עבירת הרצח הינה העבירה החמורה ביותר הקבועה בחוק העונשין ומשכך העונש בגינה הינו מאסר עולם ללא הגבלת זמן.

במקרים מסוימים וקיצוניים הקבועים בחוק כגון: במצב של הפרעה נפשית חמורה, ליקוי בכושר השכלי, במצב בו מעשהו של הנאשם חרג במידה מועטה מתחום הסבירות הנדרשת לתחולת הסייג של הגנה עצמית, צורך או כורח, או במצב בו הנאשם היה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי הנרצח, יכול בית המשפט להטיל עונש הפחות ממאסר עולם.

רצח מוגדר בחוק כדלקמן:

  • הגורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו;
  • הגורם בכוונה תחילה למותו של אדם;
  • הגורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה;
  • הגורם למותו של אדם כשנעברה עבירה אחרת, כדי להבטיח לעצמו, או למי שהשתתף בביצוע אותה עבירה, בריחה או הימלטות מעונש.

במקרה של רצח של יותר מאדם אחד מקובל להטיל עונש של מספר מאסרי עולם כמספר הנרצחים. למספר מאסרי העולם המוטלים על הנאשם יכולה להיות משמעות לעניין קציבת המאסר ע"י נשיא המדינה.

לנשיא המדינה הסמכות לקצוב את מספר שנות המאסר של אסיר השפוט למאסר עולם. מהלך זה נעשה ע"פ המלצה של וועדת שחרורים מיוחדת, אולם וועדת השחרורים לא תמליץ על קציבת עונשו של האסיר בטרם חלפו לפחות 7 שנים מהיום שבו החל לרצות את מאסרו, ובלבד שהתקופה שתמליץ הועדה לא תפחת מ- 30 שנים. קרי העונש המינמאלי שייקצב למי שנשפט למאסר עולם  הינו 30 שנות מאסר.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |