עבודות שירות

עבודות שירות הינה דרך לריצוי עונש מאסר שלא מאחורי סורג ובריח. למעשה, המדובר בחלופת מאסר, לתקופה של עד 6 חודשים, אשר מרוצה בעבודה שיש בה תועלת לציבור הרחב וזאת לאחר קבלת הסכמת הנאשם לבצוע עבודות השירות. להבדיל מאסיר המרצה מאסר מאחורי סורג ובריח, עובד שירות לא יהא זכאי לניכוי שליש מתקופת עבודות השירות.

מספר הימים בעבודות השירות יהא כמספר ימי המאסר בתקופת המאסר שגזר בית המשפט בהפחתת ימי המנוחה וימי שבתון על פי חוק.

עבודות השירות הינן בשכר והן מבוצעות במסגרות רבות כגון מוסדות ציבוריים, בתי חולים, מפעלי צדקה, בתי תמחוי, ארגוני מתנדבים וכדומה.

הממונה על עבודות השירות הינו האחראי על בדיקת הנאשם לריצוי עונשו בעבודות שירות, ולאחר עריכת ראיון אישי ובדיקת נתונים לגבי הנאשם הוא משבצו במקום עבודה בהתאם למקום מגוריו. הפקוח על עובדי עבודות השירות נעשה באמצעות מפקחים העורכים ביקורות במקומות העבודה.

עובד שירות אשר מפר את החוק או את הוראות הממונה על עבודות השירות מוזמן לבירור בפני הממונה. בהתאם לסוג ההפרה יכול נציב שירות בתי הסוהר, לאחר שניתנה לעובד הזדמנות נאותה לטעון טענותיו, להורות על הפסקה מינהלית של עבודות השירות שמשמעותה נשיאת יתרת העונש במאסר מאחורי סורג ובריח. על החלטת הנציב על הפסקה מינהלית של עבודות השירות רשאי עובד השרות להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של עובד השירות, וזאת תוך 7 ימים מהיום בו נמסרה לו ההחלטה על ההפסקה המינהלית.

תקופת עבודות השרות נחשבת לעניין הרישום הפלילי כתקופת מאסר.

שרות לתועלת הציבור- של"צ

המדובר בעבודות לתועלת הציבור ללא מאסר.

בית משפט שהרשיע אדם או נמנע מהרשעתו רשאי לחייבו לעשות, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שרות לתועלת הציבור או הזולת, למשך תקופה, למספר שעות ובהתאם לתכנית, הכל כפי שיקבע בית משפט בצו הנקרא צו שירות.

אם הוכח לבית המשפט כי הנידון לא מילא אחר צו השירות רשאי הוא לבטל את צו השירות, להרשיעו (אם לא הורשע) ולהטיל עליו עונש על העבירה שבגינה ניתן צו השירות.

האחראי על תכנון, ארגון, הפעלה ופקוח על השרות לתועלת הציבור הינו שרות המבחן הכפוף למשרד העבודה והרווחה.

 

אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוזמנת לחקירה במשטרה ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורכי דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמההטרדה מיניתעבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוג | איומים | עבירות סמים | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין לשחרור ממעצר |