מעצר עד תום ההליכים המשפטיים כשמו כן הוא- מעצר עד לסיום משפטו של הנאשם. כינוי נפוץ למעצר זה בפי עצורים ואסירים הינו "העמדה לדין". ככלל, מטרתו של מעצר עד תום ההליכים הינה להבטיח ניהול תקין של ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם.

הסמכות להורות על מעצר הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום, מסורה לבית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום.

בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגד נאשם מוגשת, בד"כ, בד בבד עם הגשת כתב האישום. הבקשה מוגשת לאותו בית משפט (שלום או מחוזי) אליו הוגש כתב האישום. בד"כ, השופט הדן בבקשה למעצר עד תום ההליכים אינו השופט הדן בתיק העיקרי שהוגש כנגד הנאשם.

עם הגשת כתב האישום קמה לנאשם הזכות לעיין בחומר החקירה (זכות שלא הייתה קיימת עת היה הנאשם בגדר חשוד).

בית המשפט רשאי לצוות על מעצר נאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  • קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה.
  • קיימת עילת מעצר.
  • לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור שפגיעתם בחירותו של הנאשם פחותה [קרי, לא ניתן לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר כגון מעצר בית].
  • לנאשם יש סניגור או שהודיע שברצונו לא להיות מיוצג.

על פי הדין והפסיקה מחוייב בית המשפט הדן בבקשה למעצר עד תום ההליכים לבחון בכל עבירה, גם בעבירות החמורות ביותר, האם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה.

צו מעצר שניתן לאחר הגשת כתב האישום יהיה בתוקף עד למתן פסק הדין בעניינו של הנאשם, אלא אם כן הורה בית משפט אחרת.

על החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים קיימת לנאשם ולתביעה זכות להגיש בקשה לעיון חוזר, לאותו שופט שדן בבקשת המעצר וזאת כאשר נתגלו עובדות חדשות, נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה

על החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים קיימת לנאשם ולתביעה זכות להגיש ערר. על החלטה של בית המשפט המחוזי בערר על החלטה של בית משפט השלום יש צורך בהגשת בקשת רשות לערור לבית המשפט העליון.

הנטייה הרווחת כיום בבתי המשפט הינה להורות על הכנת תסקיר מעצר (תסקיר קצין מבחן) אשר ייבחן, בין היתר, את נסיבותיו האישיות של הנאשם, משמעות המעצר, החלופות למעצר ולשחרור או המלצה בדבר תנאים מיוחדים לשחרור בערובה והפקוח עליהם. הפגישה עם קצין מבחן בשלב זה הינה משמעותית ביותר עבור הנאשם, שכן קצין המבחן הינו זה שמעביר לבית משפט תסקיר אודות הנאשם והאפשרויות לשחרורו לחלופת מעצר.

כאשר נאשם היה נתון במעצר, מאחורי סורג ובריח, לאחר הגשת כתב אישום תשעה חודשים, בגין אותו כתב אישום, ומשפטו לא הסתיים בהכרעת דין- ישוחרר הנאשם מן המעצר, בערובה או ללא ערובה. אם ניתנה הכרעת הדין במהלך תשעת החודשים יישאר צו המעצר בתוקף עד לסיום המשפט בגזר דין ללא צורך בכל החלטה נוספת.

שופט של בית המשפט העליון רשאי לצוות על הארכת מעצרו או על מעצר מחדש לתקופה של עד 90 יום בכל פעם, וכן להורות על שחרורו של הנאשם בערובה או ללא ערובה.

במקרים מתאימים ניתנת החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים לפיה ישוחרר הנאשם לחלופת מעצר בית, מלא או חלקי, תוך הפקדת ערבויות והטלת מגבלות מתאימות. בנסיבות מסויימות יכול בית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם באיזוק אלקטרוני (מתקן שאינו ניתן להסירו בקלות המוצמד לכף הרגל או היד של העצור ומשדר את מיקומו של העצור למרכז בקרה, ובמקרה בו העצור מתרחק מהאזור שתוחם עבורו, נרשמת הפרה של תנאי המעצר).

נאשם אשר שוחרר לחלופת מעצר רשאי להגיש בקשות להקלה בתנאי מעצר הבית כגון בקשה לאשור יציאה לעבודה, לאירועים משפחתיים וכדומה. כאשר נאשם שוחרר לחלופת מעצר בית לא חלה עליו מגבלת 9 החודשים.

מדוע חשוב כי יעשה מאמץ עליון לשחרר נאשם שהוגשה נגדו בקשה למעצר עד תום ההליכים לחלופת מעצר בית? 

ראשית, ניהול ההליך הפלילי בתיק העיקרי כאשר הנאשם עצור פוגם ביכולתו להתכונן באופן ראוי מפני העבירות המיוחסות לו בכתב האישום (כגון האפשרות להגיע לראיות שיכולות לסייע בהוכחת חפותו, הקושי שיש להתכונן לדיון בבית המעצר ועוד). שנית, נאשם עצור מגיע לדיונים בעניינו כשהוא מותש פיזית ונפשית מהנסיעה מבית המעצר ועד לתחילת הדיון בעניינו (ככל שבית המעצר מרוחק יותר מבית המשפט הרי שהקושי רב יותר). שלישית, הקושי במעצר, במיוחד לאדם נורמטיבי, יכול לגרום לו לוותר על זכותו להוכיח את חפותו, ולהיענות להצעה להודות בתיק תמורת ענישה מופחתת- דבר שיכול להביא להודאות שווא והרשעת חפים מפשע. רביעית, האפשרות להשגת הסדר טיעון מקל נוחה יותר שעה שהנאשם משוחרר לחלופת מעצר. חמישית, (ואף אחד לא יודה בכך) ההתבוננות של שופט כלפי נאשם עצור שונה מאשר התבוננות כלפי נאשם משוחרר, והדבר רלוונטי גם לעניין הענישה.

עורך דין מנוסה מומחה בפלילי יעשה כל שניתן, בתיאום עם בני משפחת הנאשם, כדי לשחרר את הנאשם ממעצר לחלופת מעצר.

עו"ד פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג ושחרור חשודים ממעצר עד תום ההליכים לחלופת מעצר.

מחפש עורך דין פלילי לשחרור ממעצר עד תום ההליכים המשפטיים ? מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה סדום | הטרדה מינית | עבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוג | איומים | עבירות סמים | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לשחרור ממעצר |  עורכי דין פליליים בצפון | עו"ד פלילי באזור הצפון | עורכי דין פליליים באזור הצפון | עורך דין אלימות במשפחה | עורך דין סמים | עורך דין חקירה באזהרה | מעצר לצורך חקירה | שחרור ממעצר עד תום ההליכים |