סמכות שוטר לעצור ללא צו שופט

שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו שופט אם יש לו יסוד סביר לחשוד שאותו אדם עבר עבירה בת מעצר– כל עבירה למעט חטא והתקיים אחד מאלה:

א. האדם עובר בפני השוטר או עבר זה מקרוב עבירה בת מעצר, והוא סבור, בשל כך, שהוא עלול לסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.

ב. יש לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.

ג. יש לשוטר יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט.

ד. יש לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.

ה. האדם חשוד שעבר עבירה: שדינה מיתה או מאסר עולם, עבירת בטחון, עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי), עבירה שנעשתה באלימות או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר או עבירת אלימות בבן משפחה.

ו. האדם משוחרר בערובה ויש לשוטר יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי השחרור או כי הוא עומד להימלט מהדין, או שיש יסוד סביר לחשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית.

שוטר מוסמך לעצור אדם ולהביאו לתחנת המשטרה לתכלית שלשמה ביקש לעכבו, אם האדם אינו מציית להוראותיו שניתנו על פי סמכויות העיכוב שניתנו לשוטר, או אם הוא מפריע לשוטר להשתמש בסמכויות העיכוב.

שוטר לא ישתמש בסמכות המעצר אם ניתן להסתפק בעיכוב החשוד.

שוטר שעצר אדם ללא צו מעצר, יביאו, ללא דיחוי, לתחנת משטרה ויעבירו לרשות הקצין הממונה בתחנה, אלא אם כן מצא, לאחר המעצר, שניתן לשחררו.

על הקצין הממונה לברר האם התקיימה אחת מהעילות המקנות סמכות למעצרו של החשוד. בהיעדר עילת מעצר ישוחרר החשוד מיידית. אם קיימת עילת מעצר, רשאי הקצין הממונה להורות על מעצרו של החשוד או שחרורו בערובה.

עצור שיש יסוד סביר להניח שהוא נמלט ממשמורת חוקית, ייעצר ללא אפשרות לשחרור בערובה.

אזהרת החשוד

הקצין הממונה לא יחליט על מעצרו של אדם או שחרורו בערובה, ולא ייקבע את סוג הערובה, גובהה ותנאיה, מבלי שייתן תחילה לאותו אדם הזדמנות להשמיע את דברו, וזאת לאחר שהזהירו כי אינו חייב לומר דבר העלול להפלילו, כי כל דבר שיאמר עשוי לשמש ראיה נגדו וכי הימנעותו מלהשיב לשאלות עשויה לחזק את הראיות נגדו.

כאשר סניגורו של החשוד נוכח בתחנת המשטרה, במעמד החלטת הקצין הממונה, היה והסניגור ביקש זאת יישמע אותו הקצין הממונה לפני מתן החלטתו האם לעצור או לשחרר את החשוד.

כאשר מדובר בשעות היום, בד"כ הקצין הממונה המחליט על שחרור או מעצר של חשוד הינו אחד מקציני החקירות בתחנה הבקיאים בחוק. כאשר מדובר בשעות הערב ובסופי שבוע יוצא שלא אחת הקצין הממונה, שהינו קצין תורן, אינו מודע לזכותו של החשוד לכך שהסניגור יהיה נוכח ויעלה את טיעוניו במעמד ההחלטה על שחרורו או מעצרו. עו"ד המתמחה בתחום הפלילי יעמוד על זכות זו של החשוד שיכולה להיות ההבדל בין הארכת מעצר של החשוד או שחרורו ממעצר.

אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוזמנת לחקירה במשטרה ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורכי דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי  על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | הטרדה מינית | עבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוג | איומים | עבירות סמים | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לשחרור ממעצר |