צו הבאה לנאשם

צו הבאה נועד להבטיח את התייצבותו של אדם, נאשם או עד בבית משפט.

צו הבאה כנגד נאשם הינו למעשה צו מעצר בו מורה בית המשפט למשטרה לעצור את הנאשם כדי לכפות את התייצבותו למשפט במועד שנקבע. צו זה מוצא לנאשם אשר כלל לא התייצב לדיון על אף כי קיבל הזמנה כדין לדיון או לנאשם אשר התייצב לדיונים בעניינו ובשלב מסוים נמנע מלהתייצב לדיון. בצו הבאה רשאי בית המשפט להורות לקצין משטרה לשחרר את הנאשם בערובה כפי שיפורש בצו (הפקדת פיקדון, ערבות צד ג' או שתיהן) או להביאו בפני שופט. ייתכנו נסיבות חריגות ויוצאות דופן בהן צו ההבאה יהא ללא אפשרות לשחרור אולם השימוש בהליך זה נעשה במסורה ובמקרים חריגים ונדירים.

מי שנעצר על פי צו הבאה ולא שוחרר, יובא בלא דיחוי בפני שופט אשר יחליט על מעצרו או על שחרורו בערובה.

בית המשפט רשאי ליתן צו הבאה כנגד נאשם אשר הוגש נגדו כתב אישום בכל עת.

העוצר נאשם לפי צו הבאה ימסור לו עם העתק הצו גם הזמנה לדיון או הודעה על דחיית מועד הדיון.

על החלטה בצו הבאה ניתן להגיש ערר לבית משפט של ערעור.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | ביטול צו הבאה | עורך דין לכתב אישום | עו"ד כתב אישום | עורך דין שחרור ממעצר |