ההליך הפלילי נפתח בד"כ בחקירה משטרתית, להוציא מקרים בהם רשויות אחרות כגון הרשות להגבלים עסקיים, רשויות המס, מצ"ח וכדומה, מופקדות על החקירה. לצורך החקירה, ניתנו למשטרה הסמכויות לחקור חשודים ועדים פוטנציאלים, לעכב חשודים ולעצרם לצרכי חקירה, לערוך חיפושים בגופם של אנשים ובחצרם וכן לתפוס חפצים ורכוש ולחלטו.

בסיומה של החקירה מועבר חומר החקירה לתובע מוסמך (פרקליט מהפרקליטות, תובע משטרתי או מי שהוסמך ע"י היועץ המשפטי לממשלה לשמש כתובע), אשר יחליט אם לסגור את התיק או להגיש כתב אישום. יחד עם כתב האישום יכולה התביעה להגיש גם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם.

המשפט עצמו נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם. בשלב זה הנאשם יכול להעלות טענות מקדמיות כגון חוסר סמכות, פגם בכתב האישום, כבר נשפטתי וכו'. לאחר ההקראה הנאשם צריך להשיב לאישום. קרי, למסור את עמדתו בנוגע לעובדות המיוחסות לו בכתב האישום. היה ולנאשם טענת "אליבי" זהו המקום הטבעי להעלותה.

היה והנאשם כפר בעובדות כתב האישום או בחלקן, תתנהל פרשת התביעה בה תציג התביעה את ראיותיה להוכחת עובדות כתב האישום. בתום שלב זה יכול הנאשם להעלות טענת "אין להשיב לאשמה". קבלה של טענת אין להשיב לאשמה ע"י בית המשפט תביא לזיכויו הנאשם.

אם נדחתה טענת אין להשיב לאשמה תתחיל פרשת ההגנה, בא יציג הנאשם את כל הראיות שברשותו להוכחת חפותו.

במקרים מסוימים, שהינם בד"כ חריגים, מתבצע הליך של גביית עדות מוקדמת מעד או מספר עדים בתיק. ההליך החריג של גביית עדות מוקדמת נעשה כאשר ישנו חשש שלא יהא ניתן בעתיד לשמוע את עדותו של העד כגון במצב שבו קיים חשש שהעד לא יאריך ימים עד למועד עדותו או כאשר העד אמור לעזוב את הארץ ולא לשוב עוד וכדומה. משקלה של עדות מוקדמת הינה ככל עדות רגילה שניתנה במהלך ההליך הפלילי.

בסיום שלב הבאת הראיות יערכו הצדדים סיכומים (בע"פ ו/או בכתב) לעניין האשמה.

לאחר שלב הסיכומים תינתן ע"י בית המשפט הכרעת דין בה יקבע אם יש להרשיע או לזכות את הנאשם. במידה והמשפט נוהל בהרכב של שלושה שופטים, הכרעת הדין הינה בהתאם לדעת הרוב.

היה ובית משפט מחליט לזכות את הנאשם מסתיים למעשה ההליך הפלילי ורק התביעה יכולה לערער על הכרעת הדין. במקרה של זיכוי הנאשם בית המשפט מציין זאת בתחילת הכרעת הדין.

היה ובית המשפט מחליט להרשיע את הנאשם יביאו התביעה ולאחריה הנאשם ראיות לעניין העונש ולאחר מכן ישמעו סיכומים לעניין העונש. לנאשם הזכות לומר את "המילה האחרונה" בטרם ייגזר דינו.

בגזר הדין נקבע העונש שהטיל בית המשפט על הנאשם.

פסק הדין הינו שילוב של הכרעת הדין וגזר הדין.

על פסק הדין יכול הנאשם לערער הן על ההרשעה והן על העונש, והתביעה על קולת העונש.

לאחר מתן פסק הדין יכול כ"א מהצדדים לבקש את עיכוב הביצוע וזאת לשם הגשת ערעור. את הערעור יש להגיש לערכאה דלמעלה [בית משפט מחוזי (היה ופסק הדין ניתן ע"י בית משפט השלום) או בית המשפט העליון (היה ופסק הדין ניתן ע"י בית המשפט המחוזי)] תוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג נאשמים בהליכים ומשפטים פליליים ולזכותו הצלחות מרובות בתחום.