פקודת הסמים המסוכנים הינה החוק החולש על עבירות סמים בישראל.

העבירות ע"פ פקודת הסמים המסוכנים נחשבות לחמורות ביותר ובהתאמה גם העונשים הקבועים בצידן, כשהעונש המירבי הינו 25 שנות מאסר.

פקודת הסמים המסוכנים מגדירה מהו ייצור, הכנה, הפקה, יצוא, יבוא, מסחר, שימוש והחזקה של סמים שהינם בגדר עבירה פלילית.

רשימת החומרים המוגדרים כסמים מסוכנים נמצאת בתוספת הראשונה לפקודה. הפקודה מתירה שימוש בחומרים מסוימים וכן שימוש רפואי בסמים.

בפקודה מוגדרת מהי הכמות המקסימאלית אשר תחשב כמות של סם לצריכה עצמית. כאשר לכל סוג סם קבועה כמות אחרת. החזקה של סמים לצריכה עצמית נחשבת לעבירה פלילית שהעונש בגינה הינו 3 שנות מאסר. העונש הקבוע בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית הינו 20 שנות מאסר.

פרק מיוחד בפקודה דן בעניין הדחת קטין לשימוש בסמים מסוכנים והעונש הקבוע בפקודה לעניין זה הינו 25 שנות מאסר (רק בשביל לסבר את האוזן העונש הקבוע בגין עבירת הריגה הינו 20 שנות מאסר).

בפקודת הסמים המסוכנים, בניגוד לחוקים דומים במדינות אחרות, אין חלוקה של הסמים לרמות. בישראל, כל הסמים מוגדרים כמסוכנים ואין הבחנה בין סמים קלים לסמים קשים. יחד עם זאת, הפסיקה בישראל עושה אבחנה בענישה בין סמים המוגדרים "קלים" (כגון: גראס, חשיש) לאלו המוגדרים "קשים" (כגון: הרואין, קוקאין).

אנשים נורמטיביים רבים נוטים להתייחס בקלות ראש לעבירה של שימוש עצמי בסמים תוך טענה ש"כולם משתמשים בסמים" וכי גם אם יתפסו "מה יעשו לי". אנשים אלו מגיעים לחקירה במשטרה, מודים בביצוע העבירה של שימוש בסמים ועשויים להיות מועמדים לדין בעבירה של שימוש עצמי בסמים / החזקת סמים לשימוש עצמי או החזקה של סמים שלא לשימוש עצמי (תלוי בכמות הסם שנתפסה בחזקתם).

כאמור, העונש בגין החזקה של סמים בכמות שאינה לשמוש עצמי, כגון: מעל 15 גרם של גראס, קנבוס או חשיש, מעל 0.3 גרם של הרואין, קוקאין או מורפין, הינו 20 שנות מאסר.

עו"ד פלילי המתמחה בעבירות סמים יכול במסגרת מו"מ עם המאשימה להביא ראיות ולשכנע כי כמות הסם (גם אם היא גבוהה מהכמות המוגדרת בפקודת הסמים המסוכנים ככמות לשימוש עצמי) שנתפסה אצל הנאשם הינה לשימושו העצמי, ובהתאם להגיע להבנות בדבר שינוי כתב האישום וסעיף האישום המיוחס לנאשם. שינוי מעין זה בכתב האישום יכול להביא, בהתאם לנסיבות, גם לסיום ההליך הפלילי כנגד הנאשם באי הרשעה.

חילוט רכוש

על פי פקודת הסמים המסוכנים ניתן לחלט את רכושו של אדם אשר הורשע בעבירה של עסקת סמים לטובת אוצר המדינה כאשר הרכוש שמש או נועד לשמש לביצוע העבירה או שמדובר ברכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לכך.

התביעה תכלול בכתב האישום את בקשתה לחלט רכוש שמותר לחלטו לפי פקודת הסמים המסוכנים וכן את פירוט הרכוש שמבקשים את חילוטו.

פסילת רשיון נהיגה לאחר ביצוע עבירת סמים

על פי פקודת הסמים המסוכנים מוסמך בית משפט אשר הרשיע אדם בעבירה על פי הפקודה, בנוסף לכל עונש אחר, גם להורות על פסילה מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה או רשיון רכב. יש לזכור כי ישנם תובעים אשר עומדים על כך כי בנוסף לכל עונש אחר אשר יוטל על הנאשם ע"י בית המשפט, יוטל גם עונש של פסילת רשיון נהיגה בפועל.

הוגש נגדי כתב אישום בעבירה של שימוש עצמי בסמים, האם אני צריך עו"ד?

נאשמים רבים נוטים לחשוב כי העובדה שהשימוש בסמים קלים מותר במדינות מסוימות והינו נפוץ בארץ, הרי שמדובר בעבירה פחותת ערך ("לא יעשו לי שום דבר"). יש לזכור כי מדובר בעבירה שהעונש המקיסמאלי הקבוע בצידה הינו 3 שנות  מאסר.

כאשר מדובר בשימוש עצמי בסמים / החזקת סמים לשימוש עצמי באפשרותו של עו"ד המתמחה בפלילי, במקרים המתאימים מבחינת נסיבות העניין ונסיבותיו האישיות של הנאשם, לפנות לרשויות התביעה בבקשה לחזור בה מכתב האישום כנגד הנאשם. במקרים בהם לא ניתן להגיע להסכמה בדבר חזרת רשויות התביעה מכתב האישום כנגד הנאשם, ניתן לבוא בדברים עם המאשימה שההליך כנגד הנאשם יסתיים באי הרשעה. זאת ועוד, גם אם לא ניתן להגיע להסכמה עם רשויות התביעה על סיום ההליך באי הרשעה, באפשרותו של עו"ד המתמחה בפלילי, להציג בפני ביהמ"ש ראיות לפיהן, בנסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות של הנאשם, יש מקום לסיים את ההליך באי הרשעה של הנאשם.

לסיום הליך פלילי באי הרשעה של הנאשם ישנן השלכות רבות. על המשמעות של אי הרשעה של נאשם בהליך הפלילי- לחץ כאן.

לפיכך, במקרה בו הוגש נגדך כתב אישום בעבירה של שימוש עצמי בסמים / החזקה של סמים לשימוש עצמי ועבירות סמים אחרות, מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בפלילי על מנת לקבל ייעוץ משפטי הולם.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות על פי פקודת הסמים המסוכנים ולזכותו הצלחות רבות בתחום. כך לדוגמא:

חזרה מכתבי אישום בעבירות סמים

– כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג חשיש לצריכה עצמית. לאחר משא ומתן והבאת ראיות כי אין עניין לציבור בניהול ההליך חזרה בה המדינה מכתב האישום כנגד הנאשם.

– כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג חשיש לצריכה עצמית. לאחר משא ומתן עם המאשימה והבאת ראיות כי אין עניין לציבור בניהול ההליך חזרה בה המדינה מכתב האישום כנגד הנאשם.

– כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של שימוש והחזקה בסם מסוכן מסוג קנאביס. לאחר מו"מ ארוך שנוהל עם המאשימה, והבאת ראיות לגבי הנאשם ומשפחתו, חזרה בה המדינה מכתב האישום כנגד הנאשם.

סחר בסם מסוכן- סיום תיק באי הרשעה

כנגד נאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירה של סחר בסם מסוכן. לאחר הבאת ראיות בפני המאשימה שונה כתב האישום להחזקה ושימוש עצמי בסם מסוכן. לאחר ששונה כתב האישום, הוצג הסדר הטיעון לבית המשפט ונתקבל תסקיר שרות המבחן לעניין העונש, התיק הסתיים באי הרשעת הנאשמת.

עבודות שירות בעבירה של סחר בסם מסוכן

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו, ביחד עם אחר, עבירה של סחר בסם מסוכן מסוג חשיש במשקל של למעלה מ-3 ק"ג. לאחר מו"מ ארוך עם המאשימה הוצג לבית המשפט הסדר טיעון לעונש לפיו יוטלו על הנאשם 6 חודשי עבודות שירות.

עבודות שירות בעבירה של סחר בסם מסוכן

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו, ביחד עם אחר, עבירה של סחר בסם מסוכן מסוג חשיש ל-2 שוטרות סמויות. לאחר מו"מ עם המאשימה והבאת הוכחת לקושי ראייתי בתיק הוצג לבית המשפט הסדר טיעון לפיו העונש שיוטל על הנאשם הינו 3 חודשי עבודות שירות.

עבודות שירות בעבירות של ייבוא סמים, גידול סמים ושימוש בסמים 

כנגד נאשם הוגשו שני כתבי אישום כאשר האחד מייחס לו, עבירות של ייבוא סמים מחו"ל, גידול, ייצור והכנת סמים והחזקה/ שימוש בסמים לצריכה עצמית והאחר מייחס לו החזקה/ שימוש בסמים לצריכה עצמית. לאחר מו"מ עם המאשימה הוצג לביהמ"ש הסדר טיעון לעונש לפיו יוטל על הנאשם עונש של ששה חודשי עבודות שירות.

שחרור ממעצר בעבירות של גידול סמים במעבדת סמים וסיום התיק בעבודות שירות

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו גידול של סמים מסוכנים במעבדה שהכילה כלים ואביזרים רבים לצורך גידול סמים (מערכת השקיה, בקרה, תאורה, שעונים, מזרקים ועוד), כמו כן בחזקתו של הנאשם נתפסו סמים מסוכנים מסוג חשיש בכמות גדולה שאינה לשימוש עצמי. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה להארכת מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים. לאחר משא ומתן ארוך עם המאשימה הוסכם על שחרורו הנאשם לחלופת מעצר בית. בהמשך ניהול ההליכים הוצג לבית המשפט הסדר טיעון לפיו העונש שיוטל על הנאשם בגין גידול סמים במעבדה הינו 6 חודשי עבודות שירות.

שחרור ממעצר בעבירות של גידול סמים וסיום התיק בעבודות שירות

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו גידול בדירתו של כ-2.6 ק"ג סם מסוכן מסוג קנאביס . כמן כן בחזקת הנאשם נתפס סם מסוכן. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה כנגד הנאשם גם בקשה להארכת מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים. בית המשפט קיבל את בקשתו של עו"ד אילן מזרחי והורה על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית. בהמשך ניהול ההליכים עתרה המאשימה להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אולם בית המשפט נעתר לבקשת עו"ד מזרחי וגזר על הנאשם עונש של 6 חודשי עבודות שירות.

שחרור ממעצר בעבירה של גידול סמים

כנגד חשוד הוגשה בקשה ראשונה להארכת מעצר לאחר שנמצא מגדל סמים בכמה מקומות. עו"ד אילן מזרחי עתר להורות על שחרורו של הנאשם מן הטעם כי מדובר בנאשם נורמטיבי ללא עבר פלילי אשר שתף פעולה בחקירתו. בית המשפט קיבל את עתירת עו"ד מזרחי והורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים.

שחרור ממעצר בעבירות של סחר בסם מסוכן מסוג חשיש

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו שתי עבירות של סחר בסם מסוכן מסוג חשיש לסוכן סמוי וכן עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג חשיש לשימוש עצמי. בית משפט השלום הורה על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. עו"ד אילן מזרחי הגיש ערר על החלטת בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי קיבל את הערר והורה על שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר בית.

 החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, פריצה לבניין, גניבה ועוד- צו מבחן ל-3 שנים

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית ושיבוש מהלכי משפט. הנאשם צירף ארבעה תיקים נוספים שעניינם נהיגת רכב ללא רשיון, נהיגת רכב ללא ביטוח, הפרת הוראה חוקית, פריצה לבניין, גניבה והחזקת סם מסוכן בכמות לשימוש עצמי ב-3 הזדמנויות שונות. לאחר הבאת ראיות לפיהן העבירות אותן ביצע הנאשם הינן על רקע התמכרותו של הנאשם לסמים וכי יש להושיט יד לנאשם, להעדיף את הפן השיקומי על פני הפן העונשי ולהימנע מלהחזירו לכותלי בית הסוהר, הורה בית המשפט על העמדת הנאשם בצו מבחן למשך 3 שנים.

החזקת סם שלא לצריכה עצמית- אי הרשעה

כנגד נאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סם מסוכן מסוג קאנביס שלא לצריכה עצמית. העונש הקבוע בגין עבירה זו הינו 20 שנות מאסר. לאחר מו"מ עם המאשימה והצגת הסדר טיעון בפני בית המשפט התיק הסתיים באי הרשעת הנאשם.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירות סמים ? הוגש נגדך כתב אישום בגין סחר בסמים ? הוגש נגדך כתב אישום בגין שימוש עצמי בסמים ? הוגש נגדך כתב אישום בגין החזקת סמים שלא לשימוש עצמי?  מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי ברמת הגולןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין עבירות סמים | עורך דין גידול סמים | שחרור ממעצר בגידול סמים | עורכי דין לעבירות סחר בסמים | שחרור ממעצר בסחר בסמים |