תקיפת שוטר

בעקבות התגברות האלימות המכוונת כלפי עובדי ציבור ושוטרים הונחו יחידות החקירה להגביר את האכיפה בטיפול בתלונות על אלימות זו.

במקרים בהם מדובר בעבירה של תקיפת שוטר ישנה כיום נטייה להגיש כנגד מבצע העבירה, בד בבד עם הגשת כתב האישום, גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. ההחלטה אם תוגש בקשה למעצר עד תום ההליכים תלויה, בין היתר, בחומרת העבירה שבוצעה כנגד השוטר, עבר פלילי של החשוד, נסיבות ביצוע העבירה וכו'.

לעיתים ויכוח מילולי פשוט עם שוטר תנועה במטרה לשכנעו שלא לרשום דו"ח יכול בנקל לגרור את מקבל הדו"ח לעבירה של הכשלת שוטר בעת מילוי תפקידו או לעבירה של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.

מדיניות התביעה עת הורשע אדם בביצוע עבירה כנגד שוטר הינה, בד"כ, לבקש להחמיר בעונשו בכדי למגר את התופעה.

תקיפה מוגדרת בחוק כמי שמכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית. לענין זה הפעלת כוח- לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

העונש המרבי על תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו או אדם אחר העוזר לשוטר- 3 שנות מאסר אולם לא פחות מחודש ימים.

העונש המרבי בגין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, כשהוא ממלא את תפקידו כחוק- 5 שנות מאסר ולא פחות מ-3 חודשים.

"נסיבות מחמירות" לעניין זה:

  • כוונה להכשיל את השוטר בתפקידו או למנוע ממנו או להפריע אותו מלמלאו;
  • מבצע העבירה היה מצויד בכלי ירייה, אלה, מקל, אבן או כלי אחר;
  • התקיפה הייתה בצוותא של יותר משלושה אנשים.

הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו

העונש המרבי הקבוע בחוק בגין עשיית מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, הינו- 3 שנות מאסר ולא פחות משבועיים.

עו"ד פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות של תקיפת שוטר / תקיפת עובד ציבור והעלבת עובד ציבור.

הוזמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ?   אתה חשוד בביצוע עבירה של הכשלת שוטר בעת מילוי תפקידו? הוגש נגדך כתב אישום בעבירה של תקיפת שוטר / הכשלת שוטר בעת מילוי תפקידו ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עו"ד לעבירת תקיפת שוטר | הפרעה לשוטר במילוי תפקידו | כתב אישום תקיפת שוטר | כתב אישום הפרעה לשוטר במילוי תפקידו | תקיפת שוטר שחרור ממעצר | עו"ד לכתב אישום | עורך דין כתב אישום |