עבירה של חבלה בכוונה מחמירה נמצאת בחוק העונשין תחת הפרק של פגיעות בגוף, סימן ד': סיכון החיים והבריאות והיא נחשבת לאחת מהעבירות החמורות הקבועות בחוק העונשין. מחמת חומרת העבירה כתב אישום המייחס לנאשם עבירה של חבלה בכוונה מחמירה יוגש לבית המשפט המחוזי.

בד"כ, בד בבד עם הגשת כתב אישום כנגד נאשם בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה תוגש נגדו גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

חבלה בכוונה מחמירה

חוק העונשין קובע כי העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור, דינו- 20 שנות מאסר:

(1) פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין;

(2) מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין או בנשק מסוכן או פוגעני אחר;

(3) גורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ;

(4) שולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם לאדם שיקבל כל חומר או דבר כאמור;

(5) מניח, בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך;

(6) זורק על אדם חומר או נוזל כאמור בפסקה (5), או משתמש בהם על גופו בדרך אחרת.

העובר עבירה של חבלה בכוונה מחמירה כלפי בן משפחתו, לא יפחת עונשו מחמישית העונש המרבי שנקבע לעבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו; כאשר "בן משפחתו"- לרבות מי שהיה בן משפחתו והוא אחד מאלה:

(1) בן זוגו, רבות הידוע בציבור כבן זוגו;

(2) קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה של חלה בכוונה מחמירה? הוגש נגדך כתב אישום בגין חבה בונה מחמירה ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי בראש פינה | עורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לכתב אישום | עו"ד כתב אישום | כתב אישום חבלה בכוונה מחמירה | שחרור ממעצר |