק החקירה כנגד החשוד נסגר מחוסר ראיות.

שחרור ממעצר בעבירת שוד

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של שוד בנק וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

עו"ד אילן מזרחי הבהיר לבית המשפט כי הנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו לאור מצבו הכלכלי הקשה וכי לא ננקטה כל אלימות בזמן ביצוע השוד. בנסיבות המיוחדות של ביצוע העבירה והנאשם הורה בית המשפט על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית באיזוק אלקטרוני כפיקוח עיקרי. בסופו של הליך העונש שהוטל על הנאשם הינו 6 חודשי עבודות שירות.

עבירות גניבה

חזרה מכתב אישום בעבירה של גניבה חקלאית

כנגד נאשם הוגש כתב אישום בגין ביצוע גניבה חקלאית. לאחר מו"מ שניהל עו"ד אילן מזרחי, והבאת ראיות כי מדובר בסכסוך עסקי וכי שווי הגניבה לכאורה הינו מועט הוסכם כי המאשימה תחזור בה מכתב האישום כנגד הנאשם.

חזרה מכתב אישום בעבירות של גניבה

כנגד נאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה 3 עבירות של גניבה מחנות נוחות. עם קבלת ייצוג הנאשמת פנה עו"ד מזרחי למאשימה והציג בפניה ראיות לפיהן בנסיבות ביצוע העבירות ונסיבותיה של הנאשמת כי מדובר בזוטי דברים ויש לחזור מכתב האישום כנגד הנאשמת. המאשימה קיבלה את טענותיו של עו"ד מזרחי וחזרה בה מכתב האישום.

אי הרשעה בעבירות גניבה ומרמה

כנגד נאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של גניבה, קבלת דבר במרמה, התחזות כאדם אחר במטרה להונות והתחזות כבעל תעודה. לאחר מו"מ שערך עורך דין אילן מזרחי עם המאשימה נמחקה מכתב האישום אחת העבירות, ולאחר קבלת תסקיר שירות המבחן הגיע עו"ד מזרחי להסכמה עם המאשימה כי התיק יסתיים באי הרשעה ובצוע שרות לתועלת הציבור. (א.ב)

שחרור ממעצר בעבירות פריצה וגניבה וסיום הליך בשירות לתועלת הציבור

כנגד שני נאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם שתי עבירות של התפרצות, שתי עבירות של גניבה ועבירה של היזק לרכוש במזיד. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשמים גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית המשפט כי בעניינו של הנאשם אותו ייצג ניתן להורות על שחרורו לחלופת מעצר בית בתנאים מגבילים מבלי צורך להידרש לתסקיר מעצר. בסיום ההליכים המשפטיים בתיק (שנמשכו כשנה וחצי) אמץ בית המשפט הנכבד את עתירת עו"ד אילן מזרחי לאמץ את המלצות שירות המבחן ולהטיל על הנאשם עונש של שירות לתועלת הציבור, מאסר על תנאי ופיצוי למתלונן (א.מ).

שחרור ממעצר בעבירות פריצה לרכב, גניבה ונהיגה בזמן פסילה

כנגד חשוד בעל עבר פלילי עשיר מאוד בעבירות של גניבה והתפרצות הוגשה הצהרת תובע לאחר שביצע עבירות של פריצה לרכב, גניבה ונהיגה בזמן פסילה. בית משפט השלום הורה על הארכת מעצרו של החשוד עד להגשת כתב אישום נגדו. בערר שהוגש ע"י עו"ד מזרחי לבית המשפט המחוזי נטען כי החלטת בית משפט השלום שגויה וכי בנסיבות העניין היה נדרש לבחון חלופת מעצר. בית המשפט המחוזי קיבל את הערר והחזיר את התיק לבית משפט השלום אשר יבחן חלופת מעצר. בית משפט השלום בחן חלופת מעצר והורה על שחרור החשוד לחלופת מעצר בית (ט.ב).

החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, פריצה לבניין, גניבה ועוד- צו מבחן ל-3 שנים

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית ושיבוש מהלכי משפט. הנאשם צירף 4 תיקים נוספים שעניינם נהיגת רכב ללא רשיון, נהיגת רכב ללא ביטוח, הפרת הוראה חוקית, פריצה לבניין, גניבה והחזקת סם מסוכן בכמות לשימוש עצמי ב-3 הזדמנויות שונות. עו"ד אילן מזרחי הביא לבית המשפט ראיות לפיהן העבירות אותן ביצע הנאשם הינן על רקע התמכרותו לסמים וכי יש להושיט יד לנאשם, להעדיף את הפן השיקומי על פני הפן העונשי ולהימנע מלהחזירו לכותלי בית הסוהר. בית המשפט הורה על העמדת הנאשם בצו מבחן למשך 3 שנים. (ש.ש)

עבירות נשק

שחרור ממעצר בעבירות נשק-זריקת רימון

כנגד חשודים הוגשה בקשה להארכת מעצרם בחשד כי זרקו רימון לעבר אחר. בדיון טען עו"ד אילן מזרחי כי מדובר במידע מודיעיני בלבד ואין כל חשד סביר לביצוע העבירות ע"י החשודים בסופו של דיון הוסכם כי החשודים ישוחררו ממעצר בתנאים מגבילים (מ.ק+צ.א).

שחרור ממעצר בעבירות ירי מנשק

כנגד חשוד הוגשה בקשה להארכת מעצרו ב-7 ימים בחשד לביצוע ירי לעבר רכב. בדיון טען עו"ד אילן מזרחי כי הארכת המעצר מבוססת על מידע מודיעיני מוטעה וכי יש לקצר משמעותית את תקופת המעצר הנדרשת בכדי לבחון את חפות החשוד. בסופו של יום הוסכם על הארכת מעצרו של החשוד ביומיים בלבד שלאחריהן שוחרר ממעצר (א.א).

שחרור ממעצר בעבירות של יצור, החזקה ונשיאת נשק

כנגד נאשם ואחר הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של ניסיון ליצור נשק, ניסיון לסחר בנשק, ניסיון להחזקת נשק, החזקת נשק, נשיאת נשק והובלתו וירי מנשק חם. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם והאחר גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית המשפט הנכבד כי בנסיבות העניין יש מקום להורות על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית. בית המשפט הורה על מעצר העורר בפיקוח אלקטרוני בביתו (ט.ג).

עבירות של תקיפת שוטרים / עובדי ציבור

שחרור ממעצר בעבירות של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ואיומים

כנגד חשוד הוגשה הצהרת תובע מטעם הפרקליטות ובקשה להארכת מעצרו לשם הגשת בקשה למעצר עד תום ההליכים וכתב אישום כנגדו. לחשוד יוחסו עבירות של תקיפת קצין משטרה בנסיבות מחמירות, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ואיומים כלפי השוטר. המשטרה טענה בדיון כי לנוכח הצהרת התובע מטעם הפרקליטות וחומרת העבירות היוחסות לחשוד הרי שיש להותירו במעצר מאחורי סורג ובריח. עו"ד אילן מזרחי שכנע את בית משפט השלום כי בנסיבות העניין ניתן להורות על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים ובקשתו נתקבלה. המשטרה לא השלימה עם החלטת שחרור זו, בקשה עיכוב ביצוע ועתרה לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי קיבל את טענות עו"ד מזרחי לפיהן החלטת בית משפט השלום הינה נכונה, מאוזנת וראויה ודחה את הערר (ב.ט).

סגירת תיק בעבירה של תקיפת שוטר והעלבת עובד ציבור

לקוח המשרד נחקר בחשד כי דרס שוטרת עם רכבו וקילל אותה לאחר שמנעה ממנו לעבור במחסום שהוצב בכביש. עו"ד אילן מזרחי הביא בפני המאשימה ראיות כי לחשוד לא הייתה כל כוונה או מחשבה לפגוע בשוטרת וכי לאחר שהשוטרת ביקשה ממנו לשוב על עקבותיו עם רכבו, הרי שבעת נסיעתו לאחור פגע בשוגג עם גלגל הרכב בשוטרת, וכן כי דבריו לשוטרת נאמרו בעידנא דריתחא ואין כל מקום למצות עימו בנסיבות העניין את הדין. טענותיו של עו"ד מזרחי התקבלו והתיק כנגד הלקוח נסגר בפיצוי והתנצלות בפני השוטרת, וזאת מבלי שהוגש נגד הלקוח כתב אישום.

אי הרשעה בעבירה של הפרעה לשוטר ואיומים

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של איומים על חייו של שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. במהל ניהול המו"מ עם המאשימה הגיע עו"ד מזרחי להסדר טיעון לפיו ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם יסתיימו באי הרשעה. בית המשפט כיבד את הסדר הטיעון.

חזרה מאישום בעבירה של אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי נקיטת אמצעי זהירות בחיה. עם קבל הייצוג פנה עו"ד מזרחי למאשימה בבקשה לחזרה מכתב האישום בטענה כי נסיבות ביצוע העבירה אינן מצדיקות הגשת כתב אישום כנגד הנאשם. הבקשה נתקבלה והמאשימה חזרה בה מכתב האישום כנגד הנאשם. (ג.ל)

חזרה מכתב אישום בעבירות של זיוף ושימוש במסמך מזויף

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר ושימוש במסמך מזויף. החקירה בתיק החלה לאחר ששופט של בית משפט לתעבורה בת"א בקש לפתוח בחקירה פלילית כנגד הנאשם בחשד לזיוף מועד לדיון. לאחר שהנאשם כפר בכל המיוחס לו בכתב האישום ושני דיונים בבית המשפט, החליטה המאשימה, לקבל את בקשתו של עו"ד אילן מזרחי, ולחזור בה מכתב האישום כנגד הנאשם.

סגירת תיק בעבירה של מתן שוחד מחוסר אשמה

כנגד לקוח המשרד נפתח תיק בחשד כי נתן שוחד לעובד ציבור. עו"ד אילן מזרחי הביא בפני הפרקליטות ראיות כי הקשר בין מרשו לעובד הציבור הינו קשר חברי ארוך בשנים וכי השי שניתן לעובד ציבור הינו על רקע חברותם האישית ותו לא. התיק כנגד החשוד נסגר מחוסר אשמה (ש.א).

סגירת תיק מחוסר אשמה בעבירה של החזקת סכין

כנגד לקוח המשרד נפתח תיק חקירה בחשד של החזקת סכין ברכבו למטרה לא כשרה. עו"ד אילן מזרחי הביא בפני משרד החקירות ראיות כי הסכין שהוחזקה ע"י מרשו הינה סכין המשמשת אותו במסגרת תחביבו כצוללן וכי לא בוצעה ע"י מרשו כל עבירה. התיק כנגד החשוד נסגר מחוסר אשמה.

עבירות הצתה

שחרור לחלופת מעצר בעבירת הצתה וסיום תיק בעבודות שירות

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו 2 עבירות של הצתת כלי רכב וו-2 עבירות של חבלה במזיד. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. במסגרת הבקשה למעצר עד תום ההליכים טען עו"ד אילן מזרחי כי בנסיבות העניין יש להורות על שחרור הנאשם אותו הוא מייצג לחלופת מעצר מבלי להידרש לתסקיר קצין מבחן שהינה דרך המלך בעבירות מעין אלו. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת עו"ד מזרחי והורה על מעצרו של הנאשם בפיקוח אלקטרוני.

במסגרת התיק העיקרי טענה המדינה להטיל על הנאשם עונש מאסר שנע בין 20-40 חודשים. עו"ד מזרחי טען כי יש להימנע מלהטיל על הנאשם עונש מאסר ולהעדיף את ההליך הטיפולי שיקומי. בית המשפט קיבל את טענות עו"ד מזרחי והטיל על הנאשם 9 חודשי עבודות שירות.

שחרור לחלופת מעצר בעבירת הצתה וסיום תיק במאסר על תנאי

כנגד נאשם ו-2 אחרים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירת הצתה במספר מוקדים של צמחייה. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד 3 הנאשמים גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. במסגרת הבקשה למעצר עד תום ההליכים טען עו"ד אילן מזרחי כי בנסיבות העניין יש להורות על שחרור הנאשם אותו הוא מייצג לחלופת מעצר מבלי להמתין לתסקיר קצין מבחן. בית המשפט המחוזי קיבל את טענת עו"ד מזרחי והורה על מעצרו של הנאשם בפיקוח אלקטרוני.

במסגרת התיק העיקרי ולאחר שנקבעו מועדים לשמיעת הראיות הציג עו"ד מזרחי לפרקליטות ראיות רבות בדבר מחדלי חקירה והתיק נסגר בסופו של הליך במאסר על תנאי וקנס בלבד ובהרשעה בעבירה ע"פ פקודת היערות.

מאסר על תנאי בעבירות הצתה ונסיון הצתה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים בגין עבירות של הצתה וניסיון הצתה של רכוש ציבורי, כאשר העונש הקבוע בצידן של עבירות אלו הינו 20 שנות מאסר.

עו"ד אילן מזרחי הביא בפני הפרקליטות ראיות כי יש מקום לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר בית, וכי אין למצות את הדין עם הנאשם ויש להפנותו להליך שיקומי. במסגרת הסדר טיעון שגובש עם המאשימה העונש שהוטל על הנאשם הינו מאסר על תנאי ופקוח של שירות המבחן.

מכירת אלכוהול לקטין

סגירת תיק בחשד למכירת אלכוהול לקטינים

כנגד חשוד, בעל מועדון, נפתחה חקריה פלילית בגין מכירת אלכוהול לקטין. במהלך השימוע הוצגו בפני המאשימה ראיות ולפיהן בנסיבות העניין יש להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החשוד ולהורות על סגירת תיק החקירה בעילה של חוסר עניין לציבור (נ.ג.ח).