עדות מוקדמת

עדות מוקדמת הינה עדות שנגבית בידי בית המשפט לפני שהחל המשפט ואף בטרם הוגש כתב אישום.

בית המשפט רשאי לגבות עדות מוקדמת בהתקיימות התנאים המצטברים הבאים: הבקשה הוגשה ע"י בעל דין (תובע, נאשם, או חשוד בעבירה כאשר הבקשה מוגשת לפני הגשת כתב אישום); העדות חשובה לבירור האשמה; יש יסוד סביר להניח שלא יהא ניתן לגבות את העדות במהלך המשפט או אם בימ"ש מצא שיש חשש שאמצעי לחץ, איום הפחדה, כוח או הבטחת טובת הנאה יניאו את העד מלמסור עדות אמת במהלך המשפט (דוגמאות לכך הם עד שמעיד כנגד ארגון פשיעה, אדם גוסס, תייר שחוזר לארצו וכו').

העדות המוקדמת תיגבה בפני תובע ובפני הנאשם או אדם העשוי להיות נאשם בעבירה, זולת אם בית המשפט החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לגבותה שלא בפני הנאשם או מי שעשוי להיות נאשם.

ככלל עדות מוקדמת תתועד בתיעוד חזותי למעט מקרים חריגים.

דינה של עדות מוקדמת כדין עדות שנגבתה במהלך המשפט. יחד עם זאת, אם נתקבלה עדות מוקדמת ולא הייתה לבעל דין הזדמנות לחקור את העד, יביא בית המשפט עובדה זו בחשבון במשקל העדות.

בית המשפט ירשה להזמין את העד לעדות נוספת אם ניתן להביאו לבית המשפט והתקיים אחד התנאים הבאים: לנאשם לא הייתה הזדמנות לחקור את העד; לא ניתנה לנאשם הזדמנות סבירה למנות לעצמו סניגור שיחקור את העד, או לא מונה לו סניגור שהיה חובה למנותו; בית המשפט סבור, מטעמים שיירשמו, שהדבר דרוש לבירור האמת או לעשיית צדק.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ואמורים לגבות בעניינך עדות מוקדמת ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורכי דין פליליים? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריה |  עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עליתעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |