עבירות מין המבוצעות על ידי בן משפחה (אב כנגד בתו, סב כנגד נכדתו, דוד כנגד אחיניתו, אח כלפי אחותו וכדומה) או כלפי קטין או בידי אחראי על חסר ישע מקבלים משנה חומרה על ידי בתי המשפט.  מדרג החומרה לעבירות המין נקבע בחוק העונשין.

בתי המשפט מחמירים בענישה כלפי מורשעים בביצוע עבירות מין אשר בוצעו על ידי בן משפחה, כלפי קטינים או על ידי אחראי על חסר ישע. ככל שהעבירות בוצעו כלפי הקטין או חסר הישע במשך תקופה ארוכה יותר וככל שהקטין צעיר יותר כך הענישה מחמירה יותר. הפרקליטות ובתי המשפט נוקטים באפס סבלנות כלפי מבצעי עבירות מין במשפחה, ובתי המשפט גוזרים לא אחת גם על אנשים מבוגרים ביותר ונורמטיביים לחלוטין עונשי מאסר ממושכים ביותר שעשויים, למרבה הצער, לגרום להם לסיים את חייהם בין כתלי בית הסוהר.

תיקים בהם נחקר בן משפחה או מוגש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירות מין כנגד בן משפחה אחר הינם תמיד תיקים רגישים מאוד. במקרים רבים התלונה בגין ביצוע עבירות המין כנגד בן המשפחה קמה שנים רבות לאחר ביצוע העבירות והיא מערערת את כל הקשרים בין בני המשפחה. משפחה שהייתה מאוחדת ומלוכדת יכולה להפוך ביום בהיר אחד למשפחה מפורקת והרוסה (תארו לכם מצב בו אב נאלץ להתמודד עם תלונה של בתו, סב שנאלץ להתמודד עם תלונה של נכדתו האהובה על מעשים שביצע כלפיה לפני שנים רבות עת היתה בגן, אמא שנאלצת להתמודד עם תלונה של בתה כנגד דודה, הורים שנאלצים להתמודד עם תלונה של הבת כנגד אחיה הגדול).

בדרך כלל, עבירות מין מבוצעות במקומות מוצנעים ובנוכחות העבריין והקורבן בלבד, ובמקרה של בני משפחה כאשר הנאשם והקורבן הרחק מעיניהם של יתר בני המשפחה. במצב זה קיים הקושי של בן המשפחה שנאשם להוכיח את חפותו כאשר מדובר בעלילה. קושי נוסף שקיים הוא כאשר התלונה הינה על עבירות שבוצעו לפני שנים רבות, כאשר ראיות רבות שיכלו להוכיח את חפות בן משפחה אינן ברות השגה עוד.

לא אחת בת זוג, בן או בת משפחה וכדומה מאיימים כי יגישו תלונה בגין ביצוע עבירות מין כלפיהם, כאשר הסיבות לכך יכולות להיות שונות ומגוונות (ניסיון להשיג יתרון בהליכים משפטיים, ניסיון לסחיטת כספים, סכסוך ירושה וכו').

בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מין במשפחה ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין מומחה בפלילי בכלל ובעבירות מין בפרט, שכן ניתן והכרחי ביותר, כבר בשלבי החקירה והמעצר הראשוניים, להציג בפני המשטרה את המניע לעלילה על ידי בן המשפחה. עדות בשלב מאוחר יותר בדבר עלילה ע"י בן המשפחה תיחשב כעדות כבושה ותתקבל בספקנות.

במקרה בו קיבלת איום על הגשת תלונת שווא בגין ביצוע עבירה כלשהי, ועבירת מין בפרט ע"י בן משפחה או בכלל, מומלץ לפנות למשטרה ולהגיש מייידית תלונה בגין איומים. התעלמות מהאיום שהושמע כלפיך בתקווה כי מדובר באיום סרק וכי הוא לא ימומש לעולם יכול להתברר בעתיד כגורלי. היה וימומש האיום, ותוגש נגדך תלונת שווא, עדותך בדבר איומים שקיבלת קודם לכן תתקבל בספקנות שכן הנטייה הטבעית הינה לייחס אמינות למתלונן הראשון, כאשר תלונתך בגין האיומים תשתמע כתלונה נגדית במטרה לחמוק מהתלונה נגדך.

כמו כן, כאשר מדובר באיומים חוזרים ונשנים בדבר הגשת תלונת סרק, מומלץ לאסוף ראיות כנד המאיים שיכולות בבוא היום להוכיח את חפותך המוחלטת.

האם ניתן להרשיע אדם על סמך עדות יחידה של מתלוננת? האם ניתן להרשיע אב בעבירות מין על סמך עדות יחידה של בתו ; האם ניתן להרשיע סב על סמך עדות יחידה של נכדתו ?

התשובה לכך הינה חיובית. הכלל במשפט הישראלי הינו כי אין כל מניעה להרשיע אדם, תהא העבירה חמורה ככל שתהא, על סמך עדותו של עד יחיד. יחד עם זאת בפסיקה נקבע כי כאשר מדובר בהרשעה על סמך עדות יחידה ישנו צורך ב"אזהרה עצמית" של השופט כי בפניו עדות יחידה וכי יש לבחון ולשקול בקפידה יתרה האם ניתן להסתפק בעדות יחידה זו כבסיס להרשעה. חובה זו של בית המשפט אינה חובה פורמאלית כי אם חובה עניינית.

כאשר בית המשפט מרשיע נאשם בעבירת מין / עבירות מין על פי עדות יחידה של הנפגע מחובתו לפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. קרי בהכרעת הדין תובא הנמקה העומדת בבסיס אימוצה של עדות שכזו. עבירות מין לעניין זה הינן עבירות המנויות בפרק י' סימן ה' לחוק העונשין, התשל"ז-1977. קרי עבירות של אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל, מעשה מגונה, מעשה מגונה בפומבי ועבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע.

על הזהירות הרבה לה נדרש בית המשפט בבואו לבחון עדות יחידה של קורבן עבירת מין, ועל "ההנמקה המיוחדת" הנדרשת לשם עמידה בחובת זהירות זו, עמדו בתי המשפט לא מעט. בפסיקה נקבע כי מידת הזהירות מחייבת כי ההנמקה תהא "ממשית" וכי ככל שהעדות העיקרית חלשה יותר תידרש הנמקה ממשית יותר.

כידוע, עבירות מין אינן מבוצעות, בדרך כלל, בפרהסיה, אלא במקומות מוצנעים ובנוכחות העבריין וקורבנו בלבד. הפסיקה הייתה ערה לכך כי הדבר חושף מצב זה גם את מי שלא חטא, לסכנה כי יהיה קורבן לעלילת שווא וגם אז נבצר מהקורבן (והפעם זהו הנאשם), להוכיח את חפותו מאותו טעם של היעדר עדי ראיה. הפסיקה קבעה לכן כי הדבר מחייב לנהוג בתיקים אלה בזהירות כפולה ומכופלת, ולא להסתפק בתלונתו של הקורבן, אלא לבחון אם יש בראיות הנוספות כדי לבסס הרשעה מעבר לספק סביר.

 

"בן משפחה" לעניין זה מוגדר בחוק העונשין כאחד מאלה:

  • הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא;
  • מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או  דודה; גיס או גיסה.
  • אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אימו של אומן.
  • מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה.

"חסר ישע" לעניין זה מוגדר בחוק העונשין כמי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות מין בתוך המשפחה ולזכותו הצלחות רבות בתחום. כך לדוגמא הצליח עורך דין אילן מזרחי להוכיח לא אחת כי התלונות בגין ביצוע עבירות מין בתוך המשפחה היו תלונות שקריות בעלות מניע מובהק:

כך כאשר בת זוג שלא הייתה שבעת רצון כי בן זוגה לשעבר מצר את צעדיה טפלה נגדו תלונות שווא בגין שני מקרי אונס;

כאשר  אם ושלושת בנותיה ניסו להרחיק את האב האלים ולהשתלט על דירתו העלילו עליו כי פגע בהן מינית וביצע כלפיהן עבירות של אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, הדחה בחקירה ועוד;

כאשר בת זוג שנמצאת בהליכי גירושין במטרה לסחוט את הבעל העלילה עליו כי ביצע בה מעשה מגונה; כאשר מאהבת ניסתה לשחרר את בן זוגה שנעצר לאחר שהיכה את המאהב העלילה על אונס שבוצע ע"י המאהב והסתירה את הרומן שהיה בינה ובין המאהב;

כאשר קרובת משפחה התלוננה כי גיסה ביצע עבירות מין חמורות בשני ילדיה וכן ביצע בעבר כלפיה וכלפי קרובת משפחה אחרת עבירות של מעשי סדום, אינוס ומעשים מגונים;

כאשר בת זוג ניסתה להעליל על בן זוגה לשעבר על ביצוע עבירות מין בבנה והכל במטרה לסחוט ממנו כספים ועוד.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירת מין בתוך המשפחה? הוגש נגדך כתב אישום בחשד לביצוע עבירות מין במשפחה ? מחפש עורך דין פלילי המתמחה בתחום עבירות מין במשפחה? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה סדום | הטרדה מינית | עבירת מין עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין לשחרור ממעצר | כתב אישום עבירות מין במשפחה | עורך דין לעבירות מין במשפחה | שחרור ממעצר עבירות מין במשפחה |