עבירות רכוש

פגיעות ברכוש מוגדרות בפרק י"א בחוק העונשין, התשל"ז-1977.

עבירות הרכוש השכיחות הן גניבה על סוגיה השונים (גניבה, גניבה בידי עובד ציבור, גניבה בידי עובד, גניבה בידי מנהל, גניבה בידי מורשה וגניבת בקר), לרבות עבירות מעין גניבה (הסתרת פנקס, הסתרת צוואה, הסתרת שטר קניין, הריגת חיה כדי לגנבה, הונאה במחצבים, נטילת חשמל או מים או גז, גניבת כלי שיט או כלי טיס), שוד, פריצה והתפרצות, החזקת נכסים גנובים, הונאה, הסגת גבול והיזק.

מעצר עד תום ההליכים המשפטיים בעבירות רכוש

בחוק לא מוגדרות עבירות הרכוש כעבירות היוצרות "מסוכנות סטטוטורית" ועל התביעה להוכיח את המסוכנות הנשקפת מהנאשם שהוגשו נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. אולם, הפסיקה קבעה כי עבירות אלו אינן חסינות ממעצר עד תום ההליכים המשפטיים. וכי לא הרי מי שנתפס לראשונה כמי שגורר אחריו שובל ארוך של מעשים הפוגעים ברכוש הזולת.

בהחלטה של בית המשפט העליון משנת 98 בבקשה למעצר עד תום ההליכים נקבע כי עבירות רכוש המבוצעות באורח שיטתי, או בהיקף ניכר, או תוך התארגנות של מספר עבריינים… עלולות לסכן את בטחון האדם ואת בטחון הציבור. לפיכך אין לשלול קיומה של עילת מעצר בכל מקרה של עבירות המבוצעות נגד הרכוש.

בהחלטה שניתנה ביום 8.1.10 בבית המשפט העליון ציין כ' השופט י. עמית כי הינו מתקשה לקבל את הטענה כי בכל מקרה של עבירת רכוש יחידה או עבירת רכוש לא מתוחכמת, לא קמה עילת מעצר.

המדיניות הנוהגת כיום, בפועל, ע"י רשויות התביעה, הינה כי בעבירות רכוש של פריצה / התפרצות, גניבה וכד' הינה כי בד בבד עם הגשת כתב האישום, מוגשת כנגד הנאשם גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

בכדי למגר ולהתמודד עם עבירות הרכוש הרבות המבוצעות, שבחלקן הרב אינן מפוענחות כלל, המגמה בפסיקה הינה החמרת הענישה כלפי עברייני הרכוש.

על החשיבות בשחרור מי שהוגשה נגדו בקשה למעצר עד תום ההליכים לחלופת מעצרלחץ כאן.

גניבה מוגדרת כאשר אדם:

  • נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, ללא הסכמת בעליו, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כאשר הוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעליו שלילת קבע.
  • בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

דין גניבה

גניבה– 3 שנות מאסר.

גניבה בידי עובד ציבור– כאשר ערך הגניבה עולה על אלף ₪-10 שנות מאסר.

גניבה בידי עובד– ממעבידו כאשר ערך הגניבה עולה על אלף ₪- 7 שנות מאסר.

גניבה בידי מנהל– חבר דירקטוריון או נושא משרה דבר שהוא נכס התאגיד- 7 שנות מאסר.

שוד

שוד הוא גניבה תוך שימוש באלימות או באיומים, לעיתים תוך שימוש בכלי נשק או מכשירים שיש בהם כדי לפגוע.

דין שוד

שוד– 14 שנות מאסר.

שוד כאשר השודד מצויד בכלי נשק, או במכשיר, או שהיה בחבורה או תוך כדי פציעה או שימוש באלימות אחרת כלפי גוף- 20 שנות מאסר.

עו"ד פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות רכוש.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירות רכוש ? הוגש נגדך כתב אישום בביצוע עבירות רכוש ? הוגש נגדך כתב אישום בגין החזקת רכוש החשוד כגנוב ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי ברמת הגולןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין עבירות רכוש | כתב אישום עבירות רכוש | כתב אישום גניבה | כתב אישום פלילי |