עבירות צווארון לבן

ההגדרה המקובלת לעבירת צווארון לבן היא "עבירה של אדם מכובד בעל מעמד חברתי גבוה במהלך עיסוקו המקצועי". מקור השם הוא בהיות עבריינים אלה, רובם ככולם, עובדי מינהל בארגון (עובדי "צווארון לבן"). במסגרת זו נכללים נזקי שחיתות שלטונית, קשרים לא ראויים בין הון ושלטון וכדומה. הדגש הוא על שתי נקודות: מעמדו החברתי הגבוה של העבריין, והיות העבירה חלק מעיסוקו המקצועי.

בעבירות צווארון לבן נכללות עבירות של נטילת כספים מהארגון שבו עובד העבריין, בצורה ישירה, כגון מרמה מעילה וכדומה, או בצורה עקיפה כגון מתן טובות הנאה בתמורה לשוחד, שימוש במידע פנים. עבירות צווארון לבן נעשות ללא כל אלימות, במהלך פעילותו השגרתית של העבריין בארגון. לעיתים רבות המדובר בעובדים בכירים בארגון, לרבות מנהל הארגון, אך לעתים גם עובדי מינהל זוטרים מצליחים בביצוע עבירות כאלה.

ההגדרה הקלאסית של עבירות צווארון לבן אינה כוללת בתוכה עבריינים קטנים שביצעו עבירות זיוף או גניבה בסכומים פעוטים.

עבירות מרמה

מרמה מוגדרת בחוק העונשין כטענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת.

הענישה

המקבל דבר במרמה, דינו- 3 שנות מאסר, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו- 5 שנות מאסר.

המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו-מאסר שנתיים.

מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מפרק עסקים, מפרקים עסקים זמני, מנהל נכסים או מנהל מיוחד של תאגיד, אשר נהג אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בתאגיד, דינו- 3 שנות מאסר.

המעלים או משמיד או מוציא מרשותו מסמך או נכס בכוונה לרמות, דינו- 3 שנות מאסר.

עבירות הונאה

העושה מעשה בכוונה להונות את נושיו, דינו- 3 שנות מאסר

הקושר קשר להונות, דינו- 3 שנות מאסר.

המתחזה לאדם אחר בכוונה להונות, דינו- 3 שנות מאסר; התחזה כאדם הזכאי ע"פ צוואה או ע"פ דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו-5 שנות מאסר.

התחזות לבעל תעודה דינו כמי שזייף אותה. לעניין זיוף ראה עבירות זיוף ושימוש במסמך מזויף.

 הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי ברמת הגולןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |