חקירת קטין

חקירת קטין החשוד בביצוע עבירה אמורה להתבצע בהתאם לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971.

קטין החשוד בביצוע עבירה, יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו.

קטין השוהה במעון יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת מנהל המעון וכן בידיעת הורהו.

מחובתה של המשטרה ליידע על מעצרו של קטין חשוד בלא דיחוי להורהו.

במקרים חריגים ניתן לחקור קטין בלי ליידע את הורהו או קרוב אחר כגון כאשר הקטין בקש כי לא תימסר להורהו הודעה על החקירה; כאשר הודעה כאמור עלולה: לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או אדם אחר; להביא לשיבוש הליכי חקירה; לפגוע בבטחון המדינה.

קטין החשוד בפלילים זכאי כי הורהו או קרוב אחר יהא נוכח בחקירתו וכן זכאי הוא להיוועץ במי מהם ככל הניתן לפני תחילת החקירה.

החוקר מחויב להודיע לקטין החשוד בביצוע עבירה, בלשון המובנת לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו על זכותו להיוועץ בעורך דין ולהיות מיוצג ע"י סניגור ועל זכותו לנוכחות הורהו או קרוב אחר בחקירתו.

שעות חקירת קטין

חקירת קטין שטרם מלאו לו 14 שנים תעשה בין השעות 07:00-20:00.

חקירת קטין שמלאו לו 14 שנים תעשה בין השעות 07:00-22:00.

במקרים חריגים יכול הקצין הממונה על חקירת העבירה להורות כי חקירת קטין תעשה גם בשעות הלילה מטעמים המנויים בחוק.

הארכת מעצרו של קטין לצרכי חקירה

לא יוחלט על מעצרו של קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעה בחירותו פחותה, והמעצר יהא לפרק הזמן הקצר ביותר הנדרש לשם השגת המטרה כאמור.

קטין שטרם מלאו לו 14 שנים והוחלט ע"י הקצין הממונה על הארכת מעצרו לצרכי חקירה יובא בפני שופט תורן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-12 שעות מרגע מעצרו.

קטין שמלאו לו 14 יובא בפני שופט תורן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות מרגע מעצרו.

עו"ד פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג קטינים בכל שלבי ההליך הפלילי.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מחפש עורך דין פלילי לייצוג קטין ? מדוע לבחור בעורך דין אילן  מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצרעצות לפני חקירה במשטרה | עורך דין לפני חקירה במשטרה | ייעוץ לקטין לפני חקירה במשטרה | עורך דין לייצוג קטין | ייצוג קטין במשטרה | כתב אישום כנגד קטין | שחרור ממעצר של קטין | שחרור קטין ממעצר |