קובלנה פלילית הינה ככתב אישום פלילי, שבו, בניגוד לכתב אישום פלילי רגיל שבו המאשימה היא המדינה, המאשים הינו אדם פרטי- קובל. מטרת הקובלנה הינה להעמיד את הנאשם לדין, ולהביא להענשתו על פי הדין הפלילי.

קובלנה פלילית מוגשת לבית משפט השלום וההליך מנוהל על ידי הקובל או על ידי בא כוחו. במקרים מסוימים יכול בית המשפט לכפות על הקובל למנות לעצמו עורך דין שייצג אותו.

חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לכל אדם להגיש קובלנה פלילית בגין רשימה סגורה של עבירות. עבירות אלו הן עבירות בהן עניין הציבור קטן יחסית בעוד שיש להן עניין רב יותר ליחיד. דוגמאות לעבירות המאפשרות הגשת קובלנה פלילית, הן עבירות לפי חוק הגנת הצרכן, עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, עבירות לפי חוק התכנון והבנייה, עבירות לפי חוק איסור לשון הרע, עבירות השגת גבול, עבירת איומים, פציעה סתם ועוד.

בד בבד עם הגשת הקובלנה פלילית לבית המשפט, ניתנת לרשות התביעה ארכה בת 15 יום להודיע לבית המשפט אם ברצונה להחליף את הקובל ולנהל את ההליך המשפטי במקומו. אם ביקשה התביעה לתפוס את מקומו של הקובל, תוחלף הקובלנה בכתב אישום. היה ולא הודיעה התביעה על רצונה כאמור, יתפקד הקובל בדומה לתובע מטעם המדינה בכל דבר ועניין.

היועץ המשפטי לממשלה מוסמך לעכב הליכים פליליים גם כאשר האישום הוגש כקובלנה פרטית, אולם בדרך כלל, מתוך התחשבות בכוונת המחוקק לאפשר קובלנה פלילית בעבירות מסוימות, יימנע היועץ המשפטי לממשלה מלעכב הליכים שהחלו בדרך של קובלנה פלילית.

אדם אשר הועמד לדין בעקבות קובלנה פלילית, וזוכה, שמורה לו הזכות לתבוע פיצויים מהקובל.

הוגשה נגדך קובלנה פלילית ? מחפש עורך דין פלילי? מחפש עורכי דין לשחרור ממעצר ? – צור קשר עם עורך דין פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לקובלנה פלילית |  עורך דין לכתב אישום | עורך דין כתב אישום |