משפט חוזר

האפשרות לקיים משפט חוזר הינה רק לגבי פסק דין פלילי מרשיע חלוט ובהתקיים אחת מהתנאים הבאים:

1) בית משפט פסק כי ראיה מהראיות שהובאו באותו עניין יסודה היה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זו היה בכך לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנדון.

2) הוצגו עובדות או ראיות, העשויות, לבדן או ביחד עם הראיות שהיו בפני בית המשפט בראשונה, לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון.

3) אדם אחר הורשע בביצוע אותו מעשה עבירה, ומהנסיבות שנתגלו אותו אחר נראה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא ביצע אותה.

4) התעורר חשש ממשי כי בהרשעה נגרם לנידון עיוות דין.

הזכות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון וליועץ המשפטי לממשלה. במקרה בו הנידון נפטר הרשות האמורה הינה גם לבן זוגו ולכל אחד מצאצאיו, הוריו או אחיו. הסמכות להורות על קיומו של משפט חוזר נתונה לנשיא בית המשפט העליון, המשנה לנשיא ולכל שופט אחר של בית המשפט העליון שנקבע ע"י הנשיא.

בקשה למשפט חוזר תוגש לנשיא בית המשפט העליון תוך 90 ימים מהיום בו נודע למבקש על קיום אחת העילות המצדיקות משפט חוזר.

הדיון בבקשה למשפט חוזר יהיה ללא שמיעת טענות בעל פה, אלא אם נשיא בית המשפט העליון הורה אחרת.

כאשר מסרב נשיא בית המשפט העליון להורות על משפט חוזר, לא תוגש בקשה נוספת או אחרת בשל עילה ששימשה יסוד לבקשה שסירבו לה.

נשיא בית המשפט העליון או המשנא לנשיא, או שופט אחר של בית המשפט העליון שקבע לכך הנשיא או הרכב כאמור, רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, להורות על זיכויו של נידון אם התקיימה אחת העילות למשפט חוזר ולאור נסיבות העניין אין תועלת בקיומו של משפט חוזר.

משפט חוזר ייערך בהרכב של 3 שופטים בבית המשפט העליון או בבית המשפט המחוזי.

הלכה למעשה, מאז קום המדינה במספר פעמים מועט ביותר נתקבלה הבקשה לקיומו של משפט חוזר.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לשחרור ממעצר | כתב אישום |