הפללה ע"י סוכן סמוי / סוכן מדיח

סוכן סמוי הינו אדם שעובד עם הגוף החוקר (בד"כ המשטרה) לצורך איסוף ראיות כנגד אחרים שביצעו עבירות פליליות במטרה להעמידם לדין. הסוכן הסמוי יכול להיות כל אדם, שוטר, ואף אדם בעל עבר פלילי אשר גויס לשמש כסוכן סמוי תמורת טובות הנאה (כגון קבלת תמורה כספית, מחיקת כתבי אישום, הימנעות מהעמדה לדין, מחיקה של סעיפי אישום וכדומה).

בעקבות תקלות שאירעו בעבר בנוגע להפעלתם של סוכנים סמויים ע"י המשטרה, הוצאו הנחיות למשטרה המפרטות כללים בנוגע להפעלת סוכנים סמויים לרבות מי יגויס כסוכן, אופן הפעלתו, הפיקוח על עבודתו, חריגה של הסוכן מההוראות שניתנו לו ועוד.

בד"כ הפעלתם של סוכנים סמויים נעשית בכדי להפליל סוחרי סמים, סוחרים באמל"ח (אמצעי לחימה), פדופילים או עבירות חמורות נוספות.

סוכן מדיח הוא סוכן משטרתי המשדל אדם לעבור עבירה שלולא השידול לא היה מבצעה. פעולת ההדחה היא למעשה שידול, שעניינו שתילת רעיון ביצוע העבירה במחשבתו של המשודל. ההלכה היא, כי פעולת סוכן מדיח, ככל שהתקיימה, אינה פוטרת נאשם מאחריות פלילית. עם זאת, היא עשויה להביא להקלה בעונש.

מדי פעם מתפרסמת ידיעה כי סוכן סמוי הביא למעצרם של סוחרים רבים באמצעי לחימה או סוחרי סמים. בד"כ עם פרסום הידיעה מסתיימת עבודתו של הסוכן הסמוי / הסוכן המדיח באיסוף הראיות כנגד החשודים שכן מעצרם של החשודים מתבצע במבצע בו זמנית על מנת שלא לאפשר לחשודים להימלט.

כאמור, אופן הפעלתו של סוכן סמוי מלווה ע"י המשטרה ובד"כ על מנת למנוע טענות עתידיות של נאשמים בדבר שקרים של הסוכן הסמוי, כל פעולותיו עם החשודים מוקלטות ומתועדות.

יש לזכור כי על פי הדין ניתן להרשיע נאשם רק על סמך עדותו של סוכן מדיח (מן הסתם לעדות זו מצרפים בד"כ כראיות לחיזוק עדות זו הקלטות, אמל"ח או סמים שנרכשו מהסוחר וכדומה).

בית המשפט העליון קבע כי הפעלתם של סוכני משטרה סמויים לשם הפללת אחרים הינו אמצעי הכרחי ובלתי נמנע במלחמה נגד פשעים חמורים, ויש שיגדירו תופעה זו כ"הכרח בל-יגונה" ו"כרע הכרחי" במלחמה בפשע. בד בבד עם ההכרה בנחיצותו של השימוש בסוכן המשטרתי הסמוי לשם הפללת אחרים, הודגש ע"י בית המשפט העליון כי יש להציב לכך גבולות סבירים.

כיום מקובלת הנורמה לפיה אל לו לסוכן סמוי לפעול להכשלת אזרח תמים, שאלמלא התערבות הסוכן לא היה מגיע לכדי ביצוע עבירה, ואל למשטרה לשגר סוכן מדיח לאדם אלא אם בידה מידע אמין המחשידו כמי שנוהג לבצע פשעים חמורים מן הסוג המהווה נושא לחקירה, וכאשר השימוש בסוכן סמוי הכרחי לצורך קידומה. כן מקובל הכלל כי אל לו לסוכן סמוי להפעיל אמצעי לחץ ושכנוע מוגזמים כדי לשכנע חשוד לבצע עבירה.

בית המשפט העליון קבע עוד כי לאור התפתחותה של ההגנה מן הצדק והשתרשותה ההדרגתית בתודעת המשפט בישראל, אין להוציא מכלל אפשרות כי תתכנה נסיבות חריגות, שבהן תרומתו של סוכן מדיח לביצוע עבירה פלילית תהיה כה מהותית, עד כי יהיה בה כדי להקים לנאשם טענת "הגנה מן הצדק" אשר בהתקבלה, עשויה היא להביא לביטול האישום נגדו.

הוזמנת לחקירה במשטרה? הופללת ע"י סוכן סמוי? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה מגונה | הטרדה מינית | עבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוג | איומים | עבירות סמים | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לשחרור ממעצר |  הפללה ע"י סוכן משטרתי | שחרור ממעצר | כתב אישום סוכן סמוי | עורך דין לכתב אישום | עו"ד כתב אישום סמים |