עצות שימושיות לחשוד / לנחקר במשטרה בטרם חקירה ובמהלכה

התנהלות נכונה בטרם חקירה ובמהלכה וקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין מומחה בפלילי יכולה להוביל לסגירת תיק פלילי או להפחתת אישומים.

התנהגותו של החשוד בשלבי החקירה והדברים שיאמר הינם קריטיים לניהול הגנתו המשפטית. חקירה פלילית אינה אירוע שולי וזניח והיא יכולה לקבוע את גורלו ועתידו של הנחקר. משכך, ישנה חשיבות מרובה על היוועצות בעורך דין המומחה בתחום הפלילי בטרם החקירה ואף במהלכה. עובר לחקירה ובשלבי החקירה הפלילית היכולת של עורך דין פלילי מנוסה להשפיע ולסייע לנחקר הינה מהותית ומשמעותית ביותר.

להלן מס' עצות בסיסיות שיסייעו ויקלו על החשוד / הנחקר:

[המידע להלן הינו מידע כללי וראשוני בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ וייצוג משפטי, פרטני ומקצועי מעורך דין פלילי בשום אופן, ואין לראות בדברים המובאים כאן משום ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ לעשות/להימנע מלעשות פעולה מסוימת. אין להסתמך על האמור להלן מבלי להיוועץ עם עורך דין המומחה ומתמחה בתחום הפלילי]

 • חקירה פלילית הינה אירוע מלחיץ ומתיש גם למורגלים להליך זה, כאשר החקירה יכולה להימשך גם מספר שעות ואף מספר ימים. כאשר החקירה מתארכת החוקרים מציעים לנחקר לאכול ולשתות. בפועל, לא אחת, חשודים רבים מוותרים על זכות זו, כאשר כל מטרתם הינה לסיים מהר ככל שניתן את החקירה ו"ללכת הביתה". יש לזכור שאין כל ערובה כי בסיום החקירה החשוד ישוחרר לביתו, ולכן מומלץ להגיע לחקירה לאחר שכבר אכלת ושתית בכדי שלא תהיה מותש כבר בתחילת החקירה. כאשר מוצע לך לאכול ולשתות מומלץ כי תעשה כן.
 • לכל חשוד יש זכות חוקית להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו. החוקרים לא בהכרח מקפידים על זכות זו, ובפועל מאפשרים את המפגש עם עורך דין רק לאחר החקירה הראשונית. לא אחת גם חשודים אינם עומדים על זכותם החוקית להתייעץ עם עורך דין מחשש להתעמת עם החוקר או מאי הבנתם את הסברו של החוקר בדבר זכותו של הנחקר להיוועץ בעורך דין בטרם החקירה. קבלת ייעוץ לפני חקירה הינה זכות בסיסית של החשוד והיא עשויה לקבוע את גורלו של התיק. טענת החוקר שאם אתה לא אשם אינך זקוק לייעוץ של עורך יכולה להתברר כהרת גורל. יש לזכור שניהול "שיחת מסדרון" עם החוקר בטרם החלה החקירה הרשמית תירשם ותתועד ע"י החוקר כאשר איך בידך כל אפשרות לשלוט על שיתועד על ידו. לפיכך, הקפד שלא לשוחח עם החוקר לפני חקירתך, ולפני שתשמע את החשדות נגדך.
 • היה ואתה מעוניין להתייעץ עם עורך דין בטרם חקירתך ואילו החוקר נחוש להמשיך בחקירה, בטרם נועצת בעורך דין, התעקש והיה נחוש על זכותך להיפגש עם עורך דין בטרם תחל חקירתך. אם ביקשת להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה והחוקר לא אפשר לך לעשות כן- עמוד על כך שהדבר יירשם. היה ותעמוד על זכותך להיוועץ בעורך דין ולא תשיב לשאלות החוקר, סביר להניח כי לא תיוותר בידי החוקר ברירה אלא לתת לך את הזכות הזו והחקירה תיפסק עד לאחר שתתייעץ עם עורך דין. כל ניסיון לטעון בפניך "למה אתה צריך עו"ד? בכוונתך לשקר?" אמור להדליק אצלך נורות אזהרה. עמוד על זכותך להיוועץ בעורך דין.
 • כאשר הינך מוזהר כחשוד, אינך חייב לומר דבר בחקירתך וכל דבר שתאמר עשוי לשמש כראיה נגדך. לעיתים רבות עדיף, ואף מומלץ, לשתוק ולהמתין לייעוץ משפטי מקצועי והיוועצות עם עורך דין העוסק בתחום הפלילי, מאשר לגרום לנזקים שאינם ברי תיקון.
 • ראוי לא לסרב להיחקר אלא לעמוד על הזכות לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין בטרם תתחיל החקירה.
 • בטרם אתה משיב לשאלות בחקירה וודא שאתה יודע היטב וברור לך מהו החשד המיוחס לך.
 • במהלך חקירתך ניתן להשיב על שאלות בתשובות: "לא זוכר" / "אני צריך לבדוק" וכדומה, מאשר לומר תשובות שאינך בטוח בנכונותן. תשובות שאינן נכונות יכולות לעמוד לך לרועץ בעתיד.
 • הימנע מלנדב מידע שאינך מתבקש למסור.
 • השב לשאלות בשפה בה אתה שולט על בוריה. ככל שאינך מבין את שפת החקירה אתה רשאי לדרוש מתורגמן. אם אין באפשרותך לוודא כי כל שנשאלת והשבת בחקירה נרשם, תרשום בכתב ידך, במקום המיועד לחתימה כי אינך בקיא בשפה.
 • אל תשיב לשאלות שאינך מבין אותן. לעיתים השאלה אינה ברורה באופן מכוון וזאת במטרה לשמוע את גרסתך ולשאוב ממך מידע שאין בידי החוקרים. אם אינך מבין את השאלה דרוש שיבהירו לך אותה ככל שתצטרך גם אם החוקר יצטרך לחזור על השאלה מספר פעמים.
 • במקרים רבים חקירתך מוקלטת ומצולמת גם בלא ידיעתך- היזהר בלשונך ובתנועותיך. לעיתים במסגרת תרגילי החקירה, החוקר יכול להשאיר אותך לבדך בחדר החקירה ביחד עם ראיות מתיק החקירה, כאשר כל פעולה אשר תבצע, כגון שיחה בטלפון הנייד שהושאר במכוון על ידך, ניסיון למחיקת שיחות או הודעות טקסט מהטלפון הנייד, ניסיון להשמיד ראיות או מסמכים וכדומה, תתועד ותבסס את החשדות נגדך, ותהווה ניסיון לשיבוש הליכי חקירה.
 • אל תשוחח עם השוטר  / החוקר (ויהא הנחמד ביותר) מחוץ לתחנה, במסדרון, בשירותים, בניידת, בדרך לבית משפט, בזמן ההפסקה בחקירה וכדומה. ישנה אפשרות כי כל שתאמר מוקלט ו/או יתועד בדרך של מזכר ו/או זכרון דברים שיכתוב השוטר ויהווה חלק מחומר הראיות נגדך.
 • אל תתפתה ל"שיחת התייעצות" עם אחד החוקרים / השוטרים ביחידות גם אם נאמר לך: "אתה יכול לדבר חופשי זה לא מתועד"- הוא אינו מייצג אותך וכל שתאמר יכול להיות מתועד וייחשב כחלק מהראיות נגדך. המלצה לצאת מחוץ לחדר החקירות לשם עישון סיגריה/ שתיית קפה וכדומה נועדה לרכוש את אמונך בכדי שתחשוף פרטים שלא חשפת בחקירתך. טענה של חוקר לספר תחילה מה אירע ואז יוחלט אם לחקור אותך באזהרה הינה מלכודת שיש להיזהר ממנה שכן בשלב הזה החוקר טרם הבהיר לך את זכויותיך. לאחר שיחה זו החוקר יכול לתעד את כל דבריך. המתן להתייעצות עם עורך דין פלילי מטעמך.
 • לעולם אין להודות בעבירה שלא ביצעת. הבטחה של חוקר כי בתמורה לשיתוף פעולה מצדך בחקירה, תשוחרר, יוקלו תנאיך, לא תועמד לדין, תועמד לדין בעבירה שאינה חמורה, העונש שייגזר עליך יהא מקל וכדומה, אינה בסמכותו כלל. אל תנדב מידע כנגד הבטחה מעין זו. כל הודאה תחזק את הראיות נגדך, מפחיתה את הסיכויים לשחרור, ולמעשה די חורצת את גורלו של התיק.
 • היה והינך דובר אמת אל תחשוש לבקש מהחוקר עריכת עימות עם המתלונן, דבר שיעיד על אמינותך.
 • בדיקת פוליגרף אינה קבילה בהליך הפלילי ואינך חייב להסכים לעריכת בדיקת פוליגרף.
 • בחקירתך אתה יושב מול חוקרים מיומנים. החוקרים יעשו כל שביכולתם בכדי לחלץ ממך הודאה באשמה וזאת תוך שימוש בתחבולות שונות, לרבות מסירת מידע כוזב, איומי סרק, הבטחות שווא, שימוש ב'חוקר רע' ו'חוקר טוב' אמירות שקר כגון: "מצאנו טביעות אצבעות שלך בזירה"; "מצאנו DNA שלך בזירה"; "מצאנו חפץ הקושר אותך לזירה"; "יש סרט וידאו המתעד אותך"; "ישנם עדי ראיה שזיהו אותך"; "חברך הפליל אותך"; "שותפך לביצוע העבירות הפליל אותך"; "יש בידינו מסמכים הקושרים אותך לביצוע העבירות"; "עדיף שתודה כי ממילא יש לנו הכל נגדך" ועוד. אל תיפול בפח! יושבים מולך חוקרים המיומנים בשיטות חקירה שמטרתם לגרום לך להישבר ולהודות ולעיתים גם במקרים שלא ביצעת כל עבירה.
 • על אף כי מדובר בחוויה מלחיצה ומתישה, השתדל להישאר רגוע במהלך חקירתך והימנע מאיבוד עשתונות. לעיתים איבוד השלווה וקור הרוח יכול להוביל להגברת החשד נגדך גם כאשר אתה חף מכל אשמה.
 • כאשר בכוונתך למסור לחוקר מסמכים, דאג כי יוותר ברשותך עותק מהם (לעולם לא תוכל לדעת כיצד מסמכים התומכים בחפותך נעלמו לפתע מתיק החקירה).
 • במהלך חקירתך, הקפד כי יתבצע רישום מדויק של כל דבריך שכן לעיתים רבות החוקר יכתוב את התשובה בתקציר. לכן השב לתשובות בקצב בו החוקר יוכל לכתוב את תשובותיך. למרות שהחוקר יטען שאין צורך לרשום מילה במילה שכן החקירה מוקלטת, עמוד על כך שדבריך ירשמו במדויק, שכן, לא אחת, ישנן תקלות בתיעוד החקירה ופרטים שמסרת כלל לא הוקלטו.
 • בסיום חקירתך קרא היטב מספר פעמים את חקירתך וודא היטב כי כל שאמרת נרשם במדויק בטרם תחתום על עדותך. לא אחת החוקר הגובה את עדותך מתעלם מעובדות רבות שיכולות לשמש להגנתך כגון טענה להגנה עצמית, אלימות שננקטה נגדך, קיום יחסי המין נעשו בהסכמה מלאה וכדומה, ודבריך כלל לא נרשמים, כשמאידך מידע שולי שציינת והפועל לרעתך הוצא מהקשרו. מהלחץ הרב בו נמצאים נחקרים רבים שזו להם חקירתם הראשונה, ובמטרה לסיים מהר ככל שניתן את החקירה, הם חותמים על עדותם כמעט מבלי לעיין בה. האפשרות, לאחר מכן, לתקן דברים שנאמרו בחקירה הינה קלושה ביותר. היה ולאחר שעיינת בחקירתך ומצאת בה אי דיוקים או חסרים- עמוד על כך כי החוקר יתקן את הנדרש בטרם תחתום על עדותך (לעיתים תיקון של מילה אחת יכולה לעשות את כל ההבדל).  טענה של החוקר כי אין צורך לכתוב את כל תשובותיך שכן "החקירה מוקלטת" יכולה להוות הרת גורל, שעה שלעיתים החקירה כלל לא תועדה, תועדה חלקית, הדיסק נפגם וכדומה, ומסתבר שדברים שאמרת בחקירתך, שאמורים להוכיח את חפותך, כלל לא נרשמו. מומלץ להשיב לשאלות באופן שיאפשר לחוקר לכתוב את כל דבריך.
 • כאשר בפיך גרסה המוכיחה את חפותך כגון טענת "אליבי", הגנה עצמית, פעולה כדין, הסבר להתנהלותך המוכיח כי לא בוצעה כל עבירה וכדומה, ראוי ומומלץ כי היא תימסר באופן מלא, בהזדמנות הראשונה וכבר בחקירה הראשונה.
 • אל תבטח ב'חבר' לתא המעצר, לניידת או לרכב הליווי בו הינך מובל לבית המעצר או לבית המשפט. לא אחת מדובר במדובב שהינו סוכן משטרתי, אסיר או עצור המשתף פעולה עם המשטרה אשר מנסה להפלילך, כאשר כל שתאמר לו מתועד. לכן, הימנע מלדבר במקומות אלו.
 • סביר להניח כי טלפון נייד שמוכנס "בהיחבא" לתא המעצר הינו "תחנת האזנה". לא משנה מה הסיבה, לעולם אל תשתמש בטלפון זה.
 • 'טעויות' כגון הכנסת חשוד אחר המעורב באותו אירוע לתא המעצר/ לניידת/ לרכב הליווי או לחדר החקירה בדרך כלל אינן טעויות מקריות, אלא חלק מתרגילי חקירה המתועדים שנועדו לבחון את תגובותיך ותגובת החשוד האחר.
 • כאשר הינך מובל למסדר זיהוי זכור כי בטרם עריכת מסדר הזיהוי לך או לעורך דינך יש את האפשרות לבחור את המקום בו תעמוד במסדר, להחליף את פרטי הלבוש של הניצבים, להביא ניצבים מטעמך ולפסול ניצבים. עמוד על זכותך זו!.

[המידע לעיל הינו מידע כללי וראשוני בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ וייצוג משפטי, פרטני ומקצועי מעורך דין פלילי בשום אופן, ואין לראות בדברים המובאים לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ לעשות/להימנע מלעשות פעולה מסוימת. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין המומחה ומתמחה בתחום הפלילי]

 

הוזמנת לחקירה במשטרה ? קיבלת הזמנה לסור למשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר ? מחפש עורך דין פלילי ?- צור קשר עם עורך דין פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לחקירה במשטרה | ייעוץ לפני חקירה במשטרה | עו"ד לשחרור ממעצר | עורך דין לכתב אישום | יעוץ לפני חקירה במשטרה |