מעשה מגונה מוגדר בסעיף 348 לחוק העונשין כמעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

עבירת המעשה המגונה הינה מסוג עבירות ההתנהגות ששולב בהן יסוד של מטרה מיוחדת אשר המעשה נועד להשיג. האמירה "לשם" משמעה יעד, מטרה או תכלית שלשמה נעשה המעשה.

היסוד הנפשי בעבירה נקשר לדרישה הכלולה בהגדרת ה"המעשה המגונה" כי הוא ייעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. הוא מבטא דרישה לקיומה של מטרה להשיג את אחת התכליות הנקובות בו. מכאן, שלצורך אחריות פלילית אין די בכך שהמעשה יהיה על פניו פגום מהבחינה המוסרית אם לא נתלוותה לו מטרה להשיג את אחד היעדים כאמור. ככזו, עבירת המעשה המגונה מחייבת הוכחת קיומה של מטרה כיסוד נפשי בעבירה אולם אין בצידה דרישה להתממשות אותו יעד. די בכך שהמטרה המייחדת את היסוד הנפשי שבעבירה הייתה לנגד עיני העושה בשעת עשיית המעשה.

כדי לקיים את היסוד הנפשי בעבירה של מעשה מגונה יש צורך להוכיח אחת משלוש חלופות:

א. מטרת המעשה הייתה לשם גירויו המיני של העושה.

ב. מטרת המעשה הייתה לשם סיפוקו המיני של העושה.

ג. מטרת המעשה הייתה לגרום לביזויו המיני של הקורבן .

בהגדרה של מעשים מגונים נכללים נגיעות בגופו של אחר בהקשר מיני כגון: ליטוף, חיבוק, נגיעה באזור מוצנע, נשיקה שלא על רקע משפחתי או חברי, התחככות בהקשר מיני וכדומה. ויובהר, העבירה תחשב למעשה מגונה גם אם החיבוק, הליטוף או הנגיעה נעשו בלבוש מלא של הקורבן.

באשר למעשה מגונה בפומבי המדובר במעשים שאינם כוללים מגע בקורבן ובד"כ המדובר בהתערטלות, חשיפה או נגיעה באיבר המין, אוננות בפני אחר וכדומה.

הענישה הקבועה בחוק

העונש הקבוע בחוק בגין ביצוע מעשה מגונה תלוי בנסיבות ביצוע העבירה:

כאשר מדובר במעשה מגונה שבוצע בנסיבות אינוס, קרי מעשה מגונה שבוצע בהסכמת האשה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; או תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה, העונש הינו 7 שנות מאסר.

כאשר מדובר במעשה מגונה שבוצע בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות אינוס; או באיום בנשק חם או קר; תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית;  תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה, או אחריו; בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו עמו לביצוע המעשה המגונה בידי אחד או אחדים מהם, העונש הינו 10 שנות מאסר.

כאשר מדובר בביצוע מעשה מגונה שלא בנסיבות המפורטות לעיל העונש הקבוע בחוק הינו 3 שנות מאסר. אולם כאשר בוצעה העבירה תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איומים באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר העבירה- 7 שנות מאסר.

כאשר מדובר בביצוע מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו 14 שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו של עובר העבירה- 4 שנות מאסר.

העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו- שנת מאסר.

העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, דינו- מאסר 3 שנים.

האם ניתן להרשיע אדם בעבירה של ביצוע מעשה מגונה על סמך עדות יחידה של מתלוננת / קורבן?

לצערי הרב התשובה לכך הינה חיובית וניתן להרשיע אדם בעבירת זו על סמך עדות יחידה של המתלוננת / הקורבן בלבד.

הכלל במשפט הישראלי הינו כי אין כל מניעה להרשיע אדם, תהא העבירה חמורה ככל שתהא, על סמך עדותו של עד יחיד. יחד עם זאת בפסיקה נקבע כי כאשר מדובר בהרשעה על סמך עדות יחידה ישנו צורך ב"אזהרה עצמית" של השופט כי בפניו עדות יחידה וכי יש לבחון ולשקול בקפידה יתרה האם ניתן להסתפק בעדות יחידה זו כבסיס להרשעה. חובה זו של בית המשפט אינה חובה פורמאלית כי אם חובה עניינית.

בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מין ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום הפלילי המתמחה בעבירות מין, שכן ניתן וחשוב, כבר בשלבי החקירה והמעצר הראשוניים, להציג בפני המשטרה את המניע לעלילה על ידי המתלונן/ת. עדות על מניע לנקמה שתועלה בשלב מאוחר יותר יכולה להיחשב כעדות כבושה. משכך, ייצוג ע"י עורך דין פלילי בחשד לביצוע עבירות של מעשים מגונים, אונס, מעשה סדום, ועבירות מין אחרות הינו הכרחי ביותר.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות מין ולזכותו הצלחות מרובות בתחום. כך לדוגמא הצליח עורך דין אילן מזרחי להוכיח לא אחת כי התלונות בגין ביצוע עבירות מין היו תלונות שקריות בעלות מניע מובהק:

כך כאשר חברה אשר נפגעה מחוסר יחסו של בן זוגה העלילה עליו כי אנס אותה כאשר יחסי המין קוימו בהסכמה מלאה;

כאשר מאהבת ניסתה לשחרר את בן זוגה שנעצר לאחר שהיכה את המאהב העלילה על אונס שבוצע ע"י המאהב והסתירה את הרומן שהיה ביניהם ואת יחסי המין שבוצעו בהסכמה מלאה;

כאשר ילדה קטנה שחששה שחבר משפחה יספר לאמה על הצעותיה המיניות אליו, העלילה עליו כי ביצע כלפיה במשך כשנתיים מעשים מגונים, מעשי סדום וניסיון אינוס;

כאשר שלוש בנות ואם ניסו להרחיק את האב האלים ולהשתלט על דירתו העלילו עליו כי פגע בהן מינית וביצע כלפיהן עבירות מין חמורות הכוללות אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, הדחה בחקירה ועוד;

כאשר קרובת משפחה התלוננה כי גיסה ביצע עבירות מין חמורות בשני ילדיה וכן ביצע בעבר הרחוק כלפיה וכלפי קרובת משפחה אחרת עבירות של מעשי סדום, אינוס ומעשים מגונים;

כאשר בת זוג שלא הייתה שבעת רצון מכך שבן זוגה לשעבר מצר את צעדיה טפלה נגדו תלונות שווא בגין שני מקרי אונס;

כאשר בת זוג ניסתה להעליל על בן זוגה לשעבר על ביצוע עבירות מין בבנה והכל במטרה לסחוט ממנו כספים;

כאשר קטין שנפגע לאחר שבן זוגו בעבר יצא עם אחר טען כי בן הזוג ביצע כלפיו מעשה סדום כאשר יחסי המין עם בן הזוג בוצעו בהסכמה מלאה ולאורך תקופה;כאשר בת זוג שנמצאת בהליכי גירושין העלילה על בן הזוג כי ביצע בה מעשה מגונה;

כאשר אב שמסוכסך עם נהג הסעות ניסה להעליל על הנהג כי ביצע מעשים מגונים בבתו הקטנה, ועוד.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה של מעשה מגונה ? מעלילים עליך כי ביצעת מעשים מגונים ? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע מעשה מגונה ? מחפש עורך דין פלילי לייצוג בחשד לביצוע מעשים מגונים ? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע מומלץ לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה סדום | הטרדה מינית | עבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוג | איומים | עבירות סמים | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לשחרור ממעצר |  עורך דין למעשים מגונים | כתב אישום מעשים מגונים | שחרור ממעצר מעשים מגונים | עו"ד מעשה מגונה | עורך דין כתב אישום | עורך דין לכתב אישום | עורך דין פלילי לכתב אישום | עורך דין מומחה לעבירות מין | עורך דין חקירה באזהרה | עורך דין עבירות חמורות | מעצר לצורך חקירה | שחרור ממעצר | עורך דין מעצרים | עורך דין למעצר |