עבירה שיש עמה קלון

החוק אינו מגדיר קלון מהו ובאילו נסיבות דבק הוא בעבירה. מלאכת יציקת התוכן למושג קלון היא כל כולה יציר כפיה של פסיקת בתי המשפט. המדובר למעשה במושג אמורפי ועמום שאת התוכן שראוי הוא לשאת מתגבש בהתחשב בתכלית החוק שמכוחו הוא מוטל.

""קלון" הנלווה לעבירה מוסיף לה יסוד של שלילה החורג ממימד הפרת החוק גרידא. זהו מושג הנושא עמו מטען מוסרי-ערכי שלילי, בבחינת דופי מוסרי, הניזון מתפיסות ערכיות ואמות מידה מוסריות הרווחות בחברה. זהו מושג רב פנים הלובש ופושט צורה בהתייחס לאופי העבירה הנעברת ונסיבותיה, ולהקשר הדברים המיוחד בו הוא עומד למבחן" (בגץ 11243/02).

ככלל, מקובל כי עבירה שיש עימה קלון היא עברה שדבק במבצעה פגם מוסרי חמור, כאשר על טיבו של הפגם יש לעמוד בכל מקרה לגופו על פי הקשרם של דברים והמעשים. הקלון שדבק בביצוע העבירה נלמד אפוא בעיקרו של דבר מחוסר המוסריות האופף את ביצוע העבירה. ככלל, המסקנה בדבר הקלון שדבק במעשה ובעושהו תנבע מנסיבות ביצוע העבירה, גם כאשר העבירה אינה מהחמורות הקבועות בחוק.

בעניין זה מקובלת ההבחנה בין שלושה סוגי עבירות לצורך ההכרעה בסוגיית הקלון:

  • עבירות שמטבע ברייתן יש עימן קלון, אך יכול שהנסיבות המיוחדות בהן נעברה העבירה ישללו את הקלון.
  • עבירות שמטבע ברייתן אין עמן קלון, ושום נסיבות שבעולם לא יהפכו עבירות אלה לעבירות שיש בהן קלון, לדוגמא עבירות שבגינן נושאים באחריות מוחלטת אף ללא כוונה פלילית (עבירות תעבורה לדוגמא).
  • עבירות גבוליות שיש עמן קלון, אך יש שבנסיבות מיוחדות לא יהיה בהן משום קלון.

לא ניתן למצות ולקבוע עקרונות מנחים מתי תיחשב עבירה כעבירה שיש עימה קלון. אולם, למעשה, מרכז הכובד של ההכרעה בשאלת הקלון מצוי בנסיבות בהן בוצעה העבירה. הקביעה אם יש עם העבירה קלון נעשית תוך הפניית המבט אל הציבור ואל הדופי שיש במעשה, המשליך על יכולתו של הנדון לשרת את הציבור.

בית המשפט המכריע בשאלת הקלון מודע לכך כי החלטתו עשויה להיות "כרטיס כניסה" או "כרטיס הרחקה" מהחיים הציבוריים. מוקדה של הבדיקה כאמור הוא באופיו של המעשה על רקע נסיבות ביצועו ועל רקע ערכי החברה ותפיסותיה.

משמעות הקלון מתבטאת בעיקרה בשלילת זכותו של מי שהורשע בעבירה שיש עימה קלון לעסוק בתפקיד בטחוני, ציבורי או בתפקיד המצריך אמון מיוחד, באופן זמני ולעיתים אף לצמיתות.

משמעות הדבר הינה כי ישנה חשיבות בלתי מבוטלת לעובדות כתב האישום אשר עשויות לעיתים לחרוץ את המסקנה אם יש בעבירה קלון.

עו"ד פלילי מומחה יפעל בהתאם לנסיבות לביטול כתב האישום או לזיכוי מרשו ולחילופין יפעל להשגת הסדר טיעון שימנע הרשעה בעבירה שיש עימה קלון.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורכי דין פליליים? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לשחרור ממעצר |