תעודת יושר הינה למעשה מסמך המונפק ע"י משטרת ישראל בדבר העדר מרשם פלילי.

המושג "תעודת יושר" הינו מושג מוטעה שהתבסס על כך שבעבר כאשר אדם רצה בקש להוכיח את יושרו ואמינותו נתבקש להביא ממשטרת ישראל מסמך המעיד על היעדר רישום פליל או משטרתי.

המרשם הפלילי הינו מאגר מידע המנוהל על פי חוק על ידי משטרת ישראל והוא כולל רישום על תיקי חקירה, הרשעות והחלטות שיפוטיות. המרשם כולל פרטים על תיקי חקירה של המשטרה או של גורמים אחרים המחויבים בהעברת דיווח למשטרה, לדוגמא: מצ"ח, מע"מ, מכס, מס הכנסה ועוד.

לכל הרשעה מוגדרות שתי תקופות: תקופת התיישנות ותקופת מחיקה.

אדם שנשאל על עברו הפלילי אינו חייב לחשוף מידע על הרשעה שהתיישנה או שנמחקה לגוף שאיננו רשאי לקבל מידע על פי חוק.

סגירת תיק חקירה כנגד חשוד בנימוק של חוסר ראיות או העדר עניין לציבור מותיר רישום בגיליון הרישום הפלילי של החשוד וזאת להבדיל מסגירת התיק בנימוק של העדר אשמה. לפיכך ישנה משמעות רבה לעילת סגירת התיק ולהיוועצות בעו"ד המתמחה בתחום הפלילי.

את הרישום הפלילי ניתן, בנסיבות מתאימות, למחוק באמצעות בקשת חנינה לנשיא המדינה.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |