כחלק מהמלחמה באלימות הגואה בקרב הציבור והדאגה לבטחון ושלום הציבור מדיניות הענישה של בתי המשפט ובתי הדין הצבאיים בעבירות בתחום זה הינה מחמירה ביותר.

נשק מוגדר בחוק כ:

  • כלי שמסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;
  • כלי שמסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שמסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע;
  • תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.

העונשים הקבועים בחוק

  • הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו, דינו – מאסר שבע שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת, דינו – 3 שנות מאסר.
  • הנושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או להובלתו, דינו – מאסר עשר שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת, דינו – 3 שנות מאסר.
  • המייצר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת שיש עמה מסירת החזקה בנשק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא רשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, דינו – 15 שנות מאסר.
  • הרשאי על פי דין למכור או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם שאינו רשאי על פי דין להחזיק בו, דינו – 15 שנות מאסר; סבר המוכר או המוסר, כתוצאה מבדיקה רשלנית, שהוא מוכר או מוסר נשק למי שרשאי על פי דין להחזיק בו, דינו- 3 שנות מאסר.
  • היורה בנשק חם באזור מגורים ללא הסבר סביר, דינו- שנת מאסר.
  • הנושא נשק בבניין של בית משפט או בית דין, או מקום אחר שבו מתקיימים הליכים שיפוטיים, דינו- שנתיים מאסר.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירות נשק ? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות נשק ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי ברמת הגולןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין עבירות נשק | כתב אישום עבירות נשק |