בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני מתן הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט הפלילי.

הסמכות לעכב הליכים מופעלת באופן חריג, וההחלטה לעכב הליכים תינתן רק על יסוד טעמים יוצאי דופן, הנובעים מנסיבות מיוחדות של העבירה או מנימוקים אישיים מיוחדים של הנאשם.

בקשה לעיכוב הליכים תוגש בכתב, ובהקדם האפשרי, סמוך ככל שניתן למועד בו קבל הנאשם את כתב האישום.

החלטה לעכב הליכים תהייה מלווה, בדרך כלל, באזהרה האומרת כי אם יהיו ראיות לכאורה שהנאשם עבר עבירה נוספת, תוך תקופה הקבועה בחוק לחידוש הליכים (קרי שנה בעוון ו-5 שנים בפשע), ישקול היועץ המשפטי לממשלה את חידוש ההליכים בגין העבירה נשוא העיכוב.

לפי שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, יכול שההחלטה לעכב הליכים תהיה מותנית בתנאי מוקדם או תנאי מאוחר, כגון, עמידה מרצון בפקוח קצין מבחן, או שירות לתועלת הציבור במסגרת זו, או העמדת המבקש לדין משמעתי. כן תיתכן התניה מצד היועץ המשפטי לממשלה במכתב בו מביע הנאשם חרטה על המעשה ומתחייב שלא לחזור לעבור עבירות בעתיד.

במקרים חריגים מאוד יהיה העיכוב לתקופה מסוימת, שבסיומה יוחלט סופית אם לעכב את ההליכים אם לאו.

היועץ המשפטי לממשלה מוסמך לעכב הליכים פליליים גם כאשר האישום הוגש כקובלנה פרטית, אולם בדרך כלל, מתוך התחשבות בכוונת המחוקק לאפשר קובלנה פלילית בעבירות מסוימות, יימנע היועץ המשפטי לממשלה מלעכב הליכים שהחלו בדרך של קובלנה פלילית.

השיקולים המנחים את היועץ המשפטי לממשלה בעיכוב הליכים פליליים הינם שיקולים הנוגעים לביצוע העבירה הפלילית, שיקולי הנוגעים בנסיבותיו האישיות המיוחדות של הנאשם, שיקולים הנוגעים לקורבן העבירה ושיקולים מוסדיים של רשויות התביעה ובתי המשפט.

משמעות עיכוב הליכים

המשמעות של עיכוב הליכים היא הפסקת ההליכים בשלב הדיון שבו מוגשת הודעת העיכוב והקפאתם כמו שהם באותו מצב.

חידוש הליכים

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לחדש הליכים שעוכבו באמצעות הודעה בכתב לבית המשפט, כל עוד לא חלפו, מיום שעוכבו ההליכים, חמש שנים בעבירה מסוג פשע או שנה אחת בעבירה מסוג עוון. לא ניתן לחדש הליכים בעבירה מסוג חטא.

כאשר הוגשה הודעת חידוש יחודשו ההליכים מהשלב שאליו הגיעו לפני הפסקתם, או מכל שלב אחר, לפי שקול דעת בית המשפט.

כאשר עוכבו הליכים פעם שנייה לא ניתן לחדשם עוד.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |