צו איסור פרסום לגבי שמו של חשוד

הוצאת צו איסור פרסום לגבי זהותו של חשוד הינה חריג לכלל פומביות הדיון, שכן זולת אם נקבע אחרת בחוק, או זולת אם בית המשפט הורה אחרת, ידון הדיון בפומבי, וכל אשר נעשה ונשמע בדיון בבית המשפט ניתן לפרסום.

חוק בתי המשפט מסמיך את בית המשפט ליתן צו איסור פרסום שמו של החשוד, או פרט אחר מפרטי החקירה, אם ראה כי הדבר עלול לגרום לחשוד נזק חמור ובית המשפט סבר כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום.

הדבר נועד, לכאורה, לאפשר לחשוד לקבל צו איסור פרסום על מנת להגן על שמו. ברם, בפועל, קיים קושי רב לקבל צו איסור פרסום על שמו של החשוד בחקירה.

על פי פסיקת בית המשפט העליון הנטל המוטל על שכמו של החשוד לשכנע את בית המשפט כי חרף האינטרס של חופש הביטוי, בעניינו, אין זה ראוי ששמו יפורסם ברבים. אותו "נזק חמור" העלול להיגרם לחשוד, אם שמו יפורסם ברבים, חייב שיהא כעוצמתו וכמשקלו של חופש הביטוי, ועוד רב מכך, אם בכוונתו להכריע את הכף. למעשה מדובר בנוסחת איזון בין העניין הציבורי שבפרסום שמו של החשוד ובין "נזק חמור" העלול להיגרם לחשוד אם יפורסם שמו, כאשר כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.

המציאות מוכיחה שבד"כ האינטרס של העניין הציבורי שבפרסום גובר על אינטרס החשוד. יתרה מכך, אף אם ביהמ"ש נעתר בפעם הראשונה לבקשה למתן צו איסור פרסום והגבילה בזמן אין הדבר מחייב כי ביהמ"ש ייעתר לבקשה להותרת צו איסור הפרסום על כנו בחלוף הזמן.

צו איסור פרסום לגבי פסק דין

באשר לפרסום פסקי דין, לרבות בדבר הרשעות, הכלל הוא שאין כל מניעה לפרסמם לרבות שמות המעורבים, למעט במקרים בהם הדיון התנהל בדלתיים סגורות או שבית המשפט הורה אחרת.

בכדי למנוע פרסום שמות בפסק הדין ישנו צורך בפניה מתאימה לבית המשפט אשר נתן את פסק הדין.

יש לזכור שכיום, עם התפתחות הטכנולוגיה ורשת האינטרנט, גובר מאוד הקושי לאכיפת איסור הפרסום עד כדי אי יכולת אכיפה מעשית, שכן במקרים רבים המידע לגביו הוצא צו איסור הפרסום התפרסם ברשת האינטרנט עוד בטרם התקבל צו איסור הפרסום או דלף לרשת האינטרנט למרות איסור הפרסום.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקריות |  עורך דין פלילי בקצריןעורך דין פלילי בראש פינה | עורך דין פלילי בעמק הירדן | עורך דין פלילי בטבעון | עורך דין פלילי ברמת ישי | עורך דין פלילי במגדל העמקעורך דין פלילי ברמת הגולן | עורך דין פלילי בגליל | עורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | אסור פרסום שם חשוד | אסור פרסום כתב אישום | כיצד ניתן למנוע פרסום שח חשוד / נאשם | עורך דין לכתב אישום | עו"ד שחרור ממעצר |