תקיפה מהי

תקיפה מוגדרת בחוק העונשין כמי שמכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית; ולענין זה הפעלת כוח- לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

נסיבות מחמירות לעניין זה: כאשר היו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם.

הנטייה במקרים בהם מדובר בתקיפה הגורמת חבלה ממשית או תקיפה בנסיבות מחמירות הינה להגיש כנגד החשוד בביצוע העבירה בד בבד עם הגשת כתב האישום גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים (ההחלטה לעניין הגשת בקשה למעצר עד תום ההליכים תלויה, בין היתר, בחומרת החבלה שנגרמה למתלונן, נסיבות ביצוע העבירה, עברו הפלילי של החשוד וכו').

 דין תקיפה סתם

העונש הקבוע בחוק בגין תקיפה סתם הינו- שנתיים מאסר.

כאשר מדובר בתקיפה סתם בנסיבות מחמירות- כפל העונש.

תקיפה הגורמת חבלה ממשית

העונש הקבוע בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש, הינו- 3 שנות מאסר.

כאשר מדובר בתקיפה הגורמת חבלת ממשית בנסיבות מחמירות- כפל העונש.

תקיפות שונות

העונש הקבוע בחוק בגין אחת מאלה, הינו- 3 שנות מאסר

1) תוקף את חברו בכדי לבצע פשע.

2) תוקף את חברו כדי לגנוב דבר.

3) תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור.

כאשר מדובר בתקיפה בנסיבות מחמירות ע"פ סעיפים 1) או 3) לעיל- כפל העונש.

תקיפת עובד ציבור

התוקף עובד ציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו- 5 שנות מאסר.

הוגש נגדך כתב אישום בעבירה של תקיפה סתם ? אתה חשוד בביצוע עבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממשית ? הוגש נגדך כתב אישום בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |  עורך דין לכתב אישום | עורך דין כתב אישום | כתב אישום תקיפה סתם | כתב אישום תקיפה הגורמת חבלה ממשית | כתב אישום תקיפת עובד ציבור |