עבירת שוחד

שוחד הוא טובת הנאה, בכסף או בשווה כסף, הניתנת לבעל סמכות, על מנת שיפעיל את סמכותו לטובתו של נותן השוחד. מתן שוחד, קבלת שוחד ותיווך לקבלת שוחד הן עבירה פלילית.

שוחד מוגדר כ:

 • 1)כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת;
 • אם היה בעד עשייה או בעד חדילה, השהיה, החשה, האטה, העדפה או הפליה לרעה;
 • אם היה בעד פעולה מסויימת או כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל;
 • אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;
 • אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר; אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר בשביל הלוקח; אם לכתחילה או בדיעבד; ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר;
 • אם תפקידו של הלוקח היה של שררה או של שירות; אם היה קבוע או זמני ואם כללי או לענין מסויים; אם מילויו היה בשכר או בלי שכר, אם בהתנדבות או תוך קיום חובה;
 • אם נלקח על מנת לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה חייב לעשותה על פי תפקידו;

תשומת לב:

 • המבקש או המתנה שוחד, אף שלא נענה, כמוהו כלוקח שוחד.
 • המציע או המבטיח שוחד, אף שנדחה, כמוהו כנותן שוחד.
 • מי שמועמד לתפקיד אף שעדיין לא הוטל עליו, ומי שהוטל עליו תפקיד אף שעדיין לא התחיל במילויו, כמוהו כממלא את התפקיד.
 • המתווך בשוחד דינו כדין לוקח שוחד.

לקיחת שוחד

עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו- 7 שנות מאסר.

מתן שוחד

העונש הקבוע לעבירה זו הינו מחצית העונש הקבוע לעבירת לקיחת שוחד, קרי 3.5 שנות מאסר.

שוחד בתחרויות

הנותן או לוקח שוחד בכוונה להשפיע על קיומן, מהלכן או תוצאותיהן של תחרות ספורט או תחרות אחרת שיש לציבור עניין בקיומן או בתוצאותיהן, דינו- 3 שנות מאסר.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה של קבלת או מתן שוחד ? הוגש נגדך כתב אישום בביצוע עבירה של קבלה או מתן שוחד ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי ברמת הגולן | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין עבירת שוחד | כתב אישום עבירת שוחד |