מעשה סדום מוגדר כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. מעשה סדום מתאר עבירת מין שבה בוצע מין אנאלי או מין אוראלי.

        הענישה בגין ביצוע מעשה סדום הינה כדלקמן:

  • העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו- מאסר 5 שנים.
  • העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו מאסר 3 שנים.

העושה מעשה סדום באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345 לחוק העונשין, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס. קרי העושה מעשה סדום בנסיבות אינוס, דינו- 16 שנות מאסר וכאשר מדובר בביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס מחמירות, דינו- 20 שנות מאסר

סעיף 345 לחוק העונשין קובע כי הבועל אשה:

(1) שלא בהסכמתה החופשית;

(2) בהסכמת האשה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

(4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

(5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

הרי הוא אונס ודינו- 16 שנות מאסר.

כאשר האונס בוצע באחת מהנסיבות הבאות, דין האונס הינו 20 שנות מאסר:

(1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות המפורטות בסעיפים (1), (2), (4) או (5) לעיל;

(2) באיום בנשק חם או קר;

(3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

(4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה, או אחריו;

(5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

האם ניתן להרשיע אדם בעבירה של מעשה סדום על סמך עדות יחידה של מתלוננת / קורבן?

התשובה לכך הינה חיובית וניתן להרשיע אדם בעבירה של מעשה סדום על סמך עדות יחידה של המתלוננת / הקורבן בלבד. אין מניעה להרשיע אדם, תהא העבירה חמורה ככל שתהא, על סמך עדותו של עד יחיד. עם זאת, בפסיקה נקבע כי כאשר מדובר בהרשעה על סמך עדות יחידה ישנו צורך ב"אזהרה עצמית" של השופט כי בפניו עדות יחידה וכי יש לבחון ולשקול בקפידה יתרה האם ניתן להסתפק בעדות יחידה זו כבסיס להרשעה. חובה זו של בית המשפט אינה חובה פורמאלית כי אם חובה עניינית.

כאשר בית המשפט מרשיע נאשם בעבירת מעשה סדום על פי עדות יחידה של הנפגע מחובתו לפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. קרי בהכרעת הדין תובא הנמקה העומדת בבסיס אימוצה של עדות שכזו.

עבירות מין מבוצעות, בדרך כלל, במקום מוצנע, בנוכחות העבריין וקורבנו בלבד והרחק מעיני אחרים. בתי המשפט ערים לכך כי מצב זה חושף גם את מי שלא חטא, לסכנה כי יהיה קורבן לעלילת שווא, ונוצר מצב שהקורבן הפעם הינו הנאשם אשר נדרש להוכיח את חפותו מאותו טעם של היעדר עדי ראיה. לפיכך נקבע בפסיקה כי הדבר מחייב לנהוג בתיקים אלה (בהם יש את עדות קורבן עבירות המין אל מול עדות הנאשם) בזהירות כפולה ומכופלת, ולא להסתפק בתלונתו של הקורבן, אלא לבחון אם יש בראיות הנוספות כדי לבסס את הרשעת הנאשם מעבר לספק סביר.

הקושי הרב של נאשם הינו כאשר התלונה בגין עבירת מעשה הסדום הינה על עבירה שבוצעה לפני שנים רבות.  עובדה זו מקשה על הנאשם לאסוף ראיות להוכחת חפותו.

בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מין ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות בהקדם עם עורך דין מומחה בתחום הפלילי המתמחה בעבירות מין. ניתן וחשוב, כבר בשלבי החקירה והמעצר הראשוניים, להציג בפני המשטרה את המניע לעלילה על ידי המתלונן. עדות על מניע לעלילה שתועלה בשלב מאוחר יותר יכולה להיחשב כעדות כבושה. משכך, ייצוג ע"י עורך דין פלילי בחשד לביצוע עבירת מעשה סדום, אונס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשים מגונים ועבירות מין אחרות הינו הכרחי ביותר.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות מין ולזכותו הצלחות מרובות בתחום. כך לדוגמא הצליח עורך דין אילן מזרחי להוכיח לא אחת כי התלונות בגין ביצוע עבירות מין היו תלונות שקריות בעלות מניע מובהק:

כך כאשר ילדה שחששה שחבר משפחה יספר לאמה על הצעותיה המיניות אליו, העלילה עליו כי ביצע כלפיה במשך כשנתיים מעשים מגונים, מעשי סדום וניסיון אינוס;

כאשר שלוש בנות ואם ניסו להרחיק את האב האלים ולהשתלט על דירתו העלילו עליו כי פגע בהן מינית וביצע כלפיהן עבירות מין חמורות הכוללות אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, הדחה בחקירה ועוד;

כאשר קרובת משפחה התלוננה כי גיסה ביצע עבירות מין חמורות בשני ילדיה וכן ביצע בעבר הרחוק כלפיה וכלפי קרובת משפחה אחרת עבירות של מעשי סדום, אינוס ומעשים מגונים;

כאשר חברה אשר נפגעה מחוסר יחסו של בן זוגה העלילה עליו כי אנס אותה כאשר יחסי המין קוימו בהסכמה מלאה;

כאשר מאהבת ניסתה לשחרר את בן זוגה שנעצר לאחר שהיכה את המאהב העלילה על אונס שבוצע ע"י המאהב והסתירה את הרומן שהיה ביניהם ואת יחסי המין שבוצעו בהסכמה מלאה;

כאשר בת זוג שלא הייתה שבעת רצון מכך שבן זוגה לשעבר מצר את צעדיה טפלה נגדו תלונות שווא בגין שני מקרי אונס;

כאשר בת זוג ניסתה להעליל על בן זוגה לשעבר על ביצוע עבירות מין בבנה והכל במטרה לסחוט ממנו כספים;

כאשר בת זוג שנמצאת בהליכי גירושין העלילה על בן הזוג כי ביצע בה מעשה מגונה;

כאשר קטין שנפגע לאחר שבן זוגו בעבר יצא עם אחר טען כי בן הזוג ביצע כלפיו מעשה סדום כאשר יחסי המין עם בן הזוג בוצעו בהסכמה מלאה ולאורך תקופה;

כאשר אב שמסוכסך עם נהג הסעות ניסה להעליל על הנהג כי ביצע מעשים מגונים בבתו הקטנה, ועוד.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה של מעשה סדום ? מעלילים עליך כי ביצעת עבירה של מעשה סדום ? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע עבירה של מעשה סדום ? מחפש עורך דין פלילי לייצוג בחשד לביצוע עבירות מין? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע מומלץ לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה מגונה | הטרדה מינית | עבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוג | איומים | עבירות סמים | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין מעשה סדום | שחרור ממעצר מעשה סדום | עוד פלילי | | עורך דין פלילי מוביל | עורך דין פלילי מומלץ | עורכי דין פלילים מומלצים | עורך דין כתב אישום | עורך דין לכתב אישום | עורך דין פלילי לכתב אישום | עורך דין מומחה לשחרור ממעצר | עורך דין חקירה במשטרה | עורך דין אלימות במשפחה | עורך דין סמים | עורך דין חקירה באזהרה | עורך דין עבירות חמורות | שחרור ממעצר |