מהי חקירה תחת אזהרה? מה המשמעות של חקירה תחת אזהרה?  

כל אדם, אף אם לא עשה מאום, עשוי למצוא את עצמו כחשוד הנתון לחקירה פלילית תחת אזהרה. בתחילת החקירה קיימת חובה להזהיר את החשוד בדבר אופי החשדות נגדו וליידע אותו בדבר זכויותיו, לרבות זכותו להיוועץ בעורך דין וזכותו שלא להפליל את עצמו בזמן חקירתו. זוהי למעשה ה"אזהרה" ומכאן הביטוי חקירה תחת אזהרה, שמשמעותו שהאדם נחקר כחשוד ולא כעד, וכי הוא הוזהר לגבי המשמעות המשפטית של החלטתו למסור את גרסתו או לשמור על זכות השתיקה.

החקירה יכולה להיעשות, לאחר זימון אדם למתן עדות, לאחר זימון של האדם לחקירה, לאחר שנעצר אדם בחשד לביצוע עבירה וכדומה.

יש לזכור כי אף אם הגיע אדם למסור תלונה במשטרה או הוזמן למסור עדות בעניין מסוים הוא יכול למצוא את עצמו, בשלב זה או אחר, בחקירה משטרתית תחת אזהרה. לעיתים, כחלק מתחבולות החקירה, מוזמן האזרח החשוד בביצוע עבירה פלילית, למתן עדות ובפועל הוא מוזמן לחקירה. היה והינך מוזהר כחשוד עמוד על זכויותיך.

לאזרח נורמטיבי מן השורה שזהו לו המפגש הראשון עם רשויות אכיפת החוק החקירה הפלילית עשויה להיות טראומטית שכן, בד"כ, הוא אינו מודע לזכויותיו (להתייעץ עם עורך דין, להשתמש בזכות השתיקה בחקירה, לסרב לבדיקת פוליגרף וכדומה), כיצד עליו לנהוג (לשמור על זכות השתיקה, להשיב רק על השאלות שנשאל, להרחיב מעבר לשאלות שנשאל) ואף אינו מכיר את שיטות ותחבולות החקירה, מה מותר ומה אסור לחוקר ומהן ההשלכות של פעולה כזו או אחרת על ידו ועל ידי החוקר. במצב זה נפגמת יכולתו של החשוד להתמודד כראוי עם החשדות המוטחות בפניו על ידי החוקרים המיומנים.

כתוצאה מהלחץ הנפשי בו שרויים חשודים נורמטיביים שנחקרים לראשונה ומחוסר ניסיונם בהליכי חקירה כאשר מולם ניצבים חוקרים מיומנים הבקיאים בחומר החקירה שאינו גלוי לעיני החשודים, הם נוטים, לא אחת, לבצע פעולות שגויות שיכולות להיות הרות גורל בעתיד. כך לדוגמא הם יכולים לקבל את הצעת החוקר להודות בביצוע העבירה ולהשתחרר מהמעצר גם כאשר הם לא בצעו מאום כאשר תקוותם כי בעתיד יוכלו להוכיח את חפותם (בפועל גרסה כזו יכולה להוות עילה להמשך מעצרו של החשוד), כך כאשר חשוד (שראה יותר מדי סרטים בתחום) בוחר לשמור על זכות השתיקה כשבפועל יש לו גרסה שמוכיחה את חפותו, כך כאשר בניסיון להרחיק את עצמו מזירת האירוע החשוד מסתבך בשקרים

יש לזכור שלא כל חקירה פלילית מובילה בסופה לכדי הגשת כתב אישום כנגד החשוד. כמו כן, החקירה הפלילית אינה מסתיימת עם חקירת החשוד דווקא. חקירות רבות נמשכות לאחר חקירת החשוד כאשר הרשות החוקרת מבצעת פעולות חקירה גלויות וסמויות והחשוד יכול להיות מזומן לחקירות נוספות, עריכת עימות, מסדר זיהוי וכו'.

לפיכך, ישנה חשיבות מכרעת בהכנה לקראת חקירה פלילית וקבלת ייעוץ משפטי לפני חקירה, ובליווי שלבי החקירה והמעצר לצרכי חקירה ע"י עורך דין מומחה בפלילי. בהכנה נכונה לחקירה במשטרה ניתן להציג בפניה את התמונה האמיתית המלאה שלא תמיד ידועה לה, להציג ראיות התומכות בגרסת החשוד, לבקש לגבות עדויות מעדים נוספים שיכולים לתמוך בגרסת החשוד, למנוע מעצר של החשוד באופן שהחקירה תתבצע כאשר החשוד משוחרר, לסייע בסגירת תיק החקירה בעתיד ועוד.

לעצות שימושיות לחשוד / נחקר במשטרה במהלך החקירה הפלילית ראה עצות לחשוד / נחקר במשטרה.

דוגמא לנוסח של אזהרה:

אני איש משטרה (פירוט שם החוקר) מודיעך כי הינך חשוד ב: (פירוט המעשה המיוחס לחשוד). זכותך להיוועץ בעורך דין בטרם חקירה. אין את/ה חייב/ת לומר דבר; כל שתאמר/' עשוי לשמש ראיה נגדך; הימנעות מלהשיב לשאלות עשויה לחזק את הראיות נגדך.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בהענקת ייעוץ משפטי לחשודים, הכנה לחקירה, ליווי  החשודים בהליכי החקירה וייצוגם בהליכי שחרור ממעצר.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מחפש עורך דין פלילי ? מדוע לבחור בעורך דין אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עצות לפני חקירה במשטרה | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לפני חקירה במשטרה | ייעוץ לפני חקירה במשטרה | עורך דין שחרור ממעצר | עורכי דין פליליים בצפון |