שימוע בהליך פלילי הינו הליך של קיום טיעון לפני הגשת כתב אישום. קרי- מתן הזדמנות לחשוד או לעורך דינו, המבקשים זאת, להציג טענותיהם בכתב או בע"פ, ולשכנע כי חומר הראיות או אינטרס הציבור אינם מצדיקים הגשתו של כתב אישום כנגד החשוד.

לעיתים הצורך בבירור זה הינו של רשות התביעה, לפי שיקול דעתה, בכדי לסייע בקבלת החלטה אחראית וצודקת על עצם הגשת כתב האישום, על מהות האישום או על פרטי העבירות אשר ייוחסו לנאשם בכתב האישום.

מוסד השימוע אינו מהווה תחליף למשפט. במסגרת הליך זה ניתנת לחשוד ההזדמנות להעמיד את התביעה על טעותה, בין אם מדובר בטעות משפטית או טעות ראייתית.

הזכות לשימוע מעוגנת כיום בסעיף 60א. לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 ביחס לעבירות מסוג פשע ומקנה לחשוד זכות לקבלת הודעה בדבר העברת חומר החקירה בעניינו לרשות התביעה (הידועה כיידוע), ובדבר זכותו להציג טיעוניו, במסגרת בקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום נגדו, או מהגשת אישום בעבירה פלילית.

ככלל, הליך השימוע ייערך בכתב, אך יכול שייערך בעל-פה, לפי שיקול דעת התביעה. שימוע בעל-פה ייערך, ככלל, באמצעות בא כוחו של החשוד.

כאמור, סעיף 60א. לחוק סדר הדין הפלילי מסדיר קיומו של הליך ההודעה- יידוע והשימוע רק בנוגע לעבירות מסוג פשע. עם זאת החוק אינו שולל קיום שימוע בנוגע לעבירות שאינן מסוג פשע.

על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ככלל, בתיקים הנוגעים בעבירות שאינן מסוג פשע לא תינתן הודעה לחשוד לפי סעיף 60א., אך אין מניעה לקיום הליך שימוע, בכתב או בע"פ, גם בתיקי חטא או עוון, לפי שקול דעת התביעה, בהתחשב, בין היתר, ברגישות ומורכבות התיק. בהתאם לחוק ישנם מספר חריגים לפיהם ניתן שלא ליידע את החשוד בדבר העברת חומר חקירה בעבירת פשע לרשות התביעה (לדוגמא כאשר בעת העברת חומר החקירה היה החשוד במעצר והוגש נגדו כתב אישום בתקופת מעצרו, או כאשר החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות כי קיימת מניעה לכך).

בשלב השימוע אין חובה להעביר לידי החשוד או סניגורו את טיוטת כתב האישום, אולם על התביעה לאפשר לחשוד לעיין בעיקר חומר הראיות וליידעו בדבר עיקרי העובדות וסעיפי העבירות שבגינן נשקל להגיש נגדו כתב אישום.

הכרחיות השימוע

לא אחת מתעלמים חשודים מההודעה שנשלחה אליהם והמודיעה להם על אפשרותם להציג טענותיהם בפני רשויות התביעה (הודעת יידוע) ועל המועד (30 יום מיום קבלת ההודעה שנשלחת בדואר רשום) לעשות כן. כמו כן, לעיתים חשודים מתעלמים מהדואר הרשום שנשלח אליהם ולא ניגשים על מנת לקבל אותו לידיהם (יש לזכור שעל פי החוק ברגע שנשלחה הודעת יידוע לחשוד בדואר רשום, רואים אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה). להתעלמויות האלו יכולות להיות השלכות רבות על החשוד.

כאמור, במסגרת השימוע יכול החשוד לשכנע את רשות התביעה להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו ואף להשפיע על הנימוק שבו ייסגר תיק החקירה.

מטעמים רבים כגון הנגישות לחומר החקירה, האפשרות לעריכת שימוע בע"פ, מקצועיות, נסיון, הכרת רשויות התביעה והתנהלותם, בקיאות בדין ובפסיקה, בקיאות בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה והנחיות פרקליט המדינה  וכדומה, מומלץ וראוי להסתייע בשלב השימוע בייצוג משפטי ע"י עורך דין מומחה בפלילי. ייצוג משפטי מקצועי ע"י עורך דין מומחה בפלילי יוכל להוות לעיתים את כל ההבדל בין סגירת תיק פלילי להגשת כתב אישום כנגד החשוד.

מה לעשות אם קיבלתי הודעה לפי סעיף 60א. לחוק סדר הדין הפלילי?

היה וקיבלת הודעה לפי סעיף 60א. לחוק סדר הדין הפלילי- הודעת יידוע מומלץ כי תפנה בהקדם האפשרי לעורך דין מומחה בפלילי על מנת לקבל ייעוץ משפטי הולם בעניינך. זכור כי לפי החוק רשאי פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות, מטעמים שיירשמו, כי הנסיבות מצדיקות זאת, להגיש כתב אישום בטרם חלפו 30 הימים ואף בטרם פנה החשוד לרשות התביעה. קרי, התמהמהות עם הפניה לרשות התביעות יכולה להיות לאחר שכבר הוחלט על הגשת כתב אישום נגדך ומשכך מומלץ שלא להמתין עם הפניה עד ליום ה-30.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מייצג חשודים בהליכי השימוע מול הפרקליטות במחוזות השונים ומול יחידות התביעות של המשטרה כאשר במקרים רבים הוביל השימוע לאי הגשת כתב אישום ולסגירת תיק החקירה כנגד החשודים.

מחפש עורך דין פלילי לייצוג בהליכי שימוע ? קיבלת הודעה לפי סעיף 60א. לחוק סדר הדין הפלילי ? מחפש עורך דין פלילי להליכי שימוע? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע מומלץ לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עליתעורך דין פלילי בקצרין  | עורך דין פלילי בקריותעורך דין פלילי בצפת  | עורך דין פלילי ברמת הגולן | עורך דין פלילי בראש פינה | עורך דין פלילי ברמת ישי | עורך דין פלילי בבית שאן | עורך דין פלילי בטבעוןעורך דין פליל בעמק הירדן | עורך דין פלילי בגליל | עורך דין פלילי במגדל העמקעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | שימוע לפני הגשת כתב אישום | מימוש זכות השימוע בהליך פלילי | עורך דין לשימוע פלילי | מכתב יידוע חשוד | עורך דין לשימוע בפרקליטות | עו"ד לשימוע בשלוחת התביעות | עורך דין לשימוע לפי סעיף 60א. לחוק | שימוע לפני כתב אישום | שימוע – בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | הימנעות מהגשת כתב אישום לאחר שימוע | כתב אישום לאחר שימוע |