עדות שקר

עדות מוגדרת בחוק העונשין כאמרות בעל פה או בכתב שנאמרו לשם ראיה, למעט אמרות שלא בשבועה מפי נאשם בהליך פלילי, ולרבות חוות דעת שניתנו לשם ראיה ותרגומים מפי מתרגם בהליך שיפוטי.

עדות שקר מוגדרת בחוק כעדות כוזבת, ביודעין, בהליך שיפוטי בדבר מהותי לגבי שאלה הנדונה באותו הליך.

העונש הקבוע בחוק בגין העדת עדות שקר הינו 7 שנות מאסר. היה ועדות השקר ניתנה בעד טובת הנאה, העונש הינו- 9 שנות מאסר.

בחוק נקבע כי לעניין עדות שקר אין נפקא מינה-

1) אם ניתנה העדות בשבועה או בלא שבועה או בעיצום אחר שהותר על פי דין;

2) באיזו צורה או טקס השתמשו להשבעת המעיד או לחיובו באמירת האמת, ובלבד שהיו בהסכמתו של המעיד;

3) אם בית המשפט, בית הדין או הרשות השיפוטית או ועדת החקירה היו מורכבים כראוי או יושבים במקום הראוי, ובלבד שפעלו, כל אחד בתפקידו, בהליך שבו ניתנה העדות;

4) אם המעיד הוא עד כשר ואם העדות היא קבילה בהליך השיפוטי.

באשר לעדות שקר יש להבחין בין אמרה פרשנית לבין אמרה שקרית. אמרה פרשנית לא תחשב כעדות שקר.

בידוי ראיות

לא אחת קורה שאנשים נורמטיביים לחלוטין במטרה למלט עצמם מדו"ח תנועה או על מנת לעזור לחבר שהסתבך בפלילים (כגון נהג ברכב ללא רישיון, ברח מביקורת בדיקת רישיונות וכדומה) מסבכים עצמם בעבירה חמורה יותר כאשר בודים הם ראיות.

בהתאם לחוק העונשין הבודה ראיה, שלא בדרך של עדות שקר או של הדחה לעדות שקר, או המשתמש ביודעין בראיה בדויה כאמור, והכל בכוונה להטעות רשות שיפוטית או ועדת חקירה בהליך שיפוטי, דינו- 5 שנות מאסר.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? קיבלת הזמנה לסור למשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר ? מחפש עורך דין פלילי ?- צור קשר עם עורך דין פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מין | עורך דין לעבירות מין בצפוןעורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולהעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין לשחרור ממעצר | כתב אישום עדות שקר | כתב אישום בידוי ראיות |