חומר חקירה מהו? / חומר חקירה חסוי

לאחר שהוגש כתב אישום בעבירה מסוג פשע או עוון, קמה לנאשם ולסנגורו זכות לעיין בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או נרשם בידי הרשות החוקרת והנוגע לאישום, אשר נמצא בידי התביעה, ולהעתיקו.

"חומר חקירה" הוגדר בפסיקה כחומר הראיות המהווה את "הגרעין הקשה" של התשתית הראייתית לביסוס האישום הפלילי, לרבות חומר חקירה העשוי להיות רלוונטי, בין במישרין ובין בעקיפין, למשפט ולהגנתו של הנאשם.

הזכות לעיון ולהעתקה של הנאשם אינה חלה על חומר שהוא חסוי על פי דין, כגון חומר שהוצאה עליו תעודת חיסיון. את חומר החקירה החסוי התביעה לא תוכל להגיש כראיה לבית המשפט.

ברשימת חומר החקירה על התביעה למסור לנאשם, בהתחשב במגבלות שמטילה תעודת החיסיון, גם פירוט בקווים כלליים של החומר החסוי.

בתיקים לא מעטים נתקל הנאשם במצב בו נטען כי לגבי חלק מחומר החקירה המדובר בחומר חקירה חסוי ושמתעתדים להוציא לגביו או שהוצאה לגביו תעודת חיסיון.

הדרך של הנאשם להתמודד עם תעודת החיסיון נעשית במסגרת עתירה לבית המשפט לגילוי ראיה.

בפסיקה של בית המשפט העליון נקבע כי מקום בו הראיה החסויה עלולה להביא להרשעתו של חף מפשע או להטיל ספק סביר שיכול ויעמוד לזכותו, תיטה הכף להעדפת עניינו של הנאשם על פני חיסיון הראיה.

המבחן לחשיפתה של ראיה הוא חיוניותה להגנתו של הנאשם, ועל בית המשפט לבחון אם יש בראיה החסויה "פוטנציאל מזכה" באספקלריה שמא יש בראיה החסויה כדי לעורר ספק סביר באשמתו של הנאשם.

מקום בו מצא בית המשפט להורות על חשיפת ראיה חסויה בשל היותה חיונית להגנת הנאשם, על התביעה לבחור בין חשיפת הראיה או ביטול ההליך הפלילי כדי להימנע מחשיפתה של ראייה שגילויה עלול לפגוע באינטרס חיוני למדינה.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוגש נגדך כתב אישום ואתה מעוניין לדעת מהן הראיות נגדך? מחפש עורך דין פלילי? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לכתב אישום | עורך דין פלילי כתב אישום | עיון בחומר חקירה לאחר הגשת כתב אישום |